Now showing items 1-20 of 200

  • An economic analysis of service quality and patient satisfaction of greek healthcare system 

   Ξεσφίγγη, Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η ποιότητα στον τομέα της υγείας έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από την κλινική οπτική γωνία, αφήνοντας εκτός την αντίληψη του ασθενούς για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ικανοποίηση των ασθενών είναι πολύ ...
  • Balanced scorecard and its implementation in business strategy 

   Ορφανού, Μαγδαληνή - Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση είναι να φέρουν σε ισορροπία μακροπρόθεσμες στρατηγικές, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για την επιχείρηση. Υψηλής κλάσης διαδικασίες δεν μπορούν να ...
  • Banking digital transformation 

   Παπαδοπούλου, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11)
   Στην εποχή που διανύουμε παρατηρούμε μια συνεχή πρόοδο της τεχνολογίας που λαμβάνει χώρα σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας μας. Σε αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να μην συμμετέχει και να μεταβάλλεται το τραπεζικό ...
  • Blockchain & cryptocurrencies: marketing strategies 

   Σπυροπούλου, Διονυσία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   H τεχνολογία Blockchain έχει προχωρήσει ως λύση στην παγκόσμια κρίση εμπιστοσύνης. Πράγματι, οι μοναδικές δυνατότητες του Blockchain, ορισμένοι υποστηρίζουν, παρακάμπτουν την ανάγκη εμπιστοσύνης, γι 'αυτό και μερικές φορές ...
  • Brand equity στον κλάδο της υγείας συγκριτική ανάλυση ελληνικών νοσοκομείων 

   Σωτηρόπουλος, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Η μέτρηση της φήμης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (brand equity) είναι περίπλοκη αλλά και σημαντική διαδικασία για μια εταιρία επειδή της παρέχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και της δίνει τη δυνατότητα να ...
  • Digital transformation στον τουρισμό 

   Βασίλαρου, Ελένη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-10)
   Στόχος αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στον τουριστικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες που εξετάζονται είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα κρατήσεων μαζί με τα παγκόσμια συστήματα ...
  • Empirical research and analysis on cigarette consumption, excise taxation and government revenues 

   Αρμουτάκη, Αρχοντούλα Γ.; Armoutaki, Archontoula G. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η χρήση προϊόντων καπνού αποτελεί τη μεγαλύτερη αποτρέψιμη αιτία σοβαρών ασθενειών παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση των τσιγάρων αντιπροσωπεύει το συντριπτικό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης προϊόντων καπνού, ...
  • ERP συστήματα στον χώρο της υγείας 

   Πίπιδα, Ειρήνη Χρυσοβαλάντου (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη των συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning) που έχουν ήδη εγκατασταθεί τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία της ...
  • Fashion marketing και digital marketing των Louis Vuitton και Gucci και ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή μέσω social media 

   Κακαρά, Αγορίτσα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Η παρακάτω εργασία αφορά μία έρευνα πάνω σε luxury goods και συγκεκριμένα στην ανάλυση των στρατηγικών marketing, digital marketing, καθώς και σημαντικών συνεργασιών που έχουν κάνει οι οίκοι Gucci και Louis Vuitton. Αρχικά ...
  • Gamification και test προσωπικότητας στην επιλογή προσωπικού 

   Thoma, Niki; Θωμά, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι μέθοδοι αξιολόγησης διαχωρίζονται και ερμηνεύονται συχνά στο πλαίσιο διαφορετικών προσεγγίσεων αντί να συνδυάζονται σε ολοκληρωμένα μέσα κατανόησης της ικανότητας του εργαζομένου. Η σύνδεση των τομέων της αξιολόγησης ...
  • H εξέλιξη της έρευνας αγοράς μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνολογίας 

   Πανταζοπούλου, Χρυσάνθη - Σοφία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-11)
  • H επίδραση του neuromarketing στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

   Ματσακά, Μαριλένα Θ. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-10)
   Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την επιστήμη του νευρομάρκετινγκ, να τη συνδέσει με την επιστήμη του μάρκετινγκ και κυρίως με την επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή και ειδικά των παιδιών, και να παρουσιάσει, ...
  • Human resources - Εξέλιξη και ρόλος 

   Μπουλουγούρη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07)
   Το σημαντικότερο ίσως κομμάτι για μία επιχείρηση ή για έναν οργανισμό, είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους. Οι άνθρωποι του οργανισμού ή της επιχείρησης είναι αυτοί που θα ορίσουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του, ...
  • Logistics και στρατηγική των επιχειρήσεων 

   Χριστώνη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-10-25)
   Σύμφωνα με όσα θα αναφερθούν και θα σχολιαστούν στις ακόλουθες σελίδες της εργασίας, θα λέγαμε πως βασικός σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, είναι η συλλογή, αξιολόγηση και συζήτηση στοιχείων που τοποθετούνται στο ...
  • Management στο σύστημα προμηθειών υγείας:αξιολόγηση και εξορθολογισμός του ισχύοντος συστήματος. 

   Χόρτη, Ειρήνη (2015-01-20)
   Το σύστημα προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και κρίσιμο ζήτημα, που εύλογα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς ωστόσο ...
  • Marketing και τεχνικές προώθησης στο σύγχρονο φαρμακείο 

   Κανατσίδη, Σπυριδούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στην παρούσα εργασία εξετάζεται αν η αξιοποίηση των διάφορων μορφών marketing μπορούν να επιδράσουν θετικά τόσο στην εικόνα και τη λειτουργία των κοινοτικών φαρμακείων όσο και στην εικόνα του φαρμακοποιού στην κοινωνία. ...
  • Marketing υπηρεσιών υγείας: ακολουθώντας τα social media. 

   Κουτρούμπα, Ξανθή (2015-02-20)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή μίας νέας μορφής marketing υπηρεσιών υγείας, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης του marketing. ...
  • Neuromarketing στον χώρο της υγείας 

   Διαμάντη, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής διατριβής ήταν να καταγράψει τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στο νευρομάρκετινγκ και στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο έχουν επίδραση στο καταναλωτικό κοινό της Ελλάδας. Στη συνέχεια ...
  • Neuromarketing: ο ρόλος των συναισθημάτων στην συμπεριφορά του καταναλωτή 

   Καρπαθάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-01)
   Το Neuromarketing είναι ένα αναδυόμενο διεπιστημονικό πεδίο στρατηγικής που δύναται να μελετά τις γνωσιακές και συναισθηματικές αντιδράσεις των καταναλωτών σε ερεθίσματα Μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές όπως ...
  • Sensory marketing: η δύναμη των αισθήσεων στις πωλήσεις 

   Αγγαρίτη, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί μία ακαδημαϊκή μελέτη, σχετικά με τον αμφιλεγόμενο τομέα του Sensory Marketing, και με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται όλα τα διαθέσιμα σύγχρονα εργαλεία που έχουν στην ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»