Now showing items 1-19 of 19

  • A methodology for building a log management infrastructure 

   Αναστόπουλος, Βασίλειος (2014-09-24)
   Η διαδικασία της συλλογής δεδομένων καταγραφής αποτελεί πρόκληση για τους οργανισμούς που επιθυμούν να παρακολουθούν την υποδομή τους για λόγους ασφάλειας ή για διαφορετικούς, ενώ, η συμμόρφωση σε πρότυπα συχνά υπαγορεύεται ...
  • Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns 

   Ντριγκόγιας, Χρήστος Β. (2015-05-04)
   Η δυνατότητα του πραγματικού κόσμου να παράγει μεγάλα σύνολα χωροχρονικών δεδομένων αποτελεί ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Από τη μία πλευρά είναι μια πολύ δαπανηρή διαδικασία, απαιτώντας ενίοτε λογισμικά υπερσύγχρονα και πολύ ...
  • Mobile data leakage 

   Σπυρόπουλος, Σπυρίδων Χ. (2015-04-27)
   Στην παρούσα εργασία «Mobile Data Leakage» γίνεται μελέτη των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας των κινητών συσκευών. Γίνεται μια εισαγωγή στην ασφάλεια δικτύων και κινητών συσκευών, στη συνέχεια ...
  • Monitoring and mining distributed data streams 

   Γιατράκος, Νικόλαος Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2012)
   Πολλές σύγχρονες εφαρμογές ρευμάτων δεδομένων, όπως ανάλυση οικονομικών, δικτυακών, αισθητήρων και άλλων τύπων δεδομένων είναι κατανεμημένης φύσεως. Εξαιτίας της κατανεμημένης φύσης παραγωγής των δεδομένων στα προαναφερθέντα ...
  • Parallel Fuzzy K-Means clustering on top of an OLAP database 

   Κιούρτης, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02-13)
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την αναζήτηση κειμενικών δεδομένων με τη συνεργασία NoSQL βάσης δεδομένων και του ElasticSearch 

   Τσαρούχας, Δημήτριος Ν. (2014-09-25)
   Με την εμφάνιση του Web 2.0 στο χώρο του διαδικτύου και κυρίως με την τεράστια εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η παραγωγή κειμενικών δεδομένων από τους εκατομμύρια χρήστες που τα χρησιμοποιούν καθημερινά αυξάνει ...
  • Ανάπτυξη δικτυακών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση τεχνολογιών OLAP - Online Analytical Processing 

   Ισκιούπη, Κατερίνα (2010-02-01)
   Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τεχνολογίες οι οποίες σκοπό έχουν να καλύψουν την ανάγκη διαχείρισης δεδομένων σε μεγάλα πληροφοριακά συστήματα που περιέχουν πολύπλοκα και μεγάλα σε όγκο δεδομένα. Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες ...
  • Γεννήτρια κινούμενων αντικειμένων πάνω σε δίκτυο 

   Παύλος, Απόστολος Π. (2013-05-17)
   Η μελέτη της κίνησης μεγάλων συνόλων αντικειμένων θα μπορούσε να βοηθήσει σε επίλυση σημαντικών προβλημάτων, όπως στη μείωση της κίνησης στους δρόμους. Ένα σημαντικό εμπόδιο στη μελέτη αυτή, όμως, είναι το μεγάλο μέγεθος ...
  • Διαχείριση δεδομένων τροχιών κινούμενων αντικειμένων 

   Φρέντζος, Ηλίας Κ. (2009-02-17)
   Οι βάσεις δεδομένων κινούμενων αντικειμένων είναι ένας αναδυόμενος τεχνολογικός τομέας λόγω της ανάπτυξης των πανταχού παρόντων συσκευών εντοπισμού θέσης, όπως τα PDAs, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. όπως επίσης και λόγω της ...
  • Διαχείριση σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων κίνησης στο STRABON RDF store 

   Βάρκας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-12)
   Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διαχείριση σημασιολογικά εμπλουτισμένων δεδομένων κίνησης και η κατάλληλη μετατροπή τους για χρήση με το STRABON RDF store καθώς και τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από ...
  • Διαχείριση σημασιολογικά επαυξημένων τροχιών κινούμενων αντικειμένων 

   Γουμενίδης, Θεόδωρος Χ. (2015-04-21)
   Καθώς ολοένα και περισσότερες συσκευές και υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού θέσης, η παραγωγή δεδομένων κίνησης αυξάνεται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την τάση αυτή οδήγησαν στην ...
  • Εξόρυξη γνώσης & ανάκτηση δεδομένων εικόνας με χρήση υποδομών σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

   Λεπίδας, Αλέξανδρος Ε. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-04)
   Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν σήμερα τα συστήματα ψηφιακής απεικόνισης, περιμένοντας να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους. Η ψηφιακή εικόνα επιτρέπει την αποθήκευση, ανάκτηση και ανταλλαγή τεράστιου αριθμό εγγραφών σε ...
  • Εξόρυξη δεδομένων (data mining) και κατηγορικά δεδομένα 

   Σταυλιώτης, Γεράσιμος Ε. (2008-07-01)
   Είναι βέβαιο ότι ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας, όπου η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορία απαιτείται να οδηγεί στη μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση. Η συνύπαρξη ετερόκλητων επιστημονικών πεδίων όπως της στατιστικής, ...
  • Θεωρία και πρακτική σύνοψης τυποποιημένων τριπλετών RDF. 

   Καζάνας, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-31)
   Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας ενδιάμεσης πλατφόρμας αναζήτησης πλη- ροφοριών σε αποθήκες RDF (triplestores). Σκοπός της πλατφόρμας είναι η υποβοήθηση του χρήστη στον ορισμό ερωτημάτων SPARQL, ...
  • Οπτικοποίηση αποτελεσμάτων αλγορίθμων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα κίνησης 

   Πλεμένος, Ανάργυρος Ν. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2011-10)
   Με την ευρεία διαθεσιμότητα των συσκευών GPS και RFID, υπάρχει η δυνατότητα να καταγράφονται οι μετακινήσεις των ανθρώπων ή των αντικειμένων σε μεγάλη κλίμακα. Όλα αυτά τα δεδομένα περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, οι ...
  • Πρόβλεψη θέσης σε δεδομένα κίνησης 

   Μπούρδας, Αριστείδης Θ. (2014-11-20)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προβλέψει τη θέση σε κινούμενα δεδο¬μένα. Συγκεκριμένα, να προβλέψει τη θέση ενός κινούμενου αντικειμένου με τη βοήθεια των προηγούμενων χωρικών και χρονικών καταγραφών του. Στη ...
  • Ρεύματα δεδομένων : τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές 

   Μυλωνάς, Ανδρέας (2009-07-22)
   Ο σκοπός της παρούσης Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι να παρουσιάσει την τρέχουσα κατάσταση των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης ροών δεδομένων τόσο μέσω των ερευνητικών όσο και των εμπορικών υλοποιήσεων τέτοιων συστημάτων ...
  • Τεχνικές αποθήκευσης δεδομένων & εξόρυξης γνώσης για βάσεις κινούμενων αντικειμένων 

   Μαρκέτος, Γεράσιμος Δ. (2011-07-27)
   Η ανάλυση δεδομένων κίνησης που συλλέγονται από συσκευές εντοπισμού θέσης προσφέρει δυνατότητες ανακάλυψης προτύπων συμπεριφοράς που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα πλήθος εφαρμογών. Οι Τεχνολογίες Άμεσης Αναλυτικής ...
  • Τεχνοοικονομική αξιολόγηση βελτιστοποιήσεων ενεργειακής κατανάλωσης σε κέντρα αποθήκευσης δεδομένων 

   Μπούσιος, Ανδρέας Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-03)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να επισημάνει τις βασικές παρεμβάσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε ένα Κέντρο Αποθήκευσης Δεδομένων, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»