Now showing items 50-69 of 81

 • Ποιότητα των θεσμών και βαθμοί πιστοληπτικής ικανότητας 

  Κουρέλης, Ταξιάρχης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες των εταιρικών βαθμών πιστοληπτικής αξιολόγησης και ειδικότερα ποια είναι η συνεισφορά της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου σε αυτή. ...
 • "Πράσινα Κτίρια" αειφορία και κερδοφορία 

  Τζαβάρας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  Η παγκόσμια οικονομική «ασφυξία» που ξεκίνησε από το 2008 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επεκτάθηκε αργότερα στον υπόλοιπο κόσμο αναγκάζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική ...
 • Προβλέψεις αναλυτών και επιδόσεις τραπεζών 

  Καρασούλος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ των προβλέψεων των αναλυτών για την κερδοφορία των τραπεζών και των αποδόσεων που ανακοινώνουν οι ίδιες οι τράπεζες, με σκοπό να διαπιστώσει κατά πόσον οι προβλέψεις επηρεάζουν την ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής των εταιρειών στον δείκτη DJSI 

  Φλώρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-01)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παρατηρήσιμων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων για την ένταξη τους στον Dow Jones Sustainability Index, τον κατ’ εξοχήν δείκτη της χρηματιστηριακής αγοράς για τις ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες των διεθνών επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

  Σιαπάτης, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  Στην παρούσα εργασία επιδιώκουμε να εντοπίσουμε τις μεταβλητές εκείνες οι οποίες επηρεάζουν τις ροές διεθνών κεφαλαίων σε ομόλογα και μετοχές. Η έρευνα διεξάγεται σε 31 χώρες για το χρονικό διάστημα από το 1999 έως ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων: ανάλυση σε επίπεδο χώρας 

  Μπατζάβαλης, Χαράλαμπος Α. (2014-06-26)
  Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των κυριότερων προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν την πορεία των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων, για τα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 2000 – 2010. Ως ...
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες των ροών διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων - O ρόλος της ποιότητας των θεσμών 

  Θεοδωρακοπούλου, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Στη παρούσα εργασία επιδιώκουμε την εκτίμηση των μεταβλητών εκείνων οι οποίες επηρεάζουν τις ροές τόσο των διεθνών κεφαλαίων με κατεύθυνση σε μετοχές και ομόλογα ξεχωριστά όσο και στο σύνολό τους. Χρησιμοποιούμε δεδομένα ...
 • Προσομοίωση ακραίων καταστάσεων τραπεζών: θεωρητική & εμπειρική διερεύνηση 

  Φελούκας, Σεραφείμ Κ. (2013-02-26)
  Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των τραπεζών, ως μία τεχνική διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας μελέτης ...
 • Σκιώδες τραπεζικό σύστημα και κερδοφορία τραπεζών - Ανάλυση με στοιχεία σε επίπεδο τραπεζών 

  Κίσσας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την ανάπτυξη του σκιώδους τραπεζικού συστήματος καθώς και το πόσο συμβαδίζει με χαμηλότερη κερδοφορία ή/και με υψηλότερο κίνδυνο των τραπεζών. Από την παγκόσμια οικονομική κρίση του ...
 • Σκιώδες τραπεζικό σύστημα και κερδοφορία τραπεζών - Ανάλυση με στοιχεία σε επίπεδο χώρας 

  Φράγκος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου της Σκιώδους Τραπεζικής ενώ παράλληλα μελετά και ερευνά τις λειτουργίες της. Στη συνέχεια, εξετάζεται ο τρόπος μέτρησης καθώς και τα εργαλεία ...
 • Σύγκλιση επιτοκίων στην ευρωζώνη. Ο ρόλος της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου 

  Βαλλιανάτος, Λάμπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-06)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την ύπαρξη ασσυμετρίας στις παρατηρούμενες μεταβολές των περιθωρίων μεταξύ των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων του Γερμανικού Δημοσίου έναντι των αντίστοιχων αποδόσεων τίτλων των υπόλοιπων δέκα ...
 • Συγκλίνουν οι αριθμοδείκτες των τραπεζών 

  Δερμιτζάκη, Σοφία Κ. (2012-05-18)
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί αν διαχρονικά βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες των τραπεζών συγκλίνουν. Επιπλέον, η μεταβολή βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών των τραπεζών συνδέεται με την επιλεγόμενη ...
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

  Λαπαρδάς, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Ο όγκος της αγοράς συναλλάγματος προσεγγίζει ημερησίως το ποσό των 3 τρις δολαρίων, περίπου δηλαδή το ένα έκτο του αμερικανικού ΑΕΠ. Η ιδιαιτερότητα αυτής της αγοράς παρακινεί για πολλά χρόνια τους ερευνητές να εξετάζουν ...
 • Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙΙ: προσδιοριστικοί παράγοντες των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών 

  Γασπαράτου, Ανδριάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03-10)
  Στην παρούσα διατριβή εξετάζουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών, όπως μακροοικονομικές συνθήκες, δομή ισολογισμού, επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών, και θεσμικό πλαίσιο, χρησιμοποιώντας ...
 • Συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: μετρήσιμα χαρακτηριστικά 

  Θεοδοσίου, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τα Συστημικώς Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (SIFIs) και προσπαθεί να εντοπίσει μετρήσιμους παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ίδρυμα ως σημαντικό για την λειτουργία που παγκόσμιου συστήματος. ...
 • Τάσεις στη συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος 

  Γιαννοπούλου, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής γίνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Χρηματοοικονομική & Τραπεζικής Διοικητικής» του πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο τραπεζικός τομέας είναι το αντικείμενο της μελέτης ...
 • Το μακροοικονομικό κόστος των νέων κανονισμών κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

  Αρβανίτη, Σπυριδούλα Α. (2014-02-20)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να παρουσιάσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, να συγκεντρώσει μέσω βιβλιογραφικής έρευνας μεσοπρόθεσμες προβλέψεις αναφορικά με την εφαρμογή του και να ...
 • Τραπεζική - Βασιλεία ΙΙΙ : κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας 

  Αλωνιάτης, Αργύριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-28)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εμπειρική διερεύνηση του συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής μόχλευσης, παρόλο που αποτελεί σημαντικό εργαλείο εκτίμησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, χρήζει περαιτέρω ...
 • Τραπεζική - Ζημιές απομειώσεως 

  Διαμαντή, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-04)
  Βιώνοντας την παγκόσμια οικονομική κρίση, πολλές χώρες αναγκάστηκαν να επιβάλλουν αυστηρότερους κανονισμούς και να εφαρμόσουν μέτρα σωτηρίας του τραπεζικού τους συστήματος. Υπήρχαν όμως και χώρες, όπως η Αυστραλία και ο ...
 • Τραπεζική - μακροπροληπτική εποπτεία 

  Μόσχος, Στράτος - Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02-28)
  Η παρούσα διατριβή εξετάζει, την σχέση των μακροπροληπτικών δεικτών και της κερδοφορίας των τραπεζών. Σε αυτή την προσπάθεια εξετάσθηκαν άρθρα και βιβλιογραφία από ερευνητές, Κυβερνήσεις και θεσμικούς οργανισμούς για την ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»