Now showing items 1-14 of 14

  • Clustering algorithm selection by meta-learning 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Η συσταδοποίηση δεδομένων είναι μια προσπάθεια ομαδοποίησης μιας βάσης δεδομένων σε ομάδες αντικειμένων βασισμένες στις ομοιότητες των εν λόγω αντικειμένων. Η αναζήτηση μιας ποιοτικής λύσης μπορεί να γίνει μια περίπλοκη ...
  • Clustering streaming data in distributed environments based on belief propagation techniques 

   Arampatzis, Zisis; Αραμπατζής, Ζήσης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει ένα σύγχρονο πρόβλημα στον τομέα της ανάκτησης πληροφορίας, την ομαδοποίηση ροών δεδομένων σε κατανεμημένο σύστημα. Αυτό το πρόβλημα ανήκει στη κατηγορία προβλημάτων μεγάλων ...
  • Collaborative filtering algorithms, Methods and techniques 

   Μουστάκα, Αικατερίνη; Moustaka, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, θα μελετηθούν οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσωποποιημένων αποτελεσμάτων ως προς τους χρήστες και πώς αυτό επηρεάζει την ...
  • Unsupervised AutoML: a study on automated machine learning in the context of clustering 

   Πουλάκης, Γιάννης; Poulakis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η μοντελοποίηση μεθόδων και διεργασιών Μηχανικής Μάθησης, είναι μια διαδικασία η οποία είναι υπολογιστικά ακριβή, προϋποθέτει τεχνογνωσία στο τομέα της επιστήμης των Δεδομένων και πολλές φορές γνώση του τομέα του προβλήματος ...
  • Ανάλυση βιοπληροφορικών δεδομένων με τεχνικές μηχανικής μάθησης 

   Bajram, Ajdini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-02)
   Οι τεχνολογίες που έχουν εφευρεθεί για την ανάλυση ενός κυττάρου καθιέρωσαν ένα νέο πλαίσιο για τη διερεύνηση των προφίλ γονιδιακής έκφρασης στο επίπεδο των μεμονωμένων κυττάρων (single cell). Οι επιστήμονες είναι σε θέση ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής σε cloud computing : υπολογισμός Skyline σημείων βασισμένη στη μέθοδο MapReduce με χρήση της γλώσσας R 

   Λελιόπουλος, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Στην παρούσα εργασία μελετάμε την απόδοση μιας υπολογιστικής συστάδας (clustering), βασισμένη πάνω στην ανάπτυξη ενός skyline αλγορίθμου. Επιπλέων ο συγκεκριμένος αλγόριθμος είναι υλοποιημένος έτσι ώστε να τρέχει παράλληλα ...
  • Εξόρυξη δεδομένων σε δεδομένα διαδικτυακής κίνησης και ροής χτυπημάτων 

   Καλτσάς, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-09)
   Ο παγκόσμιος ιστός (www – world wide web) και το διαδίκτυο (Internet) πάνω στο οποίο στηρίζεται έφεραν την τρίτη επανάσταση του εικοστού αιώνα στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Ώρα με την ώρα γίνεται πιο δημοφιλής ...
  • Ομαδική κάθετη διαπομπή με συσταδοποίηση σε οχηματικά δίκτυα ειδικού σκοπού 

   Κοσμόπουλος, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Η σταδιακή εγκαθίδρυση των δικτύων 5ης γενιάς αναβαθμίζει το ρόλο και τη χρήση των οχηματικών δικτύων. Ένα περιβάλλον υψηλής κινητικότητας, πολλαπλών απαιτήσεων και πληθώρας συσκευών, καλείται να ενστερνίζεται τα υπάρχοντα ...
  • Ομαδοποίηση μεγάλης κλίμακας δεδομένων στην Πλατφόρμα Spark 

   Αυδάλας, Στέφανος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06)
   Η σύγχρονη εποχή την οποία διανύουμε χαρακτηρίζεται ως εποχή των ¨Μεγάλων Δεδομένων¨ εξαιτίας της αύξησης των δεδομένων που παράγονται καθημερινά. Τα δεδομένα αυτά πλέον αποτελούν τη βασική πηγή εξόρυξης γνώσης. Πρόσφατες ...
  • Οπτική αυτόματη αναγνώριση φυτού από εικόνες φύλλων του 

   Πλατής, Φίλιππος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-05)
   Η έρευνα αυτή πραγματεύεται την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας με σκοπό την εξόρυξη χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην κατηγοριοποίηση και αναγνώρισή της.Ειδικότερα η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος αναγνώρισης ...
  • Συλλογή δεδομένων από WhatsApp και Telegram 

   Λήτος, Γιώργης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-01)
   Οι εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων (Text Message Apps) έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων. Η σωρεία της πληροφορίας και η ευκολία διακίνησης της ωστόσο προκαλούν σοβαρά ζητήματα ...
  • Συλλογή δεδομένων και εξόρυξη γνώσης από κοινωνικά δίκτυα : εφαρμογή data analysis τεχνικών σε σύνολα δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο Twitter 

   Τσούμας, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Καθότι ένα τμήμα με πρόγραμμα σπουδών κυρίως προσανατολισμένο στους ...
  • Τεχνικές ομαδοποίησης μικτών δεδομένων 

   Αντωνοπούλου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Στη Στατιστική, οι τεχνικές ομαδοποίησης (Cluster Analysis) αποσκοπούν στην δημιουργία ομοιογενών ομάδων, ενώ παράλληλα κάθε ομάδα (ή συστάδα) να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετική από μία άλλη. Κατά συνέπεια, εξετάζοντας ...
  • Χρήση τεχνικών ομαδοποίησης στον επιχειρηματικό σχεδιασμό 

   Ρίνου, Χρυσούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Ζούμε στην εποχή όπου τα δεδομένα μεγάλου όγκου (Big Data) υπάρχουν σε πολλούς τομείς, όπως και στον τομέα του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Παράλληλα, το στρατηγικό πλαίσιο σε ένα επιχειρηματικό πλάνο είναι πολύ κρίσιμο για ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»