Now showing items 1-20 of 21

  • Event marketing 

   Βασαρδάνη, Ματούλα Α. (2012-10-31)
   Στο χώρο των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για μία μεγάλη πολυεθνική, μία μεσαίου μεγέθους εταιρία ή μία οικογενειακή επιχείρηση, διοργανώνονται πολλών ειδών εκδηλώσεις, ως μέρος του μίγματος μάρκετινγκ, που έχουν διαφορετικό ...
  • Marketing plan για ξενοδοχείο στην Κρήτη 

   Κορρέ, Ζωή Ι. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια προσπάθεια αξιολόγησης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με σκοπό να ερευνηθεί το περιβάλλον στο οποίο καλείται να ανταγωνιστεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση σήμερα. Στις επόμενες σελίδες ...
  • Ανάλυση μάρκετινγκ στην νέα τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης 

   Αντωνίου, Μαρία Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-03)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την είσοδο μιας νέας, άγνωστης σε πολλούς και με λίγες εφαρμογές στην Ελλάδα, τεχνολογίας. Η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης, RFID (Radio Frequency Identification), η αγορά αυτής, καθώς ...
  • Έρευνα γνώμης για την ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

   Κωνσταντινίδου, Κωνσταντία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010)
   Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των γονέων που έχουν παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση στη Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε η άποψή τους για μια σειρά ...
  • Η διαχρονική εξέλιξη των στεγαστικών συνθηκών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

   Βελούδος, Μιχαήλ Σ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
   Το νομικό καθεστώς της κατοικίας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: A. Την ιδιοκατοίκηση και Β . Την κατοίκηση επ’ ενοικίω. Στην πρώτη περίπτωση, ο ιδιοκτήτης ταυτίζεται με το χρήστη, ενώ στη δεύτερη, ιδιοκτήτης και χρήστης ...
  • Ηλεκτρονικό βιβλίο: μελέτη περίπτωσης 

   Γαλάρη, Ελευθερία Π. (2014-03-18)
   Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι, στην ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονικά και τεχνολογικά κοινωνία και οικονομία του εικοστού πρώτου αιώνα, το παρόν και το μέλλον των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών εκτυλίσσεται όχι ...
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο - ηλεκτρονικές προμήθειες επιχειρήσεων 

   Τσακαλάκης, Δημήτριος Η. (2015-01-19)
   Αρχικά, η εργασία αυτή καλύπτει τον όρο Ηλεκτρονικό Εμπόριο σε όλες του τις διαστάσεις δίνοντας έμφαση κυρίως στις B2B συναλλαγές, δηλαδή δοσοληψίες μεταξύ επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, αναφέροντας παράλληλα και άλλες ...
  • Κινητή τηλεφωνία : μελέτη συμπεριφοράς 

   Στρογγύλης, Ζαχαρίας Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η εργασία παρουσιάζει την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας Cosmote ειδικά, αλλά και των υπολοίπων δικτύων κινητής τηλεφωνίας στην Ελληνική επικράτεια γενικότερα. Σκοπός της παρούσας ...
  • Μελέτη ίδρυσης φορέα διαχείρισης του έργου "Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδούρα" 

   Ολύμπιος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύνταξη μίας μελέτης η οποία θα αφορά στην δημιουργία ενός ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα είναι ιδιοκτήτης και φορέας διαχείρισης του συνόλου των εγκαταστάσεων του ...
  • Μελέτη περίπτωσης βιομηχανικών αγοραστών 

   Περγαμηνέλλης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εύρεση στον κλάδο της χαρτοποιίας των ανθρώπων οι οποίοι έχουν τον καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την αξιολόγηση αλλά και επιλογή προμηθευτών. Δηλαδή ο εντοπισμός των ατόμων εντός της ...
  • Μελέτη περίπτωσης: "Η αγορά της τσίκλας στην Ελλάδα" 

   Μόσχου, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-20)
   Αν και πρόκειται για ένα τόσο μικρό κομμάτι τροφίμου, η τσίκλα έχει μία ιδιαίτερη θέση στην καθημερινότητα των καταναλωτών. Με μία μακραίωνη ιστορία να την ακολουθεί, δεν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι έχει φτάσει ...
  • Μελέτη προφίλ και τραπεζικής συμπεριφοράς νέων, εργαζομένων ατόμων μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

   Δάβου, Σμαράγδω Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   Η καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων της ημεδαπής άλλαξε άρδην, κυρίως λόγω της τεράστιας δημοσιονομικής κρίσης που υπέστη η χώρα μας. Η προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών να βοηθήσουν στην εξομάλυνση αυτής της κατάστασης ...
  • Μελέτη στρατηγικής διεθνούς επέκτασης επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο - H περίπτωση της Wall-Mart 

   Φουντουλάκης, Νικόλαος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου παρατηρείται μεταξύ άλλων: α) έντονος ανταγωνισμός, β) κορεσμός γ) αλληλεξάρτηση των αγορών και τέλος δ) διαρκείς μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων η δραστηριοποίηση ...
  • Μελέτη συμπεριφοράς του τραπεζικού πελάτη: η περίπτωση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου Άμφισσας 

   Καρυδάκης, Νικόλαος Φ. (2013-03-14)
   Ο Τραπεζικός κλάδος αποτελεί ένα από τα ποιο δυναμικά και ταχύτατα αναπτυσσόμενα κομμάτια της Ελληνικής οικονομίας. Η διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος, καθώς και οι κοινοτικές και διεθνείς εξελίξεις οδηγούν σε μεγάλες ...
  • Μελέτη ταξιδιωτικής συμπεριφοράς Ελλήνων νέων 

   Κουρλέτη, Πολυξένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   Η σημαντική συμβολή του τουρισμού στη αναπτυξιακή πορεία των κρατών και η αναγνώρισή του ως προσδιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης και ευημερίας τους τον καθιστούν κυρίαρχη δραστηριότητα σε μία οικονομία. Η παρούσα εργασία ...
  • Οι απόψεις των νέων για τις κάρτες συναλλαγών και την εξυπηρέτηση των τραπεζών 

   Μητρόπουλος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010-11)
   Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είναι η περιορισμένη έρευνα, ειδικά στη χώρα μας, όσον αφορά τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, καθώς έχουν διατυπωθεί απόψεις μόνο ως μέρος της καταναλωτικής ...
  • Προσέγγιση καταναλωτών σε θέματα υγιεινής διατροφής - Κατανόηση ετικετών τροφίμων - Τμηματοποίηση της αγοράς 

   Χρυσοχόου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-05)
   Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καλύψει το κενό που υπάρχει τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα που αφορούν την υγιεινή διατροφή και τη συμπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση μ’ αυτή, διερευνώντας ...
  • Ρώσικη τουριστική αγορά & Ελλάδα : μελέτες & προοπτικές 

   Λυριτζή, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013)
   και το τουριστικό της προϊόν και τους Ρώσους επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε χρόνο σε αυτή. Η Ρωσία αποτελεί πλέον μια πολύ δυναμική και διαρκώς ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη, που η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί ...
  • Στρατηγικές συμμαχίες προϊόντων στο πλαίσιο διεθνών συναλλαγών - η σημασία της ψυχικής απόστασης 

   Κυρίτση, Ανθή Β. (2014-09-08)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της σημασίας του branding στο διεθνές μάρκετινγκ έτσι όπως αντανακλάται από τη στάση του βιομηχανικού καταναλωτή, μέσα από τις διαστάσεις της ψυχικής απόστασης. Εξετάζεται ...
  • Στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό της Κέρκυρας 

   Μαχειμάρης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-11)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει να μελετήσει σε βάθος να αποτυπώσει να καταγράψει να αναδείξει το μεγάλο παγκόσμιο φαινόμενο του τουρισμού, παράλληλα να προτείνει τακτικές και στρατηγική. ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»