Now showing items 1-20 of 70

  • City branding & marketing: η περίπτωση του Πειραιά 

   Δρακοπούλου, Αθηνά Δ. (2014-07-09)
   Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό του city branding δηλαδή της προώθησης πόλεων, μια έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη η οποία εμπεριέχει τις παραπλήσιες νοηματικά έννοιες του ...
  • Inflation targeting 

   Τζανάκης, Κωνσταντίνος (2012-02-20)
   The main thesis presents the concept of inflation targeting (IT). It begins with a brief history of inflation targeting and presents some of its key elements. Based on recent literature it lays out the whole concept of IT ...
  • Quality of institutions, credit ratings and the cost of government debt 

   Καραγιαννάκης, Γεώργιος (2009-09-23)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη μιας χώρας, αλλά και το εξωτερικό χρέος που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την άνθηση της οικονομίας. Επικεντρώνεται στη θεωρία διαμεσολάβησης ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI) - η διεθνής εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας 

   Παπακωστοπούλου, Ελένη Β. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-09)
   Η οικονομική κρίση αποτελεί το κύριο θέμα συζήτησης, σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πλανητάρχης, αρχηγοί κρατών, οικονομολόγοι, ερευνητές, αναλυτές, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και πολλοί άλλοι προσπαθούν να βρουν ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις - Η περίπτωση της NESTLE Ελλάς 

   Μπόσκοβιτς, Χριστίνα (2012-05-08)
   Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση των επιπτώσεων των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη στις χώρες που εισέρχονται, στις χώρες από τις οποίες προέρχονται καθώς και των βασικότερων προσδιοριστικών ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις : μελέτη περίπτωσης της εταιρείας "Πλαστικά Θράκης" 

   Ανδρονίκου, Αγγελική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Επιπλέον, θα περιγραφεί η μελέτη περίπτωσης της θυγατρικής της εταιρείας «Πλαστικά ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Βουλγαρία: η περίπτωση της INTERION S.A. 

   Λυκάκης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Στην παρούσα μελέτη Μεταπτυχιακής Διατριβής παρουσιάζεται το γενικό θεωρητικό πλαίσιο που διέπει την συμπεριφορά των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), και ειδικότερα η παρουσίαση και ανάλυση των άμεσων ξένων επενδύσεων της ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα 

   Ρήγας, Παναγιώτης Ε. (2014-03-26)
   Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις μπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για την αναστροφή του κλίματος, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα στο δρόμο της ανάπτυξης και στην έξοδο της από την οικονομική κρίση στην οποία έχει περιέλθει. ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις ως παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης : η περίπτωση της Βουλγαρίας 

   Παπαναγιώτου, Ειρήνη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο συμπεριφοράς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση και ανάλυση των άμεσων επενδύσεων στη Βουλγαρία Συγκεκριμένα ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις, διάχυση γνώσης και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Βαρδαβά, Κυριακή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-10)
   Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πολλές χώρες στηρίζονται στη δημιουργία, τη διάδοση και την εκμετάλλευση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, ως μέσα βελτίωσης της οικονομικής μεγέθυνσης και της παραγωγικότητας. Στην ...
  • Άμεσες ξένες επενδύσεις: η περίπτωση της Thrace Ipoma S.A. στη Βουλγαρία 

   Καψιώτης, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Στην παρούσα μελέτη Μεταπτυχιακής Διατριβής γίνεται η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ). Επιπλέον, γίνεται η παρουσίαση της Βουλγαρίας ως χώρα υποδοχής Άμεσων Ξένων Επενδύσεων ...
  • Ανάλυση αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο 

   Παπαργύρης, Ηλίας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-10)
   Το ελαιόλαδο συγκροτεί ένα παραδοσιακό αγροτικό προϊόν, καθώς επίσης και ένα από τα κύρια προϊόντα της διατροφής των Ελλήνων. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί η ζήτηση των καταναλωτών, ως προς το ελαιόλαδο. Επιδιώκεται ...
  • Αφρική...ο νέος γίγαντας 

   Παπαζήσης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • Δημοκρατία και διαφθορά 

   Μητρονάτσιος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εξετάζει το θέμα της διαφθοράς στη σύγχρονη κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη πολιτικά και κοινωνικά φαινόμενα. Επίσης, εκτός από τον ορισμό του φαινομένου, καταγράφονται οι αιτίες της διαφθοράς καθώς και μορφές ...
  • Διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου & συναλλαγματικές ισοτιμίες 

   Ντανοβασίλης, Λεωνίδας (2011-02-16)
   Η αγορά πετρελαίου, λόγω της ιδιαιτερότητάς της, επιδρά καταλυτικά στη σύνθεση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η διπλωματική αυτή εργασία εξετάζει τη σχέση μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τιμών ...
  • Διαφθορά και οικονομική μεγέθυνση 

   Βασιλική, Φωτεινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της Διαφθοράς και κατά πόσο αυτό επιδρά στην οικονομική μεγέθυνση μιας χώρας δηλαδή στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η έρευνα αυτή πραγματοποιείται με μια θεωρητική ...
  • Διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις ελληνικές τράπεζες 

   Κουλαρμάνη, Ηλιάνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι όπως ορίζεται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, αναφέρονται σε περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν καθυστερήσει να καταβάλλουν τις συμφωνηθείσες δόσεις πάνω από 90 ημέρες. Σκοπός της ...
  • Διερεύνηση της σχέσης εκπαίδευσης και οικονομικής ανάπτυξης : οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

   Τσάβου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-02)
   Η παρούσα εργασία ερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας όσον αφορά τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς και τους παράγοντες ...
  • Έλεγχος οικονομικής σύγκλισης 

   Αποστολόπουλος, Ιωάννης (2012-04-30)
   Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 20 χωρών της Ε.Ε. εκτιμάμε την σύγκλιση τύπου β- και σ- του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών αυτών κατά την περίοδο 1990-2007. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθεί η ...
  • Ειδικοί ως προς τον τραπεζικό κλάδο και περιφερειακοί οικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

   Καραγεώργος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων στον τραπεζικό κλάδο που έχουν αντίκτυπο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»