Now showing items 10-29 of 77

 • Hedge funds and their performance 

  Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-01)
  Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ενασχόληση του ανθρώπου με την οικονομία, είναι γεγονός ότι αποτέλεσε τρόπο ζωής. Εκτός από τις βασικές επενδυτικές του ανάγκες δημιούργησε και άλλες πολύ πιο σύνθετες και απαιτητικές. Έτσι ...
 • Inequality and financial development 

  Simonyan, Arsen (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
 • Interest rate pass through the greek banking system - a case study 

  Λαζάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007-09)
  Η παρούσα εμπειρική μελέτη του φαινομένου της μετάβασης του επιτοκίου της ΕΚΤ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει σκοπό να εξετάσει τον τρόπο που τράπεζες με μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ...
 • International bond portfolios: to hedge or not to hedge? 

  Μητρόπουλος, Ιωάννης Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
 • Macroeconomic conditions and bank funding 

  Λάιος, Γεράσιμος Λ. (2014-06-24)
 • Swap rates and economic conditions 

  Παύλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-05)
 • Technical trading rules 

  Γουργουράκης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ελέγχει την υπόθεση κατά πόσο ένας επενδυτής στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τεχνική ανάλυση, μπορεί να πετύχει μη κανονικές αποδόσεις. Τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτή είναι ότι τον τελευταίο ...
 • The determinants of bank cost of capital: taking into account measures of opaqueness and external support 

  Γιαννής, Χρήστος Ι. (2014-05-12)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της επιρροής της αδιαφάνειας των τραπεζών, καθώς και της εξωτερικής υποστήριξης στο κόστος κεφαλαίου των τραπεζών. Η μεγαλύτερη δυσκολία στη διαδικασία αποτίμησης προέρχεται ...
 • Three essays on capital structure 

  Λαμπρινουδάκης, Κωνσταντίνος Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
 • Αδιαφάνεια τραπεζών και χειραγώγηση κερδών 

  Καπάϊ, Τζιβιόλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την αδιαφάνεια των τραπεζών και την χειραγώγηση των κερδών. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, διαπιστώνουμε ότι οι ζημίες απομειώσεως χρησιμοποιούνται για την χειραγώγηση των οικονομικών ...
 • Αναδιάρθρωση χρέους: ιστορικά παραδείγματα & μέτρηση αποτελεσματικότητας 

  Τσιδήμας, Βασίλειος Σ. (2015-03-16)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και παρουσίαση των σημαντικότερων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης τραπεζών, καθώς και των μηχανισμών επίλυσης των χρηματοοικονομικών κρίσεων, τα συμπεράσματα των οποίων ...
 • Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών – Η πρόσφατη εμπειρία των ΗΠΑ και του ΗΒ 

  Μπαλάσκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Το οικονομικό περιβάλλον είναι ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής ευημερίας. Παρά τη μεγάλη του σημασία όμως, για ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παραμένει δυσνόητο και ασαφές. Οι τράπεζες, τα ...
 • Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών: η εμπειρία της Ελλάδος 

  Βλακού, Αικατερίνη B. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν κατά τις τρεις έως σήμερα ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών και την αναμόρφωση - συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Για να εκπληρωθεί ...
 • Αναμενόμενη κυβερνητική στήριξη τραπεζών και ανάληψη κινδύνου 

  Αλεξανδρίδη, Ελένη Α. (2014-06-16)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της αναμενόμενης κυβερνητικής στήριξης και του αναλαμβανόμενου κινδύνου των τραπεζών. Καταρχάς γίνεται μια θεωρητική επισκόπηση του διαμεσολαβητικού ρόλου ...
 • Ασιατικά δικαιώματα: χαρακτηριστικά, τιμολόγηση, εφαρμογές 

  Παπαδόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και ν' αναλύσει μια ιδιαίτερη μορφή παραγώγων και συγκεκριμένα δικαιωμάτων, τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία των εξωτικών δικαιωμάτων (Exotics) και αποκαλούνται ...
 • Διασώσεις χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων – Μελέτη περιπτώσεων 

  Σταυρόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-03)
  Η οικονομική κρίση που αρχικά εμφανίστηκε στις ΗΠΑ το 2007, φθάνοντας στο απόγειο της το 2008, επηρέασε σημαντικά τις ανεπτυγμένες χώρες και το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία ...
 • Διαχρονική εξέλιξη και σύγκριση των δεικτών πιθανότητας πτωχεύσεως τραπεζών 

  Καλαϊτζή, Μαρία Ε. (2012-10-04)
  Η διατριβή αυτή εξετάζει τη διαχρονική εξέλιξη τριών δεικτών της πιθανότητας πτωχεύσεως τραπεζών: του z-score, των CDS και του βαθμού πιστοληπτικής ικανότητας (credit ratings). To z-score, υπολογίζεται από λογιστικά στοιχεία ...
 • Επενδύσεις ξένων κεφαλαίων και αποδόσεις μετοχών στις αναδυόμενες αγορές: η περίπτωση της Ελλάδας 

  Σχοινά, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η εξέταση και ο έλεγχος της οικονομικής και στατιστικής συσχέτισης μεταξύ μηνιαίων καθαρών τοποθετήσεων ξένων κεφαλαίων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και των αποδόσεων του Γενικού ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και βαθμοί πιστοληπτικής αξιολογήσεως 

  Γουδέλας, Βασίλης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής είναι η εξέταση των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν τους βαθμούς πιστοληπτικής ικανότητας. Έμφαση δίνεται εκτός από επιχειρηματικούς-χρηματοοικονομικούς παράγοντες και στην ...
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη και χειραγώγηση των κερδών στην τραπεζική 

  Πιλάτου, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη σχετίζεται με την χειραγώγηση των κερδών. Οι κύριοι παράγοντες για την εξομάλυνση του εισοδήματος των τραπεζών βασίζεται στην ασύμμετρη πληροφόρηση. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»