Now showing items 57-76 of 1508

  • Big data security 

   Παυλόπουλος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-05)
   Η τεχνολογική επανάσταση, που έχει συντελεστεί στον τομέα της πληροφορικής, έχει προκαλέσει ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Είναι γεγονός ότι ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών παράγεται καθημερινά ...
  • Blockchain ethereum private network 

   Μιχαήλ, Ιωάννης; Michail, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Blockchain technologies and smart contracts in the context of the Internet of Things 

   Σταμπέρνας, Σωτήριος; Stampernas, Sotirios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-04)
   Η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού είναι μια βάση δεδομένων όσον αφορά τις συναλλαγές που, αντί να αποθηκεύεται σε μια κεντρική τοποθεσία, κατανέμεται σε ένα δίκτυο πολλών υπολογιστών. Συνήθως, όλα τα μέλη του δικτύου ...
  • Blockchain και η εφαρμογή του στο Internet of Things (IoT) 

   Ντοά, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η μοντέρνα τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν άμεσα με την χρήση φωνητικών και βίντεο κλήσεων, emails, άμεσα μηνύματα τα οποία ταξιδεύουν από την μία συσκευή σε μία άλλη. Η επικοινωνία γίνεται ...
  • Bring Your Own Internet of Things (BYO-IoT) ως μοχλός αυτοματοποίησης διαδικασιών σε σημεία λιανικής πώλησης 

   Νικέλλης, Ιωάννης Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ενσωμάτωση του Bring Your Own Internet of Things στην εφοδιαστική αλυσίδα μέσω της υλοποίησης ενός συνόλου συνδεδεμένων εφαρμογών (CEA) για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ...
  • Buffer overflow: ανίχνευση και εκμετάλλευση 

   Ματσούκα, Βασιλική Γ. (2012-09-25)
   Τα buffer overflows παραμένουν για δεκαετίες ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα ασφαλείας των υπολογιστών. Ιδιαίτερα τα λογισμικά που είναι υλοποιημένα με τη γλώσσα προγραμματισμού C/C++ η οποία είναι χαμηλού επιπέδου, ...
  • Business continuity 

   Σταματοπούλου, Συρμούλα Ι. (2012-09-27)
   Την τελευταία δεκαετία έχει διαπιστωθεί ότι οι εταιρείες και οι οργανισμοί που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται με ευάλωτες διαδικασίες, πρέπει να εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα αυτών. Σύμφωνα με μία ...
  • Business plan of e-shop development 

   Triantafyllou, Christianna; Τριανταφύλλου, Χριστιάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σε αυτή τη διπλωματική εργασία αρχικά γίνεται μια ανάλυση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Πιο αναλυτικά εξηγείται τι είναι το Η.Ε. και δίνεται ο ορισμός του. Ακολουθεί το ιστορικό του Η.Ε. καθώς και οι κατηγορίες στις οποίες ...
  • Bypassing antivirus detection with encryption 

   Τασιόπουλος, Βασίλειος Γ. (2015-01-14)
  • Classification of exploit kits 

   Τσιαμπά, Παρασκευή; Tsiampa, Paraskevi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Classifying melanoma images with ensembles of deep convolutional neural networks 

   Τζιομάκα, Μελίνα; Tziomaka, Melina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
  • Client - side attacks 

   Σταυρόπουλος, Αντώνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
   Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας καλούμαστε να αναπτύξουμε ένα κοινό πρόβλημα της ασφάλειας των διαδικτυακών εφαρμογών, τις ονομαζόμενες επιθέσεις – πελάτη ή Client Attacks. Θα αναλύσουμε τους διάφορους ...
  • Cloud security & proofs of retrievability : an extended survey 

   Γριμπά, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
  • Cloud security services and privacy 

   Σοφικίτης, Ελευθέριος Σ. (2013-04-01)
  • Clustering algorithm selection by meta-learning 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Η συσταδοποίηση δεδομένων είναι μια προσπάθεια ομαδοποίησης μιας βάσης δεδομένων σε ομάδες αντικειμένων βασισμένες στις ομοιότητες των εν λόγω αντικειμένων. Η αναζήτηση μιας ποιοτικής λύσης μπορεί να γίνει μια περίπλοκη ...
  • Clustering streaming data in distributed environments based on belief propagation techniques 

   Arampatzis, Zisis; Αραμπατζής, Ζήσης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ένα σύγχρονο πρόβλημα στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας, την ομαδοποίηση ροών δεδομένων σε κατανεμημένο σύστημα. Αυτό το πρόβλημα ανήκει στη κατηγορία προβλημάτων μεγάλων ...
  • Cognitive copper management 

   Μαυροειδής, Αθανάσιος Π. (2012-05-17)
  • Combination of the PEAP Protocol with EAP-OpenID Connect 

   Μπολγούρας, Βάιος; Bolgouras, Vaios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
  • Community detection in signed and directed graphs 

   Ψυλλάκος, Νίκος; Psyllakos, Nikos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06-27)
   Τις τελευταίες 2 δεκαετίες μια από τις δημοφιλέστερες μεθοδολογίες για την επεξεργασία δεδομένων είναι η μετατροπή τους σε δικτύωμα όπου οι μονάδες δεδομένων ταυτίζονται με τους κόμβους και οι σχέσεις που τις συνδέουν είναι ...
  • Community detection in signed, directected graphs 

   Ανδρουλιδάκης, Εμμανουήλ; Androulidakis, Manolis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Η συσταδοποίηση σε γράφους είναι μια θεμελιώδης τεχνική που κατηγοριοποιεί παρόμοιους κόμβους ενός γράφου σε ομάδες (συστάδες). Είναι πολύ σημαντική για δίκτυα μεγάλης κλίμακας και χρησιμοποιείται ευρέως σε επιστημονικά ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»