• Οικονομική ανάλυση των μαιευτικών υπηρεσιών στην Αθήνα 

    Καραμήτρος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008)
    Η εξέλιξη της ιατρικής και των μαιευτικών υπηρεσιών υγείας προκάλεσε τη δημιουργία συμπληρωματικών υπηρεσιών προς τις κύριες μαιευτικές. Η πολυπλοκοποίηση τους επέφερε αλλαγές και την εμφάνιση νέων οικονομικών δεδομένων, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»