Now showing items 1-20 of 63

  • A literature review on recommendation systems 

   Mikros, Dimitrios; Μικρός, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Στο Διαδίκτυο, όπου ο αριθμός των επιλογών είναι συντριπτικός, για το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργείτε η ανάγκη φιλτραρίσματος, ιεράρχησης και αποτελεσματικής παράδοσης σχετικών πληροφοριών προκειμένου να μετριαστεί το ...
  • An alternative formulation of the artificial immune recognition system learning algorithm 

   Γιατζιτζόγλου, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-06)
   Ο AIRS είναι ένας αλγόριθμος μάθησης με επίβλεψη που έχει δείξει οτί μπόρει να πετύχει ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε κάποια γνωστά σετ δεδομένων. Ο σκοπός αυτής της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση μιας εναλλακτικής ...
  • Collaborative filtering algorithms, Methods and techniques 

   Μουστάκα, Αικατερίνη; Moustaka, Aikaterini (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, θα μελετηθούν οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προσωποποιημένων αποτελεσμάτων ως προς τους χρήστες και πώς αυτό επηρεάζει την ...
  • Computer aided diagnosis : SVM-based breast cancer data classification 

   Άγριος, Αντώνιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
  • Deep learning methodologies in assessing logo complexity 

   Κουβαράκης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Σε αυτό το έγγραφο θα μελετήσουμε τον όρο πολυπλοκότητα πάνω στις αισθητικές μετρήσεις κάποιο λογότυπων εταιριών, όπου έχουν βαθμονομηθεί από ειδικούς. Στο συγκεκριμένο πείραμα θα χρησιμοποιήσουμε <<Βαθειά μάθηση>> γραμμένη ...
  • Facial expression recognition using Deep Convolutional Neural Network techniques 

   Ζάγκος, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-12)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία μελέτη της ακρίβειας ταξινόμησης του μοντέλου μας στο σύνολο δεδομένων που εξετάζουμε. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε μοντέλο επιβλεπόμενης μάθησης ...
  • One class classifiers based on artificial immune systems 

   Aronis, Dimitrios; Αρώνης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11-02)
   Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διατριβή θα αναφερθούμε σε βασικά στοιχεία της μηχανικής μάθησης και θα δώσουμε τους ορισμούς για τις βασικές της έννοιες. Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην μονοταξική ταξινόμηση. ...
  • Resampling algorithms for the class imbalance problem: a case study on sentiment analysis 

   Μητσιάνης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Το Class Imbalance Problem είναι ένα πρόβλημα της Αναγνώρισης Προτύπων, το οποίο προκύπτει στις περιπτώσεις που ένα σύνολο προτύπων εκπαίδευσης κλίνει περισσότερο προς μια κατηγορία κλάσης. Με άλλα λόγια δηλαδή, το ...
  • Αλγοριθμική & εξελικτική θεωρία παιγνίων 

   Αθανασίου - Σιούλας, Αθανάσιος Φ. (2012-10-24)
   Αρχικά παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία, ώστε να γίνει αντιληπτό το επιστημονικό πλαίσιο της εποχής της θεμελίωσης της Θεωρίας Παιγνίων και διασαφηνίζονται ορισμένες βασικές έννοιες, απαραίτητες για την περεταίρω ...
  • Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας 

   Ζορζομίκος, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
   Η Μεταπτυχιακή μας διατριβή έχει σαν τίτλο: «Αλγοριθμική άντληση δομικής πληροφορίας από ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας.» Με πιο απλά λόγια, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, καταφέραμε να ...
  • Ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο με χρήση τεχνικών ημι-επιτηρούμενης μηχανικής μάθησης 

   Κατωπόδης, Βασίλειος Σ. (2014-09-01)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, θα μπορεί να ανακτά εικόνες με βάση τη θεματική ενότητα στην οποία ανήκουν. Το εργαλείο ουσιαστικά εξάγει γνώση ...
  • Ανάπτυξη λογισμικού οπτικοποίησης γράφων μεγάλης κλίμακας με χρήση παραλληλότητας και αλγορίθμων διάταξης 

   Μωρέσης, Ορέστης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Τα δεδομένα καταλαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερο χώρο και γίνονται όλο και πιο χαοτικά με αποτέλεσμα οι παλαιότερες, πιο παραδοσιακές μορφές αποθήκευσης και αναπαράστασης να καθιστούν δυσκολότερη την κατανόησή τους και την ...
  • Ανάπτυξη του αλγορίθμου BLASΤ σε περιβάλλον GPU 

   Γαλάνης, Λάμπρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-10-30)
   Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με την ανάπτυξη του Αλγορίθμου BLAST μοριακής βιολογίας για την στοίχιση (alignment) μορίων πρωτεϊνών από μια βάση δεδομένων γνωστών πρωτεϊνών μιας άγνωστης ακολουθίας πρωτεΐνης. Επιπρόσθετα, ...
  • Αναγνώριση ανθρώπων σε θερμογραφικές εικόνες 

   Βιολάτος, Νικόλαος Δ. (2013-05-16)
   Τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, όπως είναι το πρόσωπο, η ομιλία, τα χέρια, το σώμα, τα δακτυλικά αποτυπώματα, το χρώμα της ίριδας των ματιών κ.α., τον χαρακτηρίζουν μοναδικά. Το πιο δημοφιλές από αυτά είναι το ...
  • Αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων σε βίντεο μικροσκοπίας 

   Κωστάλας, Ευάγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Η αυτόματη αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειμένων σε ακολουθίες εικόνων είναι μια εφαρμογή της ανάλυσης εικονας που έχει δει πολύ μεγάλη άνθηση και αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντικό αντικείμενο έρευνας. Ενδεικτικό είναι ...
  • Ανθρωποκεντρική ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για χρηματοοικονομικούς υπολογισμούς 

   Δρόσος, Γεώργιος, Λ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφορικής έφεραν επαναστατικές αλλαγές στις μεθόδους εκπαίδευσης. Δόθηκε η δυνατότητα για εκπαίδευση και εξάσκηση με χρήση υπολογιστών και κατάλληλων ...
  • Ανίχνευση γεγονότων ανόδου / καθόδου σε limit-order-book δεδομένα αγορών με χρήση SVM ταξινομητών 

   Καραμαντάς, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Τα limit order book δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με κάποια συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Στην προκειμένη περίπτωση οι συναλλαγές αφορούν την τιμή του κρυπτοσυναλλάγματος Bitcoin. ...
  • Αυτόματη ταξινόμηση μελωδίας σε μουσικά είδη με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων 

   Βιδάλη, Ροδάνθη Γ. (2012-06-12)
   Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μελετάται η αυτόματη ταξινόμηση μελωδίας σε μουσικά είδη με τη χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούνται από απλά στοιχεία που λειτουργούν παράλληλα. Τα στοιχεία ...
  • Γενετικός Αλγόριθμος Ταξινόμησης Genetic AIRS 

   Μαθιουδάκης, Δημήτρης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2013-01)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναπτύσσεται μία υβριδική μέθοδος ταξινόμησης που βασίζεται από την μία πλευρά στις αρχές και τις θεωρίες των Τεχνητών Ανοσοποιητικών Συστημάτων και από την άλλη πλευρά στις αρχές των ...
  • Γραφοθεωρητικές μέθοδοι κοινωνικής σύστασης 

   Ρενιέρης, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-08-10)
   Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η κατασκευή αλγορίθμου ο οποίος θα μπορεί να βρίσκει την πιθανή βαθμολογία κάποιου χρήστη μιας ιστοσελίδας αξιολόγησης προϊόντων, βάση διάφορων παραγόντων όπως τις πραγματικές ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»