Show simple item record

Ασφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη χρήση Raspberry Pi και Arduino

dc.contributor.advisorΚοτζανικολάου, Παναγιώτης
dc.contributor.authorΑνδριτσάκης, Δημήτριος
dc.date.accessioned2018-03-09T09:42:03Z
dc.date.available2018-03-09T09:42:03Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11064
dc.description.abstractH παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο την υλοποίηση μιας πολυεπίπεδης λύσης για τεχνολογίες και συσκευές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT). Επίσης μελετά τη λύση αυτή ως προς την από άκρο σε άκρο ασφάλεια και σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αρχικά γίνεται μια θεωρητική μελέτη των τεχνολογιών IoT, καθώς και των υφιστάμενων προβλημάτων ασφάλειας. Στη συνέχεια, στη μελέτη περίπτωσης παρουσιάζονται -εξ ολοκλήρου κατασκευασμένες για το πλαίσια της παρούσας εργασίας- ασύρματες συσκευές IoT και το λογισμικό τους (Arduino & Raspberry Pi μονάδες). Οι συσκευές αυτές αφού συνδεθούν σε ένα ενδιάμεσο Η/Υ-σταθμό βάσης (Πελάτης IoT) κάνοντας χρήση μίας ειδικής εφαρμογής, στέλνουν δεδομένα από τους αισθητήρες που διαθέτουν σε άλλη εφαρμογή που συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα (Εξυπηρετητής IoT). Μέρος του Εξυπηρετητή IoT είναι άλλη μία εφαρμογή που δημιουργήθηκε η οποία παρουσιάζει στον τελικό χρήστη τα δεδομένα από τους αισθητήρες με τη μορφή ιστοσελίδας. Αντικείμενο μελέτης ως προς την ασφάλεια στη μετάδοση των δεδομένων των αισθητήρων είναι τόσο το Υλικό των Μονάδων IoT όσο και το Λογισμικό που είναι υπεύθυνο για να φτάσουν τα δεδομένα αυτά στον τελικό χρήστη. Όσον αφορά στο λογισμικό αυτό για αντιπαραβολή έχει, στο σύνολο του, δύο καταστάσεις λειτουργίας· την ασφαλή και τη μη ασφαλή. Στη μία έχουν ληφθεί υπ’ όψιν διάφοροι συνήθεις στόχοι επιθέσεων και έχουν προστατευτεί ανάλογα και στην άλλη η επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα του Λογισμικό είναι μη προστατευμένη. Όσον αφορά στο υλικό αυτό έχει δημιουργηθεί ώστε να λειτουργεί και αυτό τόσο σε ασφαλή κατάσταση όσο και σε επισφαλή. Στο πλαίσιο αυτής της διαφοροποίησης θα δούμε θέματα ασφαλείας επί όλης της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και πιθανές λύσεις. Θα κλείσουμε με τα τελικά συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις.el
dc.format.extent154el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΑσφάλεια σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT): μελέτη περίπτωσης και δοκιμαστική υλοποίηση με τη χρήση Raspberry Pi και Arduinoel
dc.title.alternativeSecurity in Internet of Things (IoT) technologies: a full stack paradigm with Raspberry Pi and Arduinoel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThe subject of this dissertation is the creation of a full stack Internet of Things (IoT) solution. The dissertation studies the required theoretical background, as well as the end-to-end security considerations of the IoT underlying technologies that are used. The specially built for this dissertation wireless IoT devices, called Arduino & Raspberry Pi modules, and their Software are presented next. These devices connect to an intermediate computer, called IoT Client, using specialized application. After that, they send data from their sensors to another application that gathers all these data and presents them via a web site to the end user. The above-mentioned Hardware and Software are study subjects regarding the security of the transmitted data between the sensors and the end user. There are two modes of operation, the secure and the insecure. The former takes into consideration and protects against a variety of common attack fields, while the later offers no protection at all. This aims to showcase every security matter throughout the overall architecture and propose solutions accordingly. The dissertation sums up by listing the conclusions extracted from the case study.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΑσφάλειαel
dc.subject.keywordSecurityel
dc.subject.keywordΔιαδίκτυο των Πραγμάτωνel
dc.subject.keywordInternet of Thingsel
dc.subject.keywordArduinoel
dc.subject.keywordRaspberry Piel
dc.date.defense2018-02-28


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»