• Ασφάλεια στο διαδίκτυο- μέθοδοι προστασίας 

    Κυζιρόγλου, Παναγιώτα (2003-12-01)
    Το θέμα της εργασίας αυτής είναι η Ασφάλεια στο διαδίκτυο-μέθοδοι προστασίας και χωρίζεται σε τέσσερα κεφαλαία. Στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζονται οι έννοιες του “Διαδικτύου” και του “Ηλεκτρονικού Εμπορίου”, παρουσιάζονται οι ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»