Show simple item record

Διερεύνηση της σχέσης αιτιότητας μεταξύ βασικών μακροοικονομικών δεικτών και του γενικού χρηματιστηριακού δείκτη σε αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρες

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΠανταζή, Δέσποινα Α.
dc.date.accessioned2017-10-19T10:22:07Z
dc.date.available2017-10-19T10:22:07Z
dc.date.issued2016-05
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10077
dc.description.abstractΗ εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης τoν εντοπισμό αιτιότητας, σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ορίζοντα, στη σχέση μεταξύ του γενικού χρηματιστηριακού δείκτη και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, επικεντρώνοντας στη συνολική κατανάλωση, την ανεργία και τον πληθωρισμό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες, μέλη της ομάδας G20, καθώς και στην εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τριμηνιαίες παρατηρήσεις, σε χρονικό ορίζοντα μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2014, των τιμών κλεισίματος γενικών χρηματιστηριακών δεικτών, της συνολικής κατανάλωσης, του δείκτη ανεργίας και του δείκτη τιμών καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.), για την Ιαπωνία, την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, την Τουρκία, τη Γαλλία και την Ελλάδα. Στα δεδομένα της ανάλυσης προσαρμόστηκαν τα αυτοπαλίνδρομα διμεταβλητά υποδείγματα (ανάλυση VAR) με απώτερο σκοπό την εφαρμογή των βασικών τους εργαλείων, όπως η αιτιότητα κατά Granger (Granger causality) και η συνάρτηση αιφνίδιων αντιδράσεων (Impulse Response Functions). Στις περιπτώσεις μη ικανοποίησης των προϋποθέσεων εφαρμογής των διανυσματικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων και δοθέντος συγκεκριμένης τάξεως ολοκληρωμένων χρονοσειρών, εφαρμόστηκε η μέθοδος του αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος κατανεμημένων χρονικών υστερήσεων (ARDL). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειονότητα των σχέσεων αιτιότητας που εντοπίστηκαν αφορούν κυρίως σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και ότι η ύπαρξη και το είδος αιτιότητας σχετίζεται με την οικονομική ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, στις περισσότερες αιτιατές σχέσεις που προέκυψαν, ο γενικός δείκτης επηρεάζει το μακροοικονομικό περιβάλλον με βασική εξαίρεση τον πληθωρισμό, ο οποίος επιδρά στις χρηματιστηριακές αποδόσεις.el
dc.format.extent329el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΔιερεύνηση της σχέσης αιτιότητας μεταξύ βασικών μακροοικονομικών δεικτών και του γενικού χρηματιστηριακού δείκτη σε αναπτυγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες χώρεςel
dc.title.alternativeDetermining causal relations between crucial macroeconomic indices and general stock index in developed and developing countriesel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThis work focuses on finding causality in the relationship between the general stock index and the macroeconomic environment in the short and long term, focusing on the total consumption, the unemployment and the inflation. The study was conducted in both developed and developing countries, all members of G20, as well as in the national economy. More specifically, there were used quarterly observations, in a time period up to the third quarter of 2014, for the closing prices’ stock indices, the total consumption, the unemployment rate and the consumer price index (CPI), as far as Japan, Argentina, Brazil, Russia, Germany, Australia, Turkey, France and Greece are concerned. The above data were adjusted in the vector autoregressive model (VAR analysis) in order to implement the useful tools for the examination of causal relations methods, such as the Granger causality and the Impulse Response Functions. In the bivariate cases that the assumptions of VAR analysis are not satisfied, there was used the cointegration method of Autoregressive Distributed Lag Model. The outcomes show that the majority of the causal relations are not only in fact short-term causal ones but also depend, indeed, on the economy of each country. Additionally, in the most causal relations found, the stock market influences on the macroeconomic one, with basic exception the inflation, that reacts in the stock returns.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΑιτιότητα κατά Grangerel
dc.subject.keywordΑυτοπαλίνδρομα υποδείγματαel
dc.subject.keywordVAR ανάλυσηel
dc.subject.keywordΥπόδειγμα κατανεμημένων χρονικών υστερήσεωνel
dc.subject.keywordΧρηματιστηριακοί δείκτεςel
dc.subject.keywordΜακροοικονομικοί δείκτεςel
dc.subject.keywordΣυναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεωνel
dc.subject.keywordImpulse Response Functionsel
dc.subject.keywordAutoregressive distributed lag modelel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»