Now showing items 59-78 of 96

 • Αξιολόγηση e-passport 

  Γκιούση, Αγγελική Γ. (2015-04-02)
  Τα ηλεκτρονικά διαβατήρια περιλαμβάνουν ανέπαφα τσιπ που αποθηκεύουν τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του διαβατηρίου, πληροφορίες σχετικά με το διαβατήριο και το ίδρυμα έκδοσης. Στην απλούστερη μορφή του ένα ηλεκτρονικό ...
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας 3GPP LTE - Femtocell Home evolved Node B - (HeNB) 

  Μαρμαράς, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-05)
  Η ασφάλεια των κινητών επικοινωνιών στα πρώτα της βήματα δεν ήταν κάτι που απασχολούσε άμεσα τους παρόχους, καθώς το κόστος ήταν μεγάλο και η οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια θεωρούταν δύσκολη στα ιδιόκτητα δίκτυα φωνής. ...
 • Αξιολόγηση ασφάλειας σε εφαρμογές παγκόσμιου ιστού 

  Γεωργακόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-07)
 • Αξιολόγηση και εκμετάλλευση ευπαθειών επιθέσεων πελατών 

  Κολίτσας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Η διπλωματική αυτή εργασία θα επιδιώξει να εξετάσει ένα νέο σχετικά είδος επιθέσεων που τα τελευταία χρόνια κάνουν δυναμικά την εμφάνιση τους. Οι επιθέσεις αυτές επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τον τελικό χρήστη (client side) ...
 • Αξιολόγηση φόρτου κρυπτογραφικών συναρτήσεων σε εξυπηρετητές διαδικύου 

  Καραγιάννη, Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-15)
  Μια συνάρτηση παραγωγής κλειδιών βασισμένη στους κωδικούς ασφαλείας – ‘password – based KDF’ –συνάρτηση η οποία παράγει κλειδιά βάσει των κωδικών πρόσβασης – είναι συχνά υλοποιημένη σε εφαρμογές που απαιτούν εγγραφή και ...
 • Απειλές, ευπάθειες, ζητήματα και σχεδιασμός ασφαλείας στην IPTV 

  Λημνιός, Νίκος Χ. (2012-10-11)
  Στο 1ο Κεφάλαιο : Εισαγωγή, δίνεται ο ορισμός της IPTV, γίνεται αναφορά στα πρωτόκολλα IP, TCP, UDP, RTP, αναφέρονται οι μέθοδοι δρομολόγησης unicast, broadcast και multicast. Επιπλέον, περιγράφεται η αρχιτεκτονική της ...
 • Ασφάλεια στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (DNS Tunneling) 

  Γαδανάκης, Αντώνιος Ν. (2014-01-09)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των ασυρμάτων τοπικών δικτύων ,των DNS Tunnels και η παραβίαση της ασφάλειας. Θα αναφερθούν γνωστές υλοποιήσεις για DNS Tunneling. Θα ...
 • Ασφάλεια στα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WPA/WPA2) 

  Κεφαλάς, Γρηγόριος Ι. (2012-09-28)
  Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή του τρόπου λειτουργίας, των πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης και η παραβίαση της ασφάλειας των ασύρματων δικτύων. Με τη χρήση εξειδικευμένων λειτουργικών και εφαρμογών, ...
 • Ασφάλεια στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας - αυθεντικοποίηση κινητής συσκευής 

  Παπαντωνίου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Είναι καθολικά αποδεκτό το γεγονός πως η κινητή τηλεφωνία και η κινητή επικοινωνία γενικότερα, στις μέρες μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής. Η εξέλιξη της μάλιστα λαμβάνει χώρα με ραγδαίους ρυθμούς, ...
 • Ασφάλεια στην πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων Ethereum 

  Κόρμπος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
  Σε αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια εισαγωγή στην τεχνολογία του blockchain και πιο συγκεκριμένα στην πλατφόρμα του Ethereum. Αναλύσαμε γενικές επιθέσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν με στόχο τη συνολική χειραγώγηση ...
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο για όλους 

  Βαβούσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο: επιθέσεις SQL injection 

  Στρίγκος, Μιχαήλ Ν. (2013-04-03)
  Την τελευταία δεκαετία, η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου, έχει σαν αποτέλεσμα να εκτίθεται στον παγκόσμιο ιστό ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών. Αυτές όλες οι πληροφορίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων, αφορούν χρήστες ...
 • Ασφάλεια στο κινητό τηλέφωνο 

  Καλιακούδας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας και αναλύει την ασφάλεια της κάθε γενιάς. Αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας, από την ...
 • Ασφάλιση από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 

  Καρτέρης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας υπήρξε η μελέτη για περιστατικά ασφαλείας από κυβερνο-επιθέσεις που έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών και της ασφάλεια των συστημάτων και των εφαρμογών πάσης ...
 • Αυθεντικοποίηση με τη χρήση των προτύπων FIDO 

  Χαβατζόπουλος, Παρασκευάς - Μάριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
 • Αυθεντικοποίηση χρηστών και εντοπισμός κακόβουλων ενεργειών 

  Μαλλιαρός, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  Οι σύγχρονες συσκευές μπορούν να πραγματοποιούν δυνητικά επικίνδυνες ενέργειες, όπως η αποθήκευση εταιρικών και προσωπικών δεδομένων, η εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η πρόσβαση σε δεδομένα υγείας και πολλά άλλα. Όλες ...
 • Αυτοματοποιημένη επίθεση σε δίκτυο με υπολογιστή Raspberry Pi 

  Πετρόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η παρούσα εργασία έχει σκοπό την δημιουργία και αξιολόγηση αυτοματοποιημένου εργαλείου το οποίο θα εκτελεί επιθέσεις Man In The Middle και Brute Force σε ένα δίκτυο μόλις συνδεθεί με αυτό. Αρχικά, ορίζεται εκτενώς το ...
 • Βιομετρική αυθεντικοποίηση σε Android 

  Ζαπαλίδη, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
  Τη σύγχρονη εποχή, οι τεχνολογίες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Συχνά ασφάλεια και ευχρηστία δημιουργούν δίλημμα στους προγραμματιστές ως προς το πού να δώσουν βαρύτητα. Η ενσωμάτωση βιομετρικών τεχνολογιών στις ...
 • Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας με τη χρήση του WordPress CMS για το Systems Security Laboratory 

  Πρέτσιος, Βασίλειος Α. (2014-05-12)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη δημιουργία της ιστοσελίδας του Systems Security Laboratory, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Αναλύονται όλα τα βήματα για το ...
 • Δικανική εξέταση των υπηρεσιών cloud storage 

  Σμέρος, Γεώργιος Χ. (2015-02-04)
  Το CloudStorage αποτελεί την νέα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι δικανικοί ερευνητές. Υπάρχουν διάφοροι τύποι cloud υπηρεσιών, με το κάθε είδος να έχει μια δυνητικά διαφορετική χρήση σε εγκληματική δραστηριότητα. ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»