• Εταιρική διαχείριση κινδύνου 

    Πελοπίδα, Ευαγγελία Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
    Στη σημερινή εποχή, το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, διακρίνεται από συνεχείς εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών, από την εισαγωγή καινοτομιών στις δραστηριότητες των χρηματοοικονομικών οργανισμών, ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»