Show simple item record

dc.contributor.advisorΣώρρος, Ιωάννης
dc.contributor.authorΚαραγιώργος, Αλκιβιάδης
dc.date.accessioned2018-10-29T06:59:18Z
dc.date.available2018-10-29T06:59:18Z
dc.date.issued2018-09-25
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11488
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού τομέα ώθησε τα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυτόν να δώσουν προτεραιότητα στις βελτιώσεις στη χρήση της διοικητικής λογιστικής και της στρατηγικής κόστους. Αυτή η νέα εποχή έφερε την εφαρμογή τεχνικών διοίκησης και στρατηγικής στα εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς ευνοείται η υιοθέτηση κοστολογικών και διοικητικών εργαλείων, όπως η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC), για τον έλεγχο, τη διαχείριση και τη μείωση του κόστους. Η ABC έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που ακολουθούν πολιτικές ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τους πόρους τους. Η έρευνα αυτή στοχεύει στον εντοπισμό των διοικητικών και επιχειρησιακών παραγόντων που υποστηρίζουν ή εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστήματος ABC στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητά τους. Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο δοκιμάστηκε εμπειρικά για τον προσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ της διοίκησης, του λογιστικού τμήματος, των επιλεγμένων διαδικασιών κόστους που χρησιμοποιούνται, της μεταδοσιμότητας των κοστολογικών ή συναφών πληροφοριών και της αντιληπτής από τον οργανισμό ανταγωνιστικότητας βασισμένη σε κοστολογικές στρατηγικές. Η επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και οι μελέτες περίπτωσης που εξετάστηκαν σχετικά με την εφαρμογή της ABC σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, μαζί με την διεξαγωγή συνεντεύξεων από εμπειρογνώμονες επέτρεψαν τη δημιουργία μιας κλίμακας ερωτήσεων που προσμετρούν την ικανότητα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού να εξελίξει την στρατηγική κόστους που χρησιμοποιεί και να εξετάσει την πιθανή διαμόρφωση μιας στρατηγικής χρησιμοποιώντας ως βασική μέθοδο την ABC. Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν τη σημασία απόκτησης αξιόπιστων δεδομένων κόστους, του ρόλου του λογιστικού τμήματος όσον αφορά τη μεταβίβασή τους και την οργανωτική δομή του ιδρύματος ως προς την ανταγωνιστικότητά του. Η έρευνα αυτή αποδεικνύει τη σημασία του λογιστικού τμήματος, της διοίκησης και της μεταξύ τους συνεργασίας. Επιπλέον ο αντίκτυπος της ανάγκης αναμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού όσον αφορά τους εσωτερικούς διαύλους μετάδοσης των πληροφοριών βρέθηκε ως ζωτικής σημασίας παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και βελτίωση του εκάστοτε ιδρύματος. Τέλος, η ανάγκη για κοστολογικά στοιχεία οδήγησε την έρευνα αυτή στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν ευκολότερα μέσω της ABC. Η χρησιμότητα των πηλοφοριών αυτών στην βελτίωση κοστολογικής στρατηγικής ενός εκπαιδευτικού οργανισμού μπορούν να λειτουργήσουν ως επιτρεπτικοί παράγοντες εφαρμογής της ABC, ενώ η εισαγωγή αυτών των αλλαγών στη στρατηγική κόστους θα οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις σχετιζόμενες με την ανταγωνιστικότητα.el
dc.format.extent388el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜελέτη εφαρμογής της κοστολόγησης δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτωνel
dc.typeDoctoral Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.description.abstractENIn the recent years, the educational sector’s growth urged the respective institutions to prioritize improvements in the utilization of administrative accounting and cost strategy. This new era of management techniques used in educational institutes favors the adoption of a cost and administrative tool like Activity Based Costing (ABC) for control, managerial support and cost reduction purposes. ABC has the potential to strengthen any public or private institution pursuing policies for developing and maintaining competitiveness and striving for better exploiting its resources. This research aims to identify the administrative and operational factors which support or hinder the implementation of an ABC system in educational institutions and the latter’s role in the improvement of effectiveness and competitiveness. The theoretical model that is proposed was empirically tested to identify the relations between administration, the organization’s accounting department and its functions, the selected cost procedures that are used, the transmissibility of cost or related information and the institute’s perceived competitiveness. The existed literature and case studies regarding ABC and its implementation in educational institutes combined with interviews of experts allowed the formation of a scale consisted of items denoting an institute’s ability to regarding its cost strategy and a possible formation of an ABC strategy. The findings indicate the significance of accurate cost data, the accounting department’s role on their transmissibility and the institution’s organizational structure depending on cost related competitiveness. This research demonstrates the importance of the accounting department and the institute’s administration as separate departments and their cooperation. Furthermore the impact of the institution’s need of reconfiguration regarding its internal information channels for data transfer was found even more vital on organizational competitiveness and improvement. Finally the institutions’ requirement for cost data led this research into the conclusion that specific information more easily retrieved from ABC could facilitate its implementation. The introduction of these changes into an institution’s cost strategy would lead important competition related improvements.el
dc.subject.keywordΚοστολόγησηel
dc.subject.keywordΕκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΣτρατηγικήel
dc.subject.keywordΔιοικητική λογιστικήel
dc.subject.keywordABC (Σύστημα κοστολόγησης)el
dc.subject.keywordActivity-based costingel
dc.date.defense2018-08-02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»