Now showing items 1-18 of 18

 • AndroPatchApp : αντιμετώπιση των κακόβουλων διαφημίσεων 

  Τσιάκος, Βασίλειος Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
  Η διάδοση των έξυπνων τηλεφώνων δημιούργησε μια νέα αγορά στο χώρο των φορητών συσκευών , αυτή των διαφημίσεων. Κατ’ επέκταση, τα έσοδα που απορρέουν από αυτές αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για κάθε μορφή επίθεσης. Παρά ...
 • Client - side attacks 

  Σταυρόπουλος, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας καλούμαστε να αναπτύξουμε ένα κοινό πρόβλημα της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών, τις ονομαζόμενες επιθέσεις – πελάτη ή Client Attacks. Θα αναλύσουμε τους διάφορους ...
 • Secure LAMP server 

  Γεωργολόπουλος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές Linux περιβάλλον που στόχο έχει την λειτουργία του ως ένας εξυπηρετητής ιστοσελίδων (web server). Θα βασιστούμε στο LAMP (Linux ...
 • Web Ninja - εργαλείο ανάλυσης ύποπτων αρχείων JavaScript σε πραγματικό χρόνο 

  Ρουσογιαννάκης - Λιάγκος, Σπυρίδων Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ανάλυση και η δημιουργία ενός εργαλείου ελέγχου και ενημέρωσης του χρήστη, για την επικινδυνότητα της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται. Η ανάλυση του κώδικα γίνεται ...
 • Ανάλυση του πλαισίου δοκιμών διείσδυσης Metasploit : έρευνα στο λειτουργικό σύστημα Android 

  Κασιδάκης, Ευθύμιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται μελέτη και αναλυτική περιγραφή της αρχιτεκτονικής και τεχνολογικής υποδομής του Metasploit Framework καθώς και έρευνα για τις αδυναμίες που υπάρχουν στο λειτουργικό σύστημα Android. ...
 • Ανάπτυξη επέκτασης Chrome για την ανίχνευση κακόβουλης JavaScript 

  Μπαρκούζου, Δήμητρα - Ανδρομάχη Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μελέτη και η έρευνα εργαλείων στατικής και δυναμικής ανάλυσης για τον εντοπισμό κακόβουλης JavaScript σε σελίδες του διαδικτύου. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας υλοποιήθηκε μια επέκταση ...
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση εμπιστοσύνης μεταξύ συμμετεχόντων σε υπολογιστικά περιβάλλοντα και πιστοποίηση αποστολής ποιοτικών δεδομένων 

  Τριανταφύλλου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Η ταχύτατη ανάπτυξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), σε συνδυασμό με την εξάπλωση των λύσεων και εφαρμογών cloud (δηλαδή ένα εικονικό νέφος από συστοιχίες υπολογιστών που προσφέρουν υπολογιστικούς πόρους ...
 • Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση προγραμματιστικού πλαισίου Django 

  Κατόπης, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τη χρήση του Django framework για τον σχεδιασμό ασφαλών διαδικτυακών εφαρμογών.Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ανάλυση των απαιτήσεων ασφαλείας για μια σύγχρονη διαδικτυακή εφαρμογή: ...
 • Ασφάλεια διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση της πλατφόρμας Ruby on Rails 

  Μάλαμας, Ευάγγελος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η ραγδαία άνοδος στη χρήση του διαδικτύου επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια και σε καθημερινές δραστηριότητες (αγορές, πωλήσεις προϊόντων, ενημέρωση, συναλλαγές) και εχει δημιουργήσει μια αλματώδη ανάγκη για ανάπτυξη ...
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο για όλους 

  Βαβούσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο- μέθοδοι προστασίας 

  Κυζιρόγλου, Παναγιώτα (2003-12-01)
  Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η Ασφάλεια στο διαδίκτυο-μέθοδοι προστασίας και χωρίζεται σε τέσσερα κεφαλαία. Στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζονται οι έννοιες του “Διαδικτύου” και του “Ηλεκτρονικού Εμπορίου”, παρουσιάζονται οι ...
 • Ασφάλιση από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 

  Καρτέρης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η μελέτη για περιστατικά ασφαλείας από κυβερνο-επιθέσεις που έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών και της ασφάλεια των συστημάτων και των εφαρμογών πάσης ...
 • Ασφαλείς διαδικτυακές εφαρμογές. Επιθέσεις, αδυναμίες, αντίμετρα 

  Μαμαρέλης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-06)
  Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακή εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της δεν βασίζεται σε κάποια μεθοδολογία ανάπτυξης ή κάποιο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. ...
 • Αυθεντικοποίηση με τη χρήση των προτύπων FIDO 

  Χαβατζόπουλος, Παρασκευάς - Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Έλεγχος τρωτότητας διαδικτυακών εφαρμογών 

  Κυριακίδης, Χρόνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  Μέσα από την παρούσα διπλωματική εργασία, ο αναγνώστης μπορεί να ενημερωθεί για την ασφάλεια και τον τρόπο λειτουργίας των εφαρμογών διαδικτύου. Κάθε κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου και όλα μαζί έχουν ως στόχο ...
 • Εύρεση ευπαθειών σε μεταγλωττισμένες βιβλιοθήκες λογισμικού 

  Γρηγορίου, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
  Οι ευπάθειες ασφαλείας ενός λογισμικού μπορούν να προκαλέσουν την δυσλειτουργία μιας εφαρμογής, εκτέλεση μη εγκεκριμένου κώδικα, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε κακόβουλο λογισμικό ή άλλο χρήστη και άλλες κακόβουλες ενέργειες ...
 • Η πολιτική ασφαλείας της Κίνας στον κυβερνοχώρο 

  Δημητρακοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-20)
  Με την ευρεία χρήση του Διαδικτύου την δεκαετία του 1990 άλλαξαν ριζικά οι ζωές των ανθρώπων. Ξαφνικά ανοίχτηκαν άπειρες δυνατότητες για τους πολίτες και το διαδίκτυο έγινε καθημερινό εργαλείο στα χέρια τους. Η εκμηδένιση ...
 • Παρακολούθηση υπηρεσιών Cloud μέσω IDS 

  Σμπόνιας, Ορέστης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
  Στις μέρες μας η χρήση του διαδικτύου έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που ο απλός χρήστης είναι ανά πάσα στιγμή online μέσω του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»