Now showing items 15-34 of 3341

  • B2B πωλήσεις και η πρακτική τους εφαρμογή στην Yalco 

   Οικονόμου, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • Balanced scorecard : το αποτελεσματικότερο σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων 

   Γορανίτου, Θωμαΐς Π. (2008-11-04)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια απόδειξης της Ισοζυγισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (Balanced Scorecard) ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης επίδοσης των επιχειρήσεων. Για το ...
  • Behavioral finance and financial planning 

   Φιλίππου, Ελένη - Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η Παραδοσιακή Χρηματοοικονομική Θεωρία, η οποία κυριαρχούσε επί δεκαετίες, βασίζεται στο υπόδειγμα του ορθολογικού επενδυτή και της αποτελεσματικής αγοράς. Εντούτοις, η πραγματικότητα διαφέρει αρκετά και οι παρελθούσες ...
  • Big data & digital transformation: ανάλυση, εφαρμογή και ωριμότητα οικονομίας και επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά 

   Παναγιώτου, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-11-25)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη των Μεγάλων Δεδομένων, η ανάλυση και η ανάπτυξη του πεδίου του ψηφιακού μετασχηματισμού και η κατανόηση του αντίκτυπου των ψηφιακών τεχνολογιών στην καινοτομία των ...
  • Blue ocean strategy : το παράδειγμα της Disney 

   Γαλατσίδα, Βασιλική (2012-02-09)
   Όταν ο ανταγωνισμός σε μια αγορά γίνεται ιδιαίτερα έντονος οι παραδοσιακές στρατηγικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών έχει ...
  • Born digital grown digital, Η περίπτωση των ελληνικών super market στην Ελλάδα 

   Ανδρής, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09-05)
  • Brand authenticity and brand empowerment 

   Παπαχρήστου, Θεοδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σε περιόδους όπου επικρατεί αυξημένη αβεβαιότητα, η αυθεντικότητα αποτελεί βασική ανθρώπινη φιλοδοξία, καθιστώντας την ένα βασικό ζήτημα στο σύγχρονο marketing και ένα σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός brand. Παρ’ ...
  • Brand equity: a case study approach 

   Μπουλογεώργου, Ελισάβετ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Καθώς η ποιότητα των προϊόντων έγινε πιο τυποποιημένη και η προσφορά άρχισε να υπερβαίνει τη ζήτηση, η λήψη αποφάσεων για τους καταναλωτές έγινε πιο περίπλοκη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα εμπορικά σήματα, brand names, διευκόλυναν ...
  • Brand Love: από την αφοσίωση στην ταύτιση 

   Μπρης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Κεντρικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αγάπης για το εμπορικό σήμα και της σύνδεσης αυτής της έννοιας με την εικόνα, τη δέσμευση και τη συμπεριφορά αγοράς. Η αγάπη για το εμπορικό σήμα είναι μια ...
  • Brand personality destination : the case of Paros 

   Τζουάνη, Ηλιάνα (2010-11-24)
   Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων και συναλλάγματος για την Ελλάδα και ίσως τον βασικότερο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτήν που διανύουμε στη σημερινή εποχή. Για να γίνει, ...
  • Business plan : μελέτη συνεδριακού - ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

   Ντόκορος, Αθανάσιος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-04)
  • Business plan ξενοδοχείου των Αθηνών στην μετά-Covid-19 εποχή 

   Βησσαρίτη, Ελένη Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03-16)
  • Business process reengineering:η εφαρμογή του στις ένοπλες δυνάμεις 

   Δημητρόπουλος, Δημοσθένης Δ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Ο ανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών δύναται να συμβάλλει στη ραγδαία βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του. Η μεθοδολογική ...
  • Car-sharing: η μελέτη ενός καινοτομικού και οικολογικού τρόπου μετακίνησης 

   Λαλιώτη, Κωνσταντίνα - Μαρία Κ. (2014-05-12)
   Ο όρος «βιωσιμότητα» έχει γίνει η μεγαλύτερη ανάγκη της σύγχρονης εποχής και μεταφράζεται σε ομαδική δράση και προσπάθεια για αειφόρο ανάπτυξη. Η κατανάλωση των φυσικών πόρων με τη ταυτόχρονη επιδείνωση του περιβάλλοντος ...
  • Case study για μια ελληνική βιομηχανική επιχείρηση: ανάλυση και παρουσίαση της Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε. 

   Σιμωτάς, Ηλίας (2001-12-01)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική παρουσίαση της σύνταξης ενός case study και η πρακτική εφαρμογή της, με τη σύνταξη ενός case study για μια μεγάλη ελληνική βιομηχανική εταιρία. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην ...
  • City branding & marketing: η περίπτωση του Πειραιά 

   Δρακοπούλου, Αθηνά Δ. (2014-07-09)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό του city branding δηλαδή της προώθησης πόλεων, μια έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη η οποία εμπεριέχει τις παραπλήσιες νοηματικά έννοιες του ...
  • Cost of quality in hellenic sugar industry 

   Γιάνναρης, Χρήστος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000-03)
  • COVID-19 : η επίδραση στον εργασιακό τομέα στην Ελλάδα 

   Παγώνης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03-10)
   Η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε μία ιδιαίτερη συγκυρία που έχει στιγματίσει τη ζωή των τελευταίων 3 περίπου ετών στον διεθνή χώρο. Πρόκειται για μία κρίση υγείας, που εξελίχθηκε και επηρέασε κάθε τομέα της ανθρώπινης ...
  • Crowdfunding: έννοια, ορισμός και καινοτόμες μέθοδοι χρηματοδότησης 

   Αλεξανδρής, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-20)
   Το crowdfunding «προέκυψε» από την έννοια του crowdsourcing που εισήγαγαν οι Jeff Howe και Mark Robinson το 2006. Επίσης, «δανείστηκε» στοιχεία από τη μικροχρηματοδότηση. Το crowdsourcing ορίζεται ως ένας τρόπος απόκτησης ...
  • Cryptocurrency and DeFi : ο αναδυόμενος κόσμος της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης 

   Μακρυνιώτης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05-26)
   Οι πολύ πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής οδήγησαν στην δημιουργία των κρυπτονομισμάτων(cryptocurrency) και εν συνεχεία της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (Decentralized Finance - DeFi). Τα κρυπτονομίσματα ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»