Now showing items 1-20 of 100

  • A study on the information content of dividends in the unique greek regime 

   Σπάθης, Ορέστης Θ. (2014-06-17)
  • Accrual accounting and valuation: pricing book values 

   Μεχάλλα, Εντρίτα; Mehalla, Endrita (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται την προστιθέμενη αξία της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην αποτύπωση και παρουσίαση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης μιας εταιρείας και την χρησιμότητα του μοντέλου ...
  • Acquirer's ESG performance, Value and M&A abnormal returns 

   Μαντζάνας, Χρήστος; Mantzanas, Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Σε αυτή τη μελέτη, εξετάζω τη σχέση μεταξύ της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής (ESG) απόδοσης των εξαγοράζουσων εταιριών και της αξίας της εταιρείας. Επίσης, εξετάζω την επίδραση της ESG απόδοσης των ...
  • Business combinations: impairment testing and purchase price allocation 

   Karterouli, Eleni; Καρτερούλη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να καταδείξει αναλύοντας μια συγκεκριμένη περίπτωσης, από την εξαγορά της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ Α.Ε. από τον Όμιλο Μυτιληναίος, πώς η μεθοδολογία και οι πρακτικές αποτίμησης επηρεάζουν σε μεγάλο ...
  • Capital structure: a comparison between market-based and bank-based financial systems 

   Ρεκαντζή, Αδαμαντία Δ. (2014-05-08)
  • Do accounting distortions measure earning quality? the reaction of dividend signalling 

   Καλογρίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-07)
  • E-Banking - ηλεκτρονική τραπεζική 

   Βαγενάς, Ευστάθιος Κ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-10)
   Το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης επαφής μεταξύ ανθρώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών και κατ’ αυτό τον τρόπο έχει γίνει ήδη μέρος της ζωής εκατομμυρίων πολιτών του πλανήτη μας και επηρεάζει ποικιλόμορφα πολλές ...
  • Essays on dividends 

   Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Ν. (2014-11-06)
  • Flight to quality? Macroeconomic and financial market events and portfolio flows between stocks and commodities 

   Αναστάση, Νικολέτα; Anastasi, Nikoleta (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
  • Intra-Industry effects of European Bank M&A announcements 

   Ζορμπάς, Ιωάννης Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002-06)
  • Market structure in european banking 

   Λάζαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2002)
   Σε αυτήν την εργασία, εκτιμώνται εξισώσεις που αναφέρονται στα πρόσφατα επίπεδα του ανταγωνισμού της Τραπεζικής Αγοράς ώστε να παρέχεται ένα benchmark με βάση το οποίο τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης ...
  • Mergers and acquisitions in European Banking. Effects on shareholders wealth 

   Αβούρης, Πέτρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2001-04-29)
   Η εργασία αυτή πάνω στην Ευρωπαϊκή εμπειρία είναι χρήσιμη για τους παρακάτω λόγους. Τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας για την αμερικάνικη αγορά δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτόματα στην ευρωπαϊκή αγορά όπου το περιβάλλον ...
  • Patent portfolio quality και μελλοντική απόδοση της εταιρίας 

   Ντάκας, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει την ποιότητα των patent portfolio και πως επηρεάζει αλλά και πως επιδρά στο cross section των μετοχικών αποδόσεων και άλλων performance measures. Αντλήθηκαν στοιχεία για 2354 ...
  • Pervasive influences on the US stock market returns. An empirical assessment using panel data analysis 

   Ταϊπλιάδης, Συμεών; Taipliadis, Symeon (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  • Political contributions firm performance and M&A activity in the US 

   Μπαμπανάσιος, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-27)
   Με τη γενική πεποίθηση ότι οι πολιτικές δωρεές και οι πολιτικές διασυνδέσεις που δημιουργούνται μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της διαδικασίας συγχωνεύσεων και εξαγορών, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στοιχεία αυτής της ...
  • Predictability of common stock return 

   Καρατζάς, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)
   Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν στην απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο λόγος Κέρδη ανά Μετοχή προς Τιμή Μετοχής (αντίστροφο του Ρ/Ε), η Κεφαλαιοποίηση (MV) και η Μερισματική ...
  • Search engine optimization for the firms who go public for the first time, applied to supply chain factor 

   Παναγιώτου, Παναγιώτης Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση της επίδρασης των δεδομένων Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου στην αποτελεσματικότητα των νεοσύστατων μικρομεσαίων εταιριών εφοδιαστικής αλυσίδας στις μηχανές αναζήτησης. Τα ...
  • Sentiment theory 

   Τσιμέκη, Αγγελική Α. (2014-03-26)
   Στα πλαίσια της κλασικής οικονομικής θεωρίας καθώς και όλων των μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί για την αποτίμηση και κατανόηση των "αγορών” ισχύει μια σημαντική παραδοχή, η οποία είναι πως οι επενδυτικές επιλογές των ...
  • The effect of macroprudential policies on bank risk: the case of eurozone banks 

   Μπουντούρη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται την αποτελεσματικότητα της μακροπροληπτικής πολιτικής πάνω στον κίνδυνο των τραπεζών που εδρεύουν σε κράτη- μέλη της Ευρωζώνης. Η μακροπροληπτική πολιτική μελετάται με δύο ...
  • The predictive ability of a sentiment index. A comparison across time and economic regions 

   Γεωργιοπούλου, Ζωή - Παναγιώτα; Georgiopoulou, Zoi - Panagiota (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-08)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»