Now showing items 1-20 of 34

  • Comparative analysis of Back to Back vs Dark Pool STP execution models in OTC Markets 

   Βαμβουλής, Ευστράτιος; Vamvoulis, Efstratios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και σύγκριση δύο διαφορετικών μοντέλων διαχείρισης της ροής συναλλαγών στη λιανική αγορά OTC Forex. Θα παρουσιάσω και θα περιγράψω δύο διακριτά μοντέλα Straight ...
  • Distributional uncertainty and the cross-section of expected stock returns 

   Χάιτας, Νικόλαος - Χρήστος; Chaitas, Nikolaos Christos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
  • Economic performance in European telecommunications, 1998-2019 a comparative study 

   Μαχαίρα, Αλεξάνδρα; Machaira, Alexandra (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-11-17)
   Οι τηλεπικοινωνίες είναι ένας σημαντικός τομέας για τις προηγμένες οικονομίες. Η αγορά των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, λόγω των τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Στην ...
  • Empirical assessment of the three-dimensional model between expected return and betas & comparison to multi-factor asset pricing models 

   Λαζάρου, Γεράσιμος; Lazarou, Gerasimos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04)
   Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να αποδείξει την μη αποδοτικότητα του δείκτη FTSE 100. Για να εξεταστεί αυτή η υπόθεση, χρησιμοποιήσαμε το Τρισδιάστατο Υπόδειγμα του Γ. Διακογιάννη. Λάβαμε ημερήσια, εβδομαδιαία ...
  • Gini coefficient and inflation rate 

   Kalyvas, Vasileios; Καλύβας, Βασίλειος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
  • Hedging pressure and inventories as determinants of commodity future returns 

   Χρυσικός, Δημήτριος Σ. (2014-02-20)
  • Investor's revealed preference for asset pricing models 

   Αγγέλου, Αθανάσιος; Angelou, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
   Τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πολύ δημοφιλής τύπος επένδυσης, καθώς ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος σε σύγκριση με την άμεση επένδυση σε χρηματιστήρια και από την άλλη υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία που καλύπτει σχεδόν κάθε ...
  • Long run event studies and the issue of overlapping and cross sectional correlation in returns 

   Skaltsis, Theodoros; Σκαλτσής, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην περιγραφή ποικίλων τεχνικής φύσεως απόψεων σχετικά με την μελέτη μακροπρόθεσμης επίδρασης γεγονότων εκτίμησης και το ζήτημα το οποίο οδηγεί στην υπεραπόδοση που δημιουργείται ...
  • Macro risk and bitcoin 

   Μαΐλλης, Γεώργιος - Ιωακείμ; Maillis, George - Ioakeim (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • On the efficient portfolio of cryptocurrencies' values 

   Κατσάμπουλα, Χριστιάνα; Katsampoula, Christiana (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03-22)
   Σε αυτή τη διατριβή, εξετάζουμε τα πιθανά οφέλη της διαφοροποίησης και την κατανομή βαρών (σταθμών) για την βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν δύο χαρτοφυλάκια. Το πρώτο αποτελείται, ...
  • On the relative behavior of cryptocurrencies' values 

   Παπαφώτης, Αθανάσιος; Papafotis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-03)
   Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς των τιμών πέντε κρυπτονομισμάτων BTC, LTC, ETH, XMR και XRP, των διακυμάνσεων, των πιθανών μέγιστων τιμών, των ελάχιστων τιμών και εάν υπάρχει σύνδεση, συνεργασία ...
  • Smart contracts and cryptocurrencies : a legal perspective the case of Greece as a member of the EU 

   Πεταλάς, Γεώργιος; Petalas, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση του πεδίου των κρυπτονομισμάτων και των έξυπνων συμβάσεων (Smart Contracts) κυρίως από νομική άποψη. Συζητείται το αναπτυσσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο και οι προκλήσεις ...
  • Trends in the ratios of banks after the introduction of Basel II & after the global financial crisis. Is there any evidence of convergence? 

   Κοκκίνη, Αντωνία; Kokkini, Antonia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Σε αυτή την μελέτη συζητήσαμε λεπτομερώς τη σημασία και την ανάπτυξη της Βασιλείας, εστιάζοντας στη Βασιλεία II. Κάθε αλλαγή ήταν σε απάντηση σε νέα επενδυτικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ή γεγονότα ...
  • Αποδόσεις ομολόγων και πληθωριστικές προσδοκίες στην (μετά) COVID-19 εποχή 

   Χουρδάκης, Εμμανουήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Σ’ αυτή τη μελέτη εξετάζεται η επίδραση των προσδοκιών του πληθωρισμού στην καμπύλη επιτοκίων των κυβερνητικών ομολογιών μηδενικού τοκομεριδίου των ΗΠΑ (Treasuries) κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Αρχικά ...
  • Αριθμητική απεικόνιση της εταιρικής πιστοληπτικής ικανότητας 

   Γκαρτζονίκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Η επέκταση των χρηματοοικονομικών αγορών και η είσοδος όλο και περισσότερων συμμετεχόντων σε αυτές, καθιστά την ανάγκη για πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική ποιότητα αυτών επιτακτική. Σημαντικό μέρος αυτής ...
  • Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα 

   Κολοτούρος, Κωνσταντίνος Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)
   Η αποτίμηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και ανάλυσης, εξάγοντας ευρήματα ιδιαίτερης πρακτικής αξίας για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία ...
  • Δημιουργία μοχλευμένων χαρτοφυλακίων με τη μέθοδο των contracts for difference. 

   Μήτσουλας, Μιχαήλ (2012-07-24)
   Το Συμβόλαιο επί της Διαφοράς (CfD's) είναι ένα συμβόλαιο του οποίου η αξία ανεβαίνει ή κατεβαίνει ανάλογα με την άνοδο ή την κάθοδο της αξίας ενός υποκείμενου προϊόντος. Σήμερα η χρήση τους είναι ευρέως διαδεδομένη καθώς ...
  • Διερεύνηση πιθανής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο χρηματοοικονομικό στρες και στην τιμή του bitcoin 

   Ευαγγέλου, Σταύρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Σε αυτή την εργασία εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ του στρες των επενδυτών στην αγορά και των τιμών του Bitcoin εξετάζοντας τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να προέκυψαν κατά την περίοδο της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19 ...
  • Διερεύνηση της σχέσης των μεταβολών στην τιμή του πετρελαίου με τις χρηματιστηριακές αποδόσεις στις ΗΠΑ 

   Παναγόπουλος, Αθανάσιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τη σχέση ανάμεσα στις χρηματιστηριακές αποδόσεις και στις μεταβολές των τιμών του πετρελαίου για τις ΗΠΑ. Βασιζόμενη στο έργο των Jones και Kaul (1996), εξετάζει αν οι μεταβολές των ...
  • Ειδικοί ως προς τον τραπεζικό κλάδο και περιφερειακοί οικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

   Καραγεώργος, Παύλος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων στον τραπεζικό κλάδο που έχουν αντίκτυπο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»