Show simple item record

dc.contributor.advisorΜποχώρης, Γεώργιος
dc.contributor.authorΘεοδοσίου, Γαβριήλ
dc.date.accessioned2019-05-06T05:53:02Z
dc.date.available2019-05-06T05:53:02Z
dc.date.issued2019-04-15
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11955
dc.description.abstractΟ βιομηχανικός κλάδος μετά από τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις αυτές της εκμηχάνισης (Industry 1.0), της μαζικής παραγωγής (Industry 2.0), και της αυτοματοποίησης (Industry 3.0) (DFKI, 2016) διανύει το 4ο στάδιο ανάπτυξής του γνωστό ως 4η βιομηχανική επανάσταση, “Industry 4.0” (Kagermann, et. al., 2013). Το Industry 4.0 αποτελεί την ψηφιακή επανάσταση στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής. Οι Roblek et. al., 2016 και οι Posada et. al., 2015 αναφέρουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά του Industry 4.0: (i) ψηφιοποίηση, βελτιστοποίηση και εξατομίκευση της παραγωγής, (ii) αυτοματοποίηση και προσαρμογή, (iii) αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπου μηχανής (Human Machine Interaction, HMI), (iv) προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες και επιχειρείν και v) αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων και επικοινωνία. Οι τεχνολογίες που συνθέτουν το Industry 4.0 επιτρέπουν τη σύνδεση μηχανημάτων και αισθητήρων, δημιουργώντας έτσι μια συνδυασμένη πλατφόρμα για συλλογή και ενοποίηση δεδομένων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Κατάλληλα διαμορφωμένοι κανόνες επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων, ακόμη και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση σε πραγματικό χρόνο καθώς και την ικανότητα πρόβλεψης προβλημάτων πριν από την εμφάνισή τους (Kamble et. al., 2018). Το φαινόμενο αυτό καθιστά δυνατή τη σύνδεση πληροφοριών, αντικειμένων και ανθρώπων λόγω της σύγκλισης του φυσικού και εικονικού κόσμου υπό τη μορφή των Κυβερνο-Φυσικών Συστημάτων (CPS). Αυτό επιτρέπει την ενεργοποίηση του μετασχηματισμού των εργοστασίων σε έξυπνα περιβάλλοντα (Kagermann, et. al., 2013, Hozdić, 2015). Tα βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τo Industry 4.0, αποτελούν την απάντηση στις σημερινές προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες για να παραμείνουν ανταγωνιστικές όσον αφορά την παγκοσμιοποίηση, την ένταση του ανταγωνισμού, τη μεταβλητότητα των απαιτήσεων της αγοράς, τη συντόμευση της καινοτομίας και του κύκλου ζωής των προϊόντων και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα γύρω από προϊόντα και διαδικασίες (Bauer, et. al., 2015, Topleva, 2018). Επιπρόσθετα, η ταχεία ψηφιοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου, καταστρέφει τα παραδοσιακά εμπόδια της βιομηχανίας και πολλοί ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες τονίζουν την ανάγκη επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων (Gerlitz, 2016). Στην παρούσα εργασία αναλύεται το στρατηγικό πλαίσιο υλοποίησης του Industry 4.0 στην εταιρία οικιακών συσκευών Cusinaware. Μέσο της στρατηγικής της Cusinaware καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία στοχεύει στη βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής, στην λειτουργική αριστεία, στην πιστοποίηση και διαχείριση των εργαζομένων της, στην ασφάλειά τους, καθώς και στον ψηφιακό προγραμματισμό της παραγωγής. Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην πραγματοποίηση της ψηφιακής της μετάβασης και στη βελτίωση της πελατοκεντρικής της προσέγγισης. Παράλληλα παρουσιάζονται τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αναπτύσσει τα οποία θα της επιτρέψουν να επεκτείνει περεταίρω εκείνες τις ψηφιακές υπηρεσίες, που θα της δώσουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την πρόταση αξίας της και να εδραιώσει το ρόλο της ως ηγέτιδα, στις ψηφιακές υπηρεσίες στο διασυνδεδεμένο σπίτι.el
dc.format.extent90el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleIndustry 4.0: τρέχουσες εξελίξεις & εφαρμογή στον κλάδο των λευκών οικιακών συσκευώνel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.contributor.masterΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)el
dc.subject.keywordIndustry 4.0el
dc.subject.keywordSmart factoryel
dc.subject.keywordIndustrial Internet of Thingsel
dc.subject.keywordCyber Physical Systems (CPS)el
dc.subject.keywordCloud computingel
dc.subject.keywordData Analyticsel
dc.date.defense2019-04-15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»