Now showing items 1-20 of 109

  • Design and management of next generation networks (HetNets-small cells) 

   Γκουντινάκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10)
  • Green cellular networks 

   Βανδώρος, Κωνσταντίνος Σ. (2014-11-04)
   Οι περιβαλλοντολογικές αλλαγές που έχουν προκληθεί εξαιτίας της συνεχής ρύπανσης που προκαλεί ο άνθρωπος σε βάρος του οικοσυστήματος είναι τεράστιες και είναι κοινώς αποδεκτό ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις όπου να είναι άμεσα ...
  • IDPS for IMS and VoIP services 

   Μουράτος, Γεώργιος Ι. (2013-05-14)
  • IMS - IP multimedia subsystem 

   Αντωνακάκης, Δημήτριος (2007-07-12)
   Το Internet Protocol (IP) Multimedia Subsystem (IMS) είναι ένα standard, βασισμένο στις IP δικτυακές επικοινωνίες, που παρέχει ένα ανεξάρτητο δίκτυο, και ένα περιβάλλον παροχής υπηρεσιών για τους ενσύρματους και τους ...
  • Machine to Machine communications 

   Λιάσκου, Βασιλική Κ. (2013-01-18)
   Η εποχή της Μ2Μ επικοινωνίας έχει πλέον έρθει και αναφέρεται στην επικοινωνία των συσκευών με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση ή με πλήρη απουσία αυτής. Ο ρόλος του Μ2Μ είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μια ...
  • Mobile social spaces 

   Πετροπούλου, Κρύστα - Μαρία (2011-07-26)
   Ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι ο η ανάλυση απαιτήσεων και η μελέτη τεχνολογιών για εφαρμογές Mobile Social Space. Αρχικά αποδίδονται ορισμένα από τα πιο επίκαιρα χαρακτηριστικά της περιρρέουσας ατμόσφαιρας που ...
  • Polarized MIMO over satellite 

   Πετροπούλου, Παρασκευή Α. (2014-05-09)
  • Security attacks and IDS solutions in Mobile Ad Hoc networks 

   Κοτζιάς, Πλάτων - Παντελής Π. (2012-10-25)
  • Using terrestrial relays in satellite communications systems 

   Φασόη, Στυλιανή Μ. (2013-03-27)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιγράφει και αναλύει όλα τα απαραίτητα -θεωρητικά- θέματα, ενώ το δεύτερο μέρος παρουσιάζει ένα συγ¬κεκριμένο μοντέλο συστήματος, τη προσομοίωσή του και ...
  • WiFi integration in future wireless networks 

   Σπυριδάκης, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)
   To Σύστημα Long Term Evolution (LTE) του Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) γνωστό και ως Evolved Packet System (EPS) είναι μια καινοτόμα κίνηση στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών. Μια τέτοια επαναστατική ...
  • WiMAX network architecture and ASN gateway design 

   Βασιλίεβα, Ευγενία (2009-07-22)
   Το WiMAX που είναι γνωστό ως Worldwide Interoperability for Micro Wave Access είναι ένα πρότυπο σχεδιασμένο από την IEEE ( Institute of Electrical and Electronic Engineers) το οποίο καθορίζεται από το πρωτόκολλο IEEE ...
  • Αδυναμίες ασφάλειας και επιθέσεις σε Manet δίκτυα 

   Μητρόπουλος, Γρηγόριος (2011-07-04)
   Τα Ad hoc δίκτυα μπορούν να διαμορφώνονται, να συγχωνεύονται ή να διαχωρίζονται σε διαφορετικά δίκτυα ακαριαία χωρίς κατ’ ανάγκη να στηρίζονται σε μια σταθερή υποδομή για τη διαχείριση της ενέργειας. Οι κόμβοι των ΑdΗoc ...
  • Αλγόριθμοι πρόσδεσης κινητών τερματικών σε συνεργατικά δίκτυα αναμετάδοσης 

   Σιβίλογλου, Ολυμπία Χ. (2014-07-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη αλγορίθμων πρόσδεσης των κινητών τερματικών στους τηλεπικοινωνιακούς κόμβους ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών με κόμβους αναμετάδοσης. Το σύστημα που μελετάται αφορά μία κυψέλη ...
  • Ανάλυση και υλοποίηση στην πλατφόρμα Android εφαρμογής δωρεάν ανταλλαγής μηνυμάτων -chat- με την τεχνολογία Bluetooth 

   Ταμβάκη, Λεμονιά (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)
   Το Bluetooth είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για ασύρματες επικοινωνίες σε προσωπικό και τοπικό επίπεδο. Ένα Bluetooth scatternet αποτελείται από επικαλυπτόμενα piconets το καθένα από τα οποία αποτελείται από ένα ...
  • Ανάλυση ρίσκου και προτεινόμενη αρχιτεκτονική συνεργασίας των παρόχων για μεγαλύτερη ασφάλεια σε 4G δίκτυα 

   Γκουτζιούλη, Αρχοντούλα (2013-05-16)
   Στα πλαίσια του project ASMONIA παρουσιάζεται μία ανάλυση ρίσκου για τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τέταρτης γενιάς (4G) και προτείνεται μία αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κυβερνητικούς και ...
  • Ανάλυση της γρήγορης διαδικασίας αυθεντικοποίησης στα ετερογενή δίκτυα 3G - WLAN 

   Ζενέτος, Άγγελος (2009-05-25)
   Οι ασύρματες είναι, από οποιαδήποτε άποψη, το ταχύτερο αναπτυσσόμενο τμήμα της βιομηχανίας επικοινωνιών. Τα κυψελοειδή συστήματα έχουν γνωρίσει εκθετική αύξηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και υπάρχουν αυτήν ...
  • Ανάπτυξη API για εφαρμογές ασύρματων δικτύων αισθητήρων 

   Μαρίνος, Ιωάννης Π. (2014-07-14)
   Η διπλωματική αυτή διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με κατεύθυνση Δικτυοκεντρικά Συστήματα. ...
  • Ανάπτυξη αλγορίθμου βέλτιστης κατανομής λειτουργικών συνιστωσών σε φυσικές οντότητες 

   Κομηνού, Αντωνία (2008-02-04)
   Η εξέλιξη των ασύρματων δικτύων επικοινωνιών οδήγησε σε συστήματα πέραν της τρίτης γενιάς (Beyond 3G – B3G). Οι απαιτήσεις για υψηλές ταχύτητες και ποιότητα παροχής υπηρεσιών, οδήγησαν στα προσαρμοστικά δίκτυα (Adaptive ...
  • Ανάπτυξη γενετικού αλγόριθμου για παρασιτικές στοιχειοκεραίες πολλαπλών ενεργών & παρασιτικών στοιχείων 

   Σταυρούλης, Παναγιώτης Ν. (2014-07-09)
   Η χρήση πολλαπλών κεραιών, τόσο σε πομπό όσο και σε δέκτη (ΜΙΜΟ), λόγω των σημαντικών κερδών που προσφέρουν, έχουν αναγνωριστεί σαν μια βέλτιστη λύση στο σχεδιασμό συστημάτων ασύρματων δικτύων. Όμως, με τη χρήση MIMO στα ...
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για συστήματα κινητών επικοινωνιών 

   Αναγνώστη, Χριστίνα Γ. (2012-09-27)
   Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τα κυριότερα υπάρχοντα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών για την καλύτερη κατανόηση τους. Γίνεται αναφορά στις τεχνικές ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»