• Οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών εργοθεραπείας 

    Κατσούρη, Ιωάννα - Γιαννούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
    Η εκπαίδευση και η γνώση από τους εργοθεραπευτές της διαδικασίας της οργάνωσης, της διαχείρισης καθώς και των βασικών αρχών της διοίκησης, εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών εργοθεραπείας. Η εργοθεραπευτική παρέμβαση ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»