Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisorΑλέπης, Ευθύμιος
dc.contributor.authorΤσικλείδη, Χρυσοστόμη
dc.date.accessioned2019-01-11T09:57:56Z
dc.date.available2019-01-11T09:57:56Z
dc.date.issued2018-12-04
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11836
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της συγκεκριμένης Μεταπτυχιακής Διατριβής δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης sql. Για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού php, mysql, html, css, JavaScript. Ο βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η απόκτηση περεταίρω γνώσεων στην ανάπτυξη λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας μελετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας πολλών διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών. Στην διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος δόθηκε έμφαση στο σχεδιασμό του ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μαθητές και καθηγητές θα έχουν την δυνατότητα να πλοηγηθούν εύκολα και γρήγορα. H εξ αποστάσεως εκπαίδευση σήμερα είναι κάτι δεδομένο και πολλοί καταφεύγουν σε αυτού του είδους μάθησης καινούργιων δεξιοτήτων για αυτό και υπάρχουν πλέον πολλά διαδικτυακά συστήματα εκμάθησης.el
dc.format.extent39el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.titleΥλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης SQLel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENIn this Postgraduate Thesis, an educational system for sql learning was created. For the development of this system the programming languages php, mysql, html, css, JavaScript were used. The main purpose of the work was to acquire further knowledge in the development of software for educational purposes. During the creation of this system, the way in which many different educational systems operate was studied, so as to create a system that covers the needs of both students and teachers. In the process of developing the system, emphasis was placed on designing it to create an environment in which students and teachers will be able to navigate easily and quickly. Distance learning today is something common and many people choose it in order to learn new skills using online learning systems.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordEducational systemel
dc.subject.keywordΕκπαιδευτικό λογισμικόel
dc.date.defense2018-12-04


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής


Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»