Now showing items 1-20 of 56

  • Alternative sources of energy as marine fuels. Environmental and financial effects. Functional implementation and sustainability 

   Ntarda, Christina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-08)
   Σήμερα, η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχουν επιβάλει την αντικατάσταση των υφιστάμενων πηγών ενέργειας με εκείνες που είναι λιγότερο επιβλαβείς για το περιβάλλον. Στη Ναυτιλία, η συνεχής ανάπτυξη ...
  • Alternative sources of energy as marine fuels; the effect on the environment and the financial perspectives for a more sustainable future in the shipping industry 

   Stathopoulou, Maria; Σταθοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Ballast Water Management Systems (BWMS) and their effects on the survival of various microorganisms and how BWMS can stop the spread of invasive species 

   Antoniou, Anastasia; Αντωνίου, Αναστασία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Το Ballast Water Management System (BWMS) είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο να απομακρύνει και να καταστρέφει βιολογικούς οργανισμούς (βακτήρια, φύκια). Το σύστημα εξακολουθεί να είναι μια εξελισσόμενη τεχνολογία με αυξανόμενο ...
  • Blue economy, a framework for sustainable development 

   Μακρή, Αργυρώ; Makri, Argyro (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Η παρούσα διατριβή είναι μια μελέτη των δυνατοτήτων της Γαλάζιας Οικονομίας και του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η έκθεση παρέχει μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση, ...
  • Climate change - Arctic shipping and possible future trends with reference to the various sectors of maritime transportation 

   Μαξακούλη, Κασσιανή; Maxakouli, Kassiani (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
  • Decarbonization of international shipping: perspectives and challenges 

   Kouvatsou, Despoina Vasiliki; Κουβάτσου, Δέσποινα Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συζήτηση για ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα της σύγχρονης ιστορίας της ναυτιλίας, την απαλλαγή δηλαδή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα. Η βιομηχανία της ναυτιλίας ...
  • Decarbonization of shipping 

   Sotirakos, Nikolaos - Emmanouil; Σωτηράκος, Νικόλαος - Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
  • Development and implementation of company's environmental management plan, regulatory requirements 

   Πάλλη, Βασιλική; Palli, Vasiliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-08-26)
  • Development of tanker shipping over the last 20 years 

   Κωτσέλης, Λάζαρος (2014-03-26)
   We live in a world where people started to trade different kinds of goods since the ancient years. Many of these people began to think that they had to find a way allowing them to import and export goods at the place they ...
  • Environmental pollution and its consequences on marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction 

   Γιανναράκου, Μαρία; Giannarakou, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η συνεχής εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων έχει οδηγήσει τους επιστήμονες και τη διεθνή κοινότητα να επιστήσουν την προσοχή τους στο ζήτημα της βιωσιμότητας της υφιστάμενης κατάστασης. Το ισχύον καθεστώς αποδεικνύεται συχνά ...
  • ISM and pollution prevention 

   Mazanitou, Styliani; Μαζανίτου, Στυλιανή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Η κερδοφόρα φύση του θαλάσσιου εμπορίου έχει οδηγήσει στην αύξηση μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω των υδάτινων οδών ανά τον κόσμο. Η αύξηση αυτή έχει συμβάλλει, όμως, σε αντίστοιχη αύξηση εισροής ρυπαντών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ...
  • LNG φυσικό αέριο, μεταφορά δια θαλάσσης, οι περιβαλλοντικές και οικονομικές του συνέπειες 

   Μιχαλοπούλου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
   Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φορτίων που μεταφέρονται δια θαλάσσης, είτε σε υγρή είτε σε χύδην μορφή και κυρίως σε συσκευασμένη μορφή παρουσιάζουν ιδιότητες που τα καθιστούν επικίνδυνα για το θαλάσσιο ...
  • Marine pollution: microplastics, waste and ballast water 

   Παλαύρας, Χαράλαμπος; Palavras, Charalampos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Η παρούσα διπλωματική διατριβή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ναυτιλιακή Διοικητική» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Πραγματεύεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης καθώς και το σύγχρονο ...
  • Marine resources & why humans have to respect them 

   Κούνας, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Η Δ.Ε. αυτή εξετάζει το ζήτημα της ανάγκης για προστασία των θαλάσσιων πόρων από την ανθρωπότητα στο σύνολό της. Παρέχει μια κριτική βιβλιογραφική ανασκόπηση, που συνδυάζει πηγές και αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία ...
  • Maritime Spatial Planning in the EU and problems and prospects for the Eastern Mediterranean 

   Novak, Cheryl (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
  • Stakeholder management of the environment 

   Γεωργούση, Δέσποινα; Georgousi, Despoina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
   Το παρόν έγγραφο πραγματεύεται τη συμμετοχή, το έργο και τον αντίκτυπο των ενδιαφερομένων μερών της ναυτιλιακής βιομηχανίας όσον αφορά τα περιβαλλοντικά της θέματα. Συγκεκριμένα, η διατριβή στοχεύει να αναδείξει σταδιακά ...
  • The effect of ballast water on marine and coastal ecology of the Mediterranean Sea 

   Μαλισσόβας, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Shipping Management» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκινώντας, η έρευνα αυτή πραγματεύεται τον Ερματισμό, την έννοια του και τη χρησιμοποίηση ...
  • The effect of ship noise to marine mammals 

   Gkini, Fatmira; Γκίνι, Φατμίρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί έρευνα και καταγραφή γεγονότων και συμπερασμάτων για το θέμα «Η επίδραση του θορύβου των πλοίων στα θαλάσσια θηλαστικά». Στόχος της είναι να αναδείξει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, ...
  • The existing legal framework governing Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ): bridging the ocean governance gap 

   Τσουγκράνη, Έλλη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Τα τελευταία χρόνια, το διεθνές νομικό καθεστώς προστασίας των ωκεανών του πλανήτη μας έχει επιτευχθεί μέσω της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία θεωρείται ως το «σύνταγμα» που εξασφαλίζει ...
  • The impact of human activities in the marine environment 

   Κωστιδάκης, Παράσχος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου η οικολογική συνείδηση πρέπει να είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η ανάγκη για καθαρούς ωκεανούς και ισορροπημένο οικοσύστημα είναι τεράστια.

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»