Now showing items 11550-11569 of 11911

  • Φαινόμενο του θερμοκηπίου : μέθοδοι και τεχνικές για τη μείωση του στη ναυτιλιακή βιομηχανία 

   Αλεξανδράκης, Γεώργιος (2009-10-05)
   Στην παρούσα διπλωματική, γίνεται περιγραφή της διαδικασίας εκπομπών αέριων ρύπων από τα πλοία και της συμμετοχής αυτών, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Παρουσιάζονται οι τομείς και οι κατηγορίες πηγών που είναι υπεύθυνοι ...
  • Φαρμακευτικές δαπάνες στην Ελλάδα την περίοδο 2005 - 2015 & πώς αυτές επηρεάστηκαν από την κρίση του 2010 

   Τοουλιάς, Χρήστος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Ο κλάδος της υγείας αποτελεί έναν από τους πλέον πολυσύνθετους και ιδιαίτερους τομείς της οικονομίας μιας χώρας, η οποία αν επιθυμεί να έχει ένα σχετικά υψηλό επίπεδο υγείας και κατ’ επέκταση ευημερίας, θα πρέπει να δαπανήσει ...
  • Φαρμακευτικές μέθοδοι και θεραπεία με επιληψία 

   Ζωγραφίδου, Ελισαβέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-06)
   Βιοστατιστική είναι ο κλάδος της στατιστικής που ασχολείται με την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε κλινικά προβλήματα. Ως επιστήμη, αποτελεί θεμέλιο λίθο στην εξέλιξη των ιατρικών πρακτικών, αφού με τη χρήση επιστημονικής ...
  • Φαρμακευτική πολιτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - συστήματα υγείας - πολιτικές τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων 

   Μήλιος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008-04)
   Βασική επιδίωξη των παρεμβάσεων των πολιτικών υγείας όσο αφορά το φαρμακευτικό τομέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ισότιμη πρόσβαση σε φαρμακευτικά σκευάσματα για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις (equity in ...
  • Φαρμακευτικό marketing 

   Χωραφά, Ανδριανή ‘Εντα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, έχει σαν στόχο να δώσει στον αναγνώστη μια εικόνα των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς των φαρμάκων στον χώρο του μάρκετινγκ, καθώς είναι ένα θέμα που δεν έχει συζητηθεί αρκετά στον ...
  • Φαρμακευτικό marketing 

   Αντωνοπούλου, Δήμητρα Ν. (2014-09-30)
   Την τελευταία δεκαετία, η φαρμακευτική βιομηχανία, αποτελεί έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ο οποίος βελτιώνει τα μεγέθη του και πραγματοποιεί παραγωγικές επενδύσεις παρά την περίοδο ...
  • Φαρμακευτικό μάρκετινγκ και ποιότητα υπηρεσιών : η περίπτωση του e-detailing 

   Τσάκωνα, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Στον φαρμακευτικό κλάδο η διαδικασία της επικοινωνίας με τους δυνητικούς πελάτες για προώθηση των συνταγογραφούμενων προϊόντων παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, καθώς καταλυτικό ρόλο έχει ο ιατρός, ως ενδιάμεσος πελάτες που ...
  • Φαρμακευτικός κλάδος, προβλήματα και προοπτικές εν μέσω της οικονομικής κρίσης 

   Ζέρη, Μαρία (2014-11-11)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά στο φαρμακευτικό κλάδο και στόχος της είναι η διερεύνηση της κατάστασης της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα και η εξέταση των προοπτικών του κλάδου εν μέσω της οικονομικής κρίσης. ...
  • Φαρμακευτικός κλάδος: μια εμπειρική μελέτη 

   Κλίτσα - Γασπαράκη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-21)
   Στόχος αυτής της μελέτης είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των φαρμάκων και των κλινικών μελετών, αλλά και του ρυθμιστικού πλαισίου που τις διέπει, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Από προγενέστερες μελέτες έχει φανεί ότι οι ...
  • Φαρμακοβιομηχανία και οικονομική κρίση: προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης 

   Τσιώτα, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία δείχνει πώς η φαρμακοβιομηχανία επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Αναλυτικότερα, γίνεται αναφορά στην Ελληνική χρηματοοικονομική κρίση και γίνεται περιγραφή στο πως έχει επηρεαστεί η ...
  • Φαρμακοδιέγερση (DOPING): το παρόν και το μέλλον 

   Τόγκα, Μαριάνθη (2015-01-13)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός κοινωνικού φαινομένου, της φαρμακοδιέγερσης ή αλλιώς ντόπιν, σε παγκόσμια κλίμακα. Από την αρχαιότητα οι αθλητές χρησιμοποιούσαν διεγερτικές ουσίες για τη βελτίωση της ...
  • Φερεγγυότητα ΙΙ στην ασφάλιση ζωής : ανάλυση βιομετρικού κινδύνου 

   Σίμου, Χαράλαμπος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-06)
   Η παρούσα Διατριβή έχει ως στόχο να παρουσιάσει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, το οποίο ονομάζεται, Solvency II. Η μελέτη επικεντρώνεται στη φερεγγυότητα των Ασφαλιστικών ...
  • Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο ζωής 

   Πουλαντζάκλη, Ιωάννα Η. (2013-10-29)
   Στην παρούσα διατριβή ερευνάται η ανάγκη της αναγνώρισης και ποσοτικοποίησης της έκθεσης των ασφαλιστικών εταιρειών στον κίνδυνο. Αρχικά, παρατίθεται η έννοια της φερεγγυότητας, δηλαδή της ικανότητας ανταπόκρισης των ...
  • Φήμες & χρηματοοικονομικές αγορές 

   Φουστέρης, Ανδρέας Ε. (2014-03-13)
   Μια φήμη μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Μια φήμη έχει μια μυστήρια επίδραση, παγιδεύει και ξεσηκώνει τα μυαλά των ανθρώπων. Οι φήμες είναι το παλαιότερο μέσο μαζικής επικοινωνίας στον κόσμο και η φύση τους ...
  • Φήμη του αναδόχου στις δημόσιες εγγραφές και η υποτιμολόγηση των μετοχών 

   Φράγκος, Μάριος (2007-07-09)
   Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της φήμης του αναδόχου και της αρχικής απόδοσης της μετοχής της νεοεισαχθείσας στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας. Ως ...
  • Φίλτρα συνεργασίας σε περιορισμένα κοινωνικά δίκτυα 

   Ταμπάκης, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
   Η δημιουργία του ευρύτερου δικτύου που σήμερα απαντά στο όνομα διαδίκτυο έδωσε το έναυσμα στις επιχειρήσεις να αναζητήσουν το αγοραστικό τους κοινό στους χρήστες αυτού του δικτύου. Αυτό οδήγησε τις εταιρείες αυτές να ...
  • Φόροι και παραοικονομία : μια μελέτη για τις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

   Μπασιμακοπούλου, Ευγενία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την έκταση του φαινομένου της παραοικονομίας και της φορολογίας, που αποτελούν βασικό αντικείμενο ενδιαφέροντος της οικονομικής και πολιτικής ζωής της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ...
  • Φορείς της θαλάσσιας ασφάλισης 

   Κωτσίδη, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-02)
   Οι αρχές της θαλάσσιας ασφάλισης τοποθετούνται χρονικά στο 4000 π.Χ. στη περιοχή της Μεσογείου, το λίκνο του θαλάσσιου εμπορίου. Με την πάροδο των χρόνων και τις παγκόσμιες εξελίξεις κρίθηκε αναγκαία η οργάνωση των ...
  • Φοροδιαφυγή - φοροαποφυγή στη σύγχρονη Ελλάδα 

   Βοϊνας, Μάσσιμο (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Πέρα από τη διασφάλιση της ομαλής είσπραξης των προβλεπόμενων δημοσιονομικών εσόδων, η εξεύρεση λύσης ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»