Show simple item record

Η εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους: μελέτη περίπτωσης εταιρείας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες νεφοϋπολογιστικής

dc.contributor.advisorΔουληγέρης, Χρήστος
dc.contributor.authorΠαναγοπούλου, Μαρία
dc.date.accessioned2018-01-17T12:50:10Z
dc.date.available2018-01-17T12:50:10Z
dc.date.issued2017-02
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10616
dc.description.abstractΤο υπολογιστικό νέφος αποτελεί μία νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών η οποία εκμεταλλευόμενη την δυνατότητα όλο και περισσοτέρων ανθρώπων να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες οδηγεί σε ικανοποιητική μείωση των αναγκών σε επεξεργαστικούς και οικονομικούς πόρους. Σε γενικές γραμμές στηρίζεται στην από κοινού χρήση μεγάλου όγκου υπολογιστικών και αποθηκευτικών πόρων με τρόπο αποδοτικό. Η ανάπτυξη συστημάτων νεφοϋπολογιστικής στηρίζεται σε κατανεμημένες λειτουργίες ενώ οι διεπαφές τους προσπελαύνονται μέσω του διαδικτύου. Η συζήτηση σχετικά με την νεφοϋπολογιστική περιλαμβάνει και το θέμα της ασφάλειας το οποίο είναι και η βασική πρόκληση για την αποδοχή της. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας είναι σημαντική για την επιτυχία της προσέγγισης καθώς τόσο η εξάρτηση του από το διαδίκτυο όσο και η προϋπόθεση του χειρισμού δεδομένων από έτερες οντότητες δημιουργούν ισχυρώς ασθενή στοιχεία του. Επομένως ελέγχεται κάθε φορά το κατά πόσο ένας πάροχος υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους είναι έμπιστος και ικανός να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ασφαλείας του διαδικτύου. Η επιτυχία της προσέγγισης του υπολογιστικού νέφους (όσον αφορά την αποδοχή που θα τύχει για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ή για την χρήση του από μεμονωμένους χρήστες) θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την αντιμετώπιση όλων εκείνων των στοιχείων ασφαλείας που καθιστούν τους εμπλεκομένους επιφυλακτικούς. Σημαντική μέριμνα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δίνεται στις καλύψεις που προσφέρει το ισχύον νομικό πλαίσιο καθώς και εκείνες που περιγράφονται στις γραπτές συμφωνίες μεταξύ παρόχων και πελατών. Γενική εκτίμηση είναι ότι η δυναμική που έχει αποκτήσει η νεφοϋπολογιστική θα διατηρηθεί υψηλή και τα επόμενα χρόνια καθώς προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς ενώ και τα ζητήματα ασφαλείας – που αποτελούν τροχοπέδη για την καθολική της αποδοχή – φαίνονται να είναι αντιμετωπίσιμα.el
dc.format.extent65el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ εξέλιξη του υπολογιστικού νέφους: μελέτη περίπτωσης εταιρείας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες νεφοϋπολογιστικήςel
dc.title.alternativeThe evolution of cloud computing: a case study of an enterprise applying cloud computing technologiesel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENCloud computing constitutes a new approach to the development and use of applications which, by taking advantage of the ability of more and more people to access the internet at high speeds, lead to the effective reduction of processing and financial resources. In general, it is based on the common use of a large volume of computational and storage resources in an efficient manner. The development of cloud computing systems is based on distributed functions and their interfaces are accessed over the internet. The debate on the cloud computing includes the security issue, which is the main challenge for its acceptance. Addressing security issues is essential for the success of the approach as from the one hand its dependence on the internet and from the other the fact that the data are handled by other entities constitute strongly weak elements thereof. Therefore, a check shall be made every time whether a cloud provider is reliable and able to face Internet security challenges.el
dc.contributor.masterΠροηγμένα Συστήματα Πληροφορικήςel
dc.subject.keywordΥπολογιστικό νέφοςel
dc.subject.keywordΝεφοϋπολογιστικά συστήματαel
dc.subject.keywordΠληροφοριακά συστήματαel
dc.subject.keywordΠάροχοι εφαρμογών και περιεχομένουel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»