Show simple item record

Data analytics σε real-time βάση δεδομένων στο Google Firebase Framework

dc.contributor.advisorΠατσάκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΜαθιός, Γεώργιος
dc.date.accessioned2018-01-25T12:17:35Z
dc.date.available2018-01-25T12:17:35Z
dc.date.issued2017-10
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10877
dc.description.abstractΗ διπλωματική εργασία που παρουσιάζεται παρακάτω δημιουργήθηκε και συντάχθηκε για την ολοκλήρωση της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στις σελίδες που έπονται θα γίνει μία παρουσίαση ενός καινούργιου και πολύ σημαντικού κλάδου τα τελευταία χρόνια στην πληροφορική. Αυτός είναι τα Data Analytics αλλά και η χρησιμότητα τους για τους επιστήμονες σήμερα. Η συλλογή τεράστιων βάσεων δεδομένων για πολλούς τομείς της καθημερινότητας, αλλά και η αλληλεπίδραση με αυτές είναι το κύριο ζήτημα που θα αναπτυχθεί. Η εργασία βασίζεται στην παραδοχή ότι κάποιος δημιούργησε μία real-time βάση δεδομένων με πολλά raw data. Αυτή η βάση παραδόθηκε στον ερευνητή με σκοπό εκείνος να χωρίς να πειράξει τα δεδομένα αυτά, να εκτελέσει data analytics (με τρόπο που εκείνος κρίνει) ώστε να γίνει μία εξαγωγή σειράς συμπερασμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση η βάση αυτή δημιουργήθηκε συλλέγοντας δεδομένα μέσω μίας εφαρμογής που αναπτύχθηκε για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν στην βάση δεδομένων προέρχονται από τα διάφορα αισθητήρια των κινητών συσκευών, αλλά και από την διεπαφή της εφαρμογής με το εκάστοτε επιβατικό όχημα ΙΧ του χρήστη. Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε αναπτύχθηκε στο framework της Google Firebase. Για να μπορέσει να οπτικοποιηθεί το αποτέλεσμα της συλλογής των δεδομένων δημιουργήθηκε ένας ιστότοπος. Αφού έγιναν οι απαραίτητες μετατροπές, εκτελέστηκαν μέσω πηγαίου κώδικα queries με σκοπό την εξαγωγή διάφορων συμπερασμάτων με βάση τα δεδομένα. Με βάση τα παραπάνω αποδείχθηκε πως η χρήση τέτοιων εφαρμογών με σκοπό την συλλογή δεδομένων μπορεί να οδηγήσει μελλοντικούς ερευνητές σε μελέτες πάνω στον τομέα των Data Analytics που μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό τους διάφορους τομείς της τεχνολογίας ακόμα και σε βιομηχανικό επίπεδο.el
dc.format.extent55el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleData analytics σε real-time βάση δεδομένων στο Google Firebase Frameworkel
dc.title.alternativeData analytics on a real-time database developed in Google Firebase Frameworkel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThe diploma thesis presented below was created and compiled for the completion of the postgraduate program "Advanced Informatics Systems" of the University of Piraeus. In the following pages will be a presentation of a new and very important area of computer science in recent years. This is the sector of Data Analytics and their usefulness for scientists today. The collection of huge databases for many areas of everyday life, as well as the interaction with them, is the main issue to be discussed. The thesis is based on the assumption that someone created a real-time database with many raw data. This database was then given to the researcher so as to perform data analytics – without manipulating the data itself (in any way he wishes or finds suitable), present the results and make a series of useful conclusions. In this case, this database was created by collecting data through an application that was developed for mobile phones and tablets. The data collected and stored in the database come not only from various sensors of the mobile devices, but also from the interface of the application with the user's own passenger vehicle. The database used was constructed within the Google Firebase framework. In order to be able to visualize the result of the collection of data, a website was created. After the necessary conversions were made, the researcher executed queries (through source code) in order to perform Data Analytics that led him in extracting various conclusions for the database. Based on the above, it has been shown that the use of such applications for the purpose of collecting data may lead future researchers to studies on the Data Analytics sector, which can significantly affect the various technology sectors even on industrial level.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordReal-time databaseel
dc.subject.keywordBig datael
dc.subject.keywordFirebaseel
dc.subject.keywordAnalyticsel
dc.subject.keywordQueriesel
dc.subject.keywordGPS snappingel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»