• Διεργασίες στο παρασκήνιο σε πλατφόρμα Android 

    Νικόλης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-01)
    Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάπλωση των προϊόντων της στις σύγχρονες κοινωνίες, αφού αυτά έγιναν πιο προσιτά και πιο εύχρηστα. Η αγορά κατακλύστηκε από ηλεκτρονικούς ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»