• Υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης SQL 

    Τσικλείδη, Χρυσοστόμη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12-04)
    Στα πλαίσια της συγκεκριμένης Μεταπτυχιακής Διατριβής δημιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης sql. Για την ανάπτυξη του συστήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού php, mysql, html, css, JavaScript. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»