Now showing items 5-24 of 75

 • LibrApp: μία συνεργατική ψηφιακή βιβλιοθήκη βασισμένη στο Android 

  Ρόδιος, Μιχαήλ Κ. (2015-02-02)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης, το οποίο γίνεται διαθέσιμο στους χρήστες μέσω μίας εφαρμογής για έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η εφαρμογή είναι ...
 • Modeling and measurement of cloud services performance 

  Ευαγγελινού, Αθανασία-Χαραλαμπία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
 • Security and privacy in billing services in cloud computing 

  Μακρή, Ελένη - Λασκαρίνα (2013-02-27)
 • Security of Web Service-based applications 

  Μαρκόπουλος, Ευάγγελος Β. (2012-09-10)
 • Single sign-on (JOSSO) 

  Τζάνη, Αδαμαντία Ν. (2013-04-11)
 • Web services μεταξύ SAP ECC και εφαρμογές Android 

  Αλέπης, Ευθύμιος - Νταβίντ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
  Η παρούσα πτυχιακή επικεντρώνεται στην υλοποίηση web service που δημοσιεύονται από ένα σύστημα SAP ECC και καταναλώνονται από μια εφαρμογή Android. Δύο Web Services υλοποιούνται σε ένα σύστημα SAP ECC και αναλύονται ...
 • Αλληλεπιδραστική εφαρμογή τουριστικού γραφείου με προσαρμοστικές ιδιότητες στον χρήστη 

  Μπότος, Γρηγόριος Σ. (2014-11-06)
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάζει τα σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης ιστοσελίδων, τη λειτουργικότητά τους και τις επιπλέον αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις που μπορεί να προσφέρει. Η ιστοσελίδα αφορά την αναπαράσταση του ...
 • Ανάλυση & υλοποίηση συμφωνητικού επιπέδου υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος 

  Οικονομόπουλος, Ευάγγελος Α. (2014-05-22)
  Η παρούσα διπλωματική διατριβή διαπραγματεύεται την εξέταση του νομικού μέρους των Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (ΣΕΥ) στο πως εφαρμόζονται στην νέα τεχνολογική τάση της Νεφοϋπολογιστικής. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται το ...
 • Ανάλυση επικινδυνότητας σε λύσεις υπολογιστικού νέφους (Risk analysis in cloud solutions) 

  Ασλάνης - Βασιλείου, Ιωάννης Σ. (2015-01-19)
  Όλο και περισσότερες εταιρείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ενός υπολογιστικού νέφους ως μέρους των λειτουργιών τους, τόσο ως προμηθευτές όσο και ως καταναλωτές. Υπάρχει βέβαια και η άλλη ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός e-service 

  Αλυσανδράτου, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα Web Services όσον αφορά στην αρχιτεκτονική τους, στη χρησιμότητά τους, στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την ανάλυση ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

  Χαϊντίνη, Ασημίνα Π. (2012-09-24)
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας εφαρμογής την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης μέσω κάποιων ηλεκτρονικών σελίδων στο διαδίκτυο (web forms) ή μέσω ηλεκτρονικών ...
 • Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος με χρήση SOA και Web services 

  Πανάρετου, Αλεξάνδρα - Αγγελική Α. (2015-01-28)
  Η παρούσα εργασία μελετά την ανάπτυξη και τη χρήση των Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού (Web Services) για την αυτοματοποίηση και απλούστευση των διαφόρων διαδικασιών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μίας ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής MineTweet 

  Ρουμελιώτης, Αθανάσιος Ν. (2013-06-04)
  Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων σήμερα και η καθημερινή χρήση τους από την πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου είναι αδιαμφισβήτητη. Ένα από τα κοινωνικά δίκτυα με μεγάλη απήχηση στους χρήστες του διαδικτύου είναι και ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για την επικοινωνία με τη διαδικτυακή υπηρεσία XML-RPC 

  Κύρκο, Μαρινέλα Β. (2014-05-28)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ασχολείται με το σχεδιασμό, την ανάλυση και την ανάπτυξη μιας εφαρμογής με χάρτες της Google. Χρησιμοποιούνται κυρίως δύο τεχνολογίες, το Codeigniter και το XML-RPC με σκοπό την επικοινωνία ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με την χρήση BPEL και web services 

  Νικολόπουλος, Επαμεινώνδας Δ. (2013-04-11)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα στα πλαίσια της υπερεσιοστραφής αρχιτεκτονικής SOA με την χρήση των τεχνολογιών Web services και BPEL. Η διαδικασία που ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής με την χρήση service-oriented architecture 

  Μπούρχα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών στα πλαίσια της υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής SOA με την χρήση της τεχνολογίας υπηρεσιών διαδικτύου (Web services). Η διαδικασία που ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής σε κινητό τερματικό με χρήση web services 

  Ευαγγέλου, Δημήτριος Γ. (2014-07-15)
  Οι "έξυπνες συσκευές" (Smartphones) αδιαμφισβήτητα έχουν διεισδύσει στη σύγχρονη καθημερινότητα αποτελώντας αναγκαία εργαλεία υποστήριξης του χρήστη για τη διεκπεραίωση ποικίλων εργασιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ...
 • Ανάπτυξη μηχανής εκτέλεσης διαδικασιών WS-BPEL 

  Τρίμης Κόρος, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-04)
 • Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

  Λέων, Χρήστος (2011-06-29)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αποτελούν μία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων κατασκευασμένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα τα οποία ...
 • Αυτοματοποίηση και ολοκλήρωση διαδικασιών εταιρίας με χρήση SOA και web services 

  Παρθένης, Βασίλης (2011-05-06)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την αυτοματοποίηση διαδικασιών επιχείρησης με τη χρήση τεχνολογιών soa και web services. Η επιχείρηση που επιλέχτηκε για να αναλυθούν κάποιες από τις διαδικασίες της είναι ο ...

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»