Now showing items 1-20 of 39

 • Assessment of interactions between factors and freight market in the dry bulk sector 

  Κωστούλας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
 • Capital loan analysis from 2010 to 2016 

  Αρτσιδάκης, Στυλιανός; Artsidakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ναυτιλία αποτελεί μία πολύ ιδιαίτερη αγορά, με συνεχείς διακυμάνσεις και ανάγκη για υψηλής εντάσεως κεφαλαίου επενδύσεις. Η χρηματοδότηση των εταιρειών, αποτελεί βασικό συστατικό τόσο της μεγέθυνσης όσο και της βιωσιμότητάς ...
 • Development of tanker shipping over the last 20 years 

  Κωτσέλης, Λάζαρος (2014-03-26)
  We live in a world where people started to trade different kinds of goods since the ancient years. Many of these people began to think that they had to find a way allowing them to import and export goods at the place they ...
 • How internal audit helps in management of compliance 

  Διαμαντάρα, Κατερίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
 • Initial public offering of shipping companies 

  Balaska, Marianna; Μπαλάσκα, Μαριάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
 • International ship and port facility security code: εφαρμογή και αντίκτυπος στην ναυτιλία 

  Μπίσιας, Χριστόφορος Γ. (2003-12-01)
  Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι να υποδείξει και να βοηθήσει τον αναγνώστη ώστε να αποκτήσει µια σφαιρική άποψη για το κώδικα μέσα από θέματα όπως και την αναγκαιότητα του. Να υποδείξει όπως αναφέρει και ο τίτλος ...
 • Risk management in the shipping industry 

  Γρηγορίου, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικές και ευρέως αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου. Χρησιμοποιώντας μελέτες από τους επαγγελματίες του κλάδου σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές πηγές, καθίσταται σαφές ...
 • Strategic management of maritime clusters 

  Stavroulakis, Peter J.; Σταυρουλάκης, Πέτρος I. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
 • The impact of human activities in the marine environment 

  Κωστιδάκης, Παράσχος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η οικολογική συνείδηση πρέπει να είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η ανάγκη για καθαρούς ωκεανούς και ισορροπημένο οικοσύστημα είναι τεράστια.
 • The role of the management style in the performance of shipping companies 

  Μαντέα, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
  Ο κύριος σκοπός της εργασίας είναι να εισαγάγει τον μετριοπαθές ρόλο του τρόπου διαχείρισης στις επιδόσεις των ναυτιλιακών εταιρειών. Το στυλ διοίκησης είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που μπορεί να πάρει μια ...
 • To ηλεκτρονικό εμπόριο στην ναυτιλία 

  Κοντός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-01)
  Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιγράφονται οι εφαρμογές του, οι τεχνολογίες του και αναφέρονται τα οφέλη από τη χρήση του. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η δομή του χώρου της Ναυτιλίας ...
 • Using big data technologies in maritime shipping industry to achieve cost effectiveness 

  Βερνίκος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
  Η πληροφορία υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα βασικά σημεία της διαδικασίας παραγωγής γνώσης. Όλα όσα γνωρίζουμε για τα περισσότερα πράγματα στον κόσμο μας σήμερα είναι με βάση τα αποτελέσματα της παρατήρησης και του πειραματισμού. ...
 • Ανάπτυξη της ναυτιλίας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η συμβολή των λιμένων. Η ειδική περίπτωση της Ελλάδας 

  Σινάνη, Αμάντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09-29)
  «Κοντέινερ», μια παγκόσμια λέξη, όπως και οι υπηρεσίες που προσφέρει, μεταφέροντας ανά την υφήλιο αγαθά και προϊόντα. Τεράστια η σημασία του στην ναυτιλία και το εμπόριο. Από τότε που πρωτοεμφανίστηκε άλλαξε τα δεδομένα ...
 • Απασχόληση και λειτουργία της αγοράς ναυτικής εργασίας στην Ελλάδα 

  Μπιθούλκα, Χρυσούλα - Χρυσαυγή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)
  Στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να αναλύσει τη ναυτική εργασία στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν να αναλύσει τη σπουδαιότητα της ναυτικής εργασίας γενικότερα στα πλαίσια ...
 • Βόρειο πέρασμα: προοπτικές, εξελίξεις και ο ρόλος των λιμένων 

  Δραγουμάνος, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του Βόρειου Περάσματος, και οι προοπτικές που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, με ιδιαίτερη αναφορά στους λιμένες της περιοχής. Η περιοχή της Αρκτικής περιβάλλεται ...
 • Διεθνές θαλάσσιο εμπόριο κα ελληνική ναυτιλία : πολίτικες & στρατηγικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  Σαχτούρης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-03)
  Η ανασκόπηση που ακολουθεί αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα ακολουθεί μια διεξοδική παρουσίαση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου και κατά πόσο έχει επηρεαστεί η ανάπτυξη του εμπορίου στις θαλάσσιες μεταφορές ...
 • Διεθνής οργάνωση, βιώσιμη ανάπτυξη και ναυτιλία 

  Παναγιώτου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η βιώσιμη-αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, με υψηλό συντελεστή πολυπλοκότητας, ζητήματα προς διευθέτηση σε παγκόσμια κλίμακα καθώς αποτελεί ένα κοινό ζητούμενο. Όλοι επηρεάζουν και επηρεάζονται ...
 • Η αγορά των containers και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τα new projects στη Διώρυγα του Παναμά 

  Βασιλακόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
  Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν το κυριότερο μέσο μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών καθώς ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 85% έως και 90% του παγκόσμιου εμπορίου, διεξάγεται με τη χρήση πλοίων ...
 • Η εφαρμογή του LNG ως καύσιμο σε πλοία τύπου Ro-Pax 

  Μπέκα, Ανδρονίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετάται τόσο βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης, όσο και μέσα από την προσωπική μου έρευνα η εφαρμογή του καυσίμου LNG σε πλοία Ro-Pax, όπως άλλωστε ορίζεται και από τον τίτλο ...
 • Η ποιότητα στη ναυτιλία ως μέσο βελτίωσης της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας 

  Αναγνωστοπούλου, Ισμήνη - Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  Η ποιότητα και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας αποτελούν αντικείμενο έντονου επιχειρηματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, κυρίως λόγω της αποδεδειγμένης συνεισφοράς τους στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»