Now showing items 970-989 of 11913

  • R και S διαγράμματα ελέγχου με όρια πιθανότητας 

   Κοϊμτζόγλου, Αλέξιος Π. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Τα διαγράμματα ελέγχου Shewhart είναι ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο σε μια προσπάθεια προς μια σταθερότερη παραγωγική διεργασία. Μέσω αυτών των διαγραμμάτων, μπορούν να ελεγχθούν πιθανές αποκλίσεις σε διάφορες παραμέτρους ...
  • Ranking recommendations via online learning 

   Σούφλας, Ευστάθιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης της πληροφορίας και της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του παγκόσμιου ιστού, υπάρχουν πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες που χειρίζονται συστήματα συστάσεων, ...
  • RAROC: risk adjusted return on capital 

   Αθανασόπουλος, Θεόδωρος Ι. (2003-12-01)
   Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση της µεθοδολογίας RAROC για τη µέτρηση της επιτυγχανόµενης αποδοτικότητας από τη συνεργασία µε κάποιο πελάτη ενός
  • Reader store android application 

   Μαράκης, Πέτρος Ι. (2013-02-04)
   Η εφαρμογή που παρουσιάζεται αφορά ένα ηλεκτρονικό μαγαζί το οποίο θα δουλεύει σε κινητά που λειτουργούν με λογισμικό Android 2.2 ή νεότερη έκδοσή του. Η εφαρμογή κατασκευάζεται με την κατασκευαστική πλατφόρμα FLEX της ...
  • Real economic convergence in the European Union 

   Βλάχος, Ιωάννης (2005-01-01)
   Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η εξέταση για την ύπαρξη ή μη, σύγκλισης των κατά κεφαλή ΑΕΠ των χωρών-μελών. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθεί αν υπήρξε σύγκλιση μετά την επίσημη ενοποίηση των 12 μελών το 1992, ...
  • Real time investment strategies 

   Τζερμιαδιάνος, Α. (2002-12-01)
   In this thesis, we will first verify the results of the above article and we will then repeat the analysis, working exclusively with real time data for the United States. Finally, we will make the same analysis for the ...
  • Real world data of nivolumab as second-line treatment in advanced non-small cell lung cancer in Greece: effectiveness analysis and cost estimation of the treatment 

   Μάμαλη, Ελένη; Mamali, Eleni (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Υπόβαθρο: Τα τελευταία δύο χρόνια το nivolumab καθιερώθηκε ως η νέα θεραπεία δεύτερης γραμμής για τον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πολυκεντρική αναδρομική μελέτη που ...
  • Real world malware analysis 

   Παπαδόπουλος, Πολυμένης - Φώτιος; Papadopoulos, Polymenis - Fotios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09-13)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ιομορφικού λογισμικού πραγματικών δεδομένων, υπό την όψη του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι προκαθορισμένα, από την βασική ανάλυση του ...
  • Real-time workflow management service based on an event-driven computational cloud storage 

   Τσιτσιπάς, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-06)
  • Rebranding marketing & corporate marketing. The case of Mondelez 

   Δημητρακάκος, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
  • Recent finacial crises : the predictive performance of analysts 

   Παναγάκης, Παρασκευάς. (2008-02-06)
   Ο σύγχρονος οικονομικός κόσμος χαρακτηρίζεται και πιθανόν να συνεχίσει να χαρακτηρίζεται και στο μέλλον από την εμφάνιση έντονων χρηματοοικονομικών κρίσεων. Η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, έχει εξασφαλίσει ...
  • Recommender systems comparison 

   Συμεωνίδης, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Την τελευταία δεκαετία το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από πληροφορία. Πληροφορία την οποία δεν μπορεί κάποιος να διαχειριστεί Αυτή η πληροφορία μπορεί να περιέχει από απλά δεδομένα μέχρι βίντεο, μουσική ή προϊόντα Μεγάλα ...
  • Recommender systems using sentiment analysis 

   Κουτρίδη, Μαρία - Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-23)
   Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πληθώρα συστημάτων συστάσεων για να καλυφθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις τείνουν να χρησιμοποιούν πολύτιμα δεδομένα όπως π.χ. τις προτιμήσεις των χρηστών και τις ομοιότητες ...
  • Red ocean vs blue ocean strategies 

   Λαΐνος, Ιάσονας (2011-12-14)
  • Red Team manual 

   Κατσίκης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • Reduction of greenhouse gas emissions from ships through a non- technical approach 

   Τόλης, Χρήστος (2008-12-18)
   Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να περιγράψει την σημερινή κατάσταση σε ότι αφορά τις εκπομπές αερίων ρύπων από την ναυτιλιακή δραστηριότητα καθώς και το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Καταρχήν συζητείται το ...
  • Refugee logistics 

   Τουμλελή, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
   Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία περιοχή στην άλλη είναι ένα φαινόμενο που είναι βαθειά ριζωμένο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μετακίνηση πληθυσμών από την μία χώρα στην άλλη αποτελεί τον βασικό άξονα της μετανάστευσης. ...
  • Registration, classification and presentation of digital forensics and incident response tools 

   Λιακοπούλου, Αργυρώ; Liakopoulou, Argyro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-12)
  • Regulating sovereign wealth funds in search of the golden mean 

   Ρέππου, Ευανθία (2010-02-18)
   Sovereign Wealth Funds are generally defined as state-owned investment vehicles, which manage a diversified portfolio of domestic and international financial assets. They have emerged as a way for governments, rather than ...
  • REITs 

   Σορολή, Ευσταθία (2008-10-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το θεσμό των REITs - Real Estate Investment Trusts (Ανώνυμες Εταιρείες Επένδυσης σε Ακίνητη Περιουσία). Τα REITs ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960 σε λίγες χώρες και σε περιορισμένη ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»