• Μετατρέψιμες ομολογίες (Co - Cos) και εποπτικά κεφάλαια τραπεζών 

    Κάκος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-09)
    Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας μελετάται μία νέα κατηγορία τυπικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης και συγκεκριμένα οι μετατρέψιμες ομολογίες(CoCos). Θα αναδειχθεί η εποπτική τους λειτουργία ενάντια στους επερχόμενους ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»