Now showing items 1-20 of 24

 • Bargaining models in e-marketplaces 

  Μεϊμαρόγλου, Παντελής Γ. (2014-03-18)
 • Bitcoin, παραστατικό χρήμα και αποκρατικοποίηση του χρήματος 

  Θεοδώρου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του bitcoin, τον τρόπο παραγωγής bitcoins μέσα από την διαδικασία mining καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του αποκεντρωμένου, διεθνώς ...
 • Determinants of gambling activity 

  Χειλαδάκη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
 • Strategic market games : do market institutions matter for efficiency? 

  Λόκας, Δημήτριος (2012-05-23)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά σε μοντέλα και στρατηγικά παίγνια για διαφορετικούς τύπους οικονομιών, και πώς αυτά επιδρούν στις διαφορετικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Πιο ...
 • Αμοιβές διαχείρισης και απόδοσης στα hedge funds 

  Ανδρουτσοπούλου, Μαρία - Στυλιανή Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η βιομηχανία των hedge funds έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ...
 • Δείκτες μέτρησης κινδύνου 

  Παπακώστα, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-28)
  Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην ...
 • Διανεμητική δικαιοσύνη και φορολογία 

  Καραμάνου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
  Στην παρούσα εργασία σκοπός αποτελεί η εισαγωγή και η εμβάθυνση στις έννοιες της διανεμητικής δικαιοσύνης και γενικότερα σε της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος. Στην παρούσα εργασία η δικαιοσύνη δεν μας αφορά από ...
 • Ευσταθή οικονομικά δίκτυα. Μία στρατηγική θεώρηση 

  Χρήστου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι τα παίγνια με βάση την ύπαρξη ή μη συνεργασίας μεταξύ των παικτών καθώς και η δημιουργία δικτύων. Στα παίγνια στα οποία δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία ...
 • Η θεωρία της μικροχρηματοδότησης 

  Νικολακόπουλος, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-01)
  Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να μελετήσουμε το φαινόμενο της Μικροχρηματοδότησης. Στα πρώτα κεφάλαια βλέπουμε πως ξεκίνησε αυτή η θεωρία με ποιους όρους και πως μεταδόθηκε. Στη συνέχεια βλέπουμε διάφορα παραδείγματα ...
 • Η ιδιοκτησιακά δικαιώματα η θεωρία της επιχείρησης 

  Τσαντίλα, Σωτηρία (2012-06-25)
  Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις οικονομικές παραμέτρους που αφορούν στη φύση της επιχείρησης και στη λειτουργία της στο σύγχρονο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψιν τις θεωρίες του Coase (1960). Προσεγγίζει τη θεωρία της επιχείρησης ...
 • Η μη αξιόπιστη επικοινωνία στην Θεωρία παιγνίων 

  Βουτσά, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση της θεωρίας παιγνίων υπό το πρίσμα της μη αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών και αναλύει τις στρατηγικές που αυτοί ακολουθούν ώστε να μπορέσουν ...
 • Η μη ουδετερότητα του χρήματος : μια θεωρητική προσέγγιση 

  Αγγελακοπούλου, Μαγδαλινή (2012-07-05)
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη, σε θεωρητικό επίπεδο, της μη ουδετερότητας του χρήματος. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας για το μεταπτυχιακό του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ...
 • Η τέχνη ως χρηματοοικονομική επένδυση 

  Κατσαούνη, Αθανασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Η τέχνη πάντα μονοπωλούσε το ενδιαφέρον των πλουσίων συλλεκτών και των ειδικών σε θέματα τέχνης και ο κύριος σκοπός της ήταν να παρέχει αισθητική ευχαρίστηση και κοινωνική θέση. Τα τελευταία χρόνια, η τέχνη έχει εισαχθεί ...
 • Ηθική και χρηματαγορές: μία προσέγγιση μέσα από το πρίσμα της ωφελιμιστικής θεωρίας 

  Χελιώτης, Στέφανος Χ. (2012-05-15)
  Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση και η συνεχιζόμενη κρίση δημοσίου χρέους των χωρών της Ευρωζώνης αποτέλεσε το έναυσμα για την διενέργεια συζητήσεων σχετικά με τον τόπο λειτουργίας των χρηματαγορών και την ηθική υπόσταση ...
 • Θεραπείες στο πρόβλημα των εξωτερικοτήτων. Pigou εναντίον Coase 

  Παναγιωτάκη, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Στην παρούσα μελέτη διερευνείται ένα πεδίο των οικονομικών που σχετίζεται με την εξωτερικότητα και πιο συγκεκριμένα με τις θεωρίες των Pigou και Coase. H ανάλυση του θέματος πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ...
 • Θεωρία διάταξης χαρτοφυλακίων 

  Λάζιος, Δημήτριος Ι. (2015-03-02)
  Η διατριβή με τίτλο « Θεωρία Διάταξης Χαρτοφυλακίων » πρωτίστως παραθέτει, μέσα από την αλγεβρική σκοπιά, την μεθοδολογία εκείνη που εδραιώνει την ύπαρξη της διάταξης κυριαρχίας σε μη μηδενικά χαρτοφυλάκια που εμπεριέχουν ...
 • Καθολικά παίγνια και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά 

  Γεωργιάδης, Λάζαρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Πολλά οικονομικά προβλήματα έχουν μοντελοποιηθεί ως παιχνίδια ελλιπούς πληροφόρησης, όπου το κέρδος ή η ζημιά ενός παίκτη εξαρτάται από δικές του ενέργειες, τις ενέργειες των άλλων, και κάποια άγνωστα οικονομικά θεμελιώδη ...
 • Κριτήρια δικαιοσύνης στην οικονομική επιστήμη 

  Αικατερίνη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει τα κριτήρια δικαιοσύνης στην οικονομική επιστήμη. Αρχικά μελετάται η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη αποσαφηνίζοντας το περιεχόμενο των δύο εννοιών. Εν ...
 • Μετοχές ως λοταρίες. Μία θεώρηση μη αναμενόμενης ωφέλειας 

  Αδαμαντίδης, Αναστάσιος Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τη θεωρία προοπτικών (prospect theory) και τη βελτιωμένη αθροιστική θεωρία προοπτικών (cumulative prospect theory), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνιστώσα της στάθμισης των πιθανοτήτων, ...
 • Μικροοικονομικά υποδείγματα μετάδοσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων 

  Κωστορρίζος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια μελέτη, σε θεωρητικό επίπεδο και έχει ως σκοπό την παρουσίαση κάποιων μικροοικονομικών μοντέλων μετάδοσης χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Η εργασία ξεκινά με μια γενική αναφορά των ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»