Now showing items 1-20 of 77

  • Adaptive management in marine renewable energy sector 

   Tampizivas, Panagiotis; Ταμπιζίβας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
  • Ammonia as a marine fuel 

   Κουμνιώτης, Κωνσταντίνος; Koumniotis, Konstantinos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
  • An exploratory research of oil-spillages during marine bunkering operations 

   Αντωνιάδου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
  • Ballast water convention 

   Χαρατζή, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Η εν λόγω εργασία αποσκοπεί με όσο το δυνατό πιο κατανοητούς όρους, να αναφέρει διεξοδικά το επίμαχο ζήτημα της διαχείριση του θαλασσίου έρματος μέσα από την Σύμβαση του θαλασσίου έρματος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. ...
  • Ballast Water Treatment methods - Systems 

   Rigalos, Christos; Ρήγαλος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
  • Bunkering market and dry bulk shipping 

   Τσιπλάκης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η σημαντικότητα της κατανάλωσης ναυτιλιακών καυσίμων των πλοίων ξηρού φορτίου χύδην αυξήθηκε κατά τα έτη στην βιομηχανία ξηρού χύδην φορτίου, καθώς τα έσοδα των πλοίων μειώθηκαν απότομα λόγω ορισμένων παραγόντων, κυρίως ...
  • Cruise shipping and emissions in Mediterranean ports 

   Karanasiou, Alexandra Parthena; Καρανάσιου, Αλεξάνδρα Παρθένα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-08)
  • Human factor : towards a unified approach for safety management in shipping 

   Tsamourtzis, Apostolos; Τσαμουρτζής, Απόστολος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Εισαγωγή: Η ναυτιλία είναι ένα ειδικό εμπορικό και οικονομικό σύστημα λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας των εμπλεκόμενων φορέων, της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που απαιτείται και του πολύ υψηλού κεφαλαίου. Οι ναυτιλιακές ...
  • Hydrogen as a marine fuel 

   Μωραΐτη, Παναγιώτα Λεμονιά; Moraiti, Panagiota Lemonia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-01)
  • ISM και ανθρώπινος παράγοντας στη ναυτιλία 

   Λιακόπουλος, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11)
   Το παρόν κείμενο αναλύει τις παραμέτρους που επηρρεάζουν τήν απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του κώδικα ISM και του ελέγχου συμμόρφωσής των σε επίπεδο κρατών. Ξεκινά με το κανονιστικό ...
  • Port state control and shipping safety 

   Τσακκίρη, Μαρία; Tsakkiri, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή των επιθεωρήσεων Port State Control (PSC) επηρέασε την ασφάλεια και γενικά την ποιότητα της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας χρησιμοποιώντας ...
  • Safety of Maritime Autonomous Ships (MASS) 

   Tomazani, Maria; Τομαζάνη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Τα θαλάσσια αυτόνομα πλοία γίνονται πραγματικότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το αυτόνομο πλοίο πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ασφαλές με τα συμβατικά πλοία για να λειτουργήσει. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ...
  • Scrubbers : οικονομική αξιολόγηση 

   Βάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Οι νέοι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί κανονισμοί σχετικά με την επιτρεπόμενη περιεκτικότητα των καύσιμων σε θείο εντός ζωνών ECA δημιουργούν μια νεα πιεστική πραγματικότητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Προκειμένου να ...
  • TMSA - Tanker Management & Self-Assessment (Διαχείριση Δεξαμενοπλοίων και Αυτο-Αξιολόγηση) 

   Βαζιντάρη, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Στα πλαίσια της προσπάθειας του OCIMF να υποχρεώσει τις διαχειρίστριες εταιρείες να επιδείξουν ισχυρότερη δέσμευση προς την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, παρουσίασε το 2004 το πρόγραμμα TMSA – Tanker ...
  • Αγορά LNG 

   Αναστασάκης, Ευάγγελος Γ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-06)
   Η αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι μια ταχέως αναδυόμενη αγορά με πολλά οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η παρούσα εργασία ασχολείται με την παράμετρο της μεταφοράς του φυσικού αερίου και συγκεκριμένα του ...
  • Ανάλυση και διαχρονική εξέλιξη δεικτών ποιότητας στην εμπορική ναυτιλία 

   Κούστα-Καψάλη, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-05)
   Στην εργασία αυτή εξετάζεται το κατά πόσο το θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας - εθνικό και διεθνές - σε συνδυασμό με την εθελοντική περιβαλλοντική διαχείριση, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ναυτιλιακών ...
  • Ανακύκλωση πλοίων 

   Πιτσάκης, Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-11-18)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η προσέγγιση και ανάλυση της βιομηχανίας ανακύκλωσης των πλοίων. Παρουσιάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον συγκεκριμένο κλάδο με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο που τον ...
  • Αναλυτική αξιολόγηση της ποιότητας στη ναυτιλία 

   Καρσανίδης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10)
   Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά στο θέμα της ποιότητας στη ναυτιλία. Η έννοια της ποιότητας στη ναυτιλία βέβαια είναι πολυσύνθετη. Επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας ...
  • Αξιολόγηση μέτρων αντιμετώπισης πανδημιών στα πλοία μέσω της FSA 

   Ανδριανός, Παναγιώτης; Andrianos, Panagiotis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή της FSA στα πλοία εξετάζοντας την συνεισφορά της εν καιρώ πανδημιών. Ως πανδημία ορίζεται οποιαδήποτε υγειονομική κρίση ταχέως μεταδιδόμενη παγκοσμίως επηρεάζοντας τις κοινωνικές ...
  • Αξιολόγηση της οικονομικής αποτελεσματικότητας συστήματος σόναρ σε δεξαμενόπλοια 

   Ξηρουχάκης, Αλέξανδρος Σ. (2015-04-21)
   Αυτή η εργασία εξετάζει την οικονομική αποτελεσματικότητα ενός πρωραίου ηχο-βολιστικού συστήματος (σόναρ), εγκατεστημένο στο βολβοειδές τόξο του πλοίου, ως μια επιλογή μείωσης του ρίσκου πετρελαιοειδούς ρύπανσης από ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»