Now showing items 1-20 of 43

  • Auctions using blockchain technology 

   Minasian, Artour (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Bargaining models in e-marketplaces 

   Μεϊμαρόγλου, Παντελής Γ. (2014-03-18)
  • Bitcoin, παραστατικό χρήμα και αποκρατικοποίηση του χρήματος 

   Θεοδώρου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-02)
   Στην παρούσα εργασία αρχικά θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του bitcoin, τον τρόπο παραγωγής bitcoins μέσα από την διαδικασία mining καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του αποκεντρωμένου, διεθνώς ...
  • Carry trade σε σταθερό εισόδημα. Μια θεωρητική προοπτική 

   Ζαρμπαλάς, Έρνεστ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-08)
   Στόχος της διατριβής με τίτλο «Carry Trade σε σταθερό εισόδημα. Μια θεωρητική προοπτική» είναι η εξερεύνηση και η καταγραφή της εφαρμογής του carry trade σε σταθερά εισοδήματα, με μια μαθηματική ματιά. Αρχικά, παρουσιάζουμε ...
  • Central Counterparties (CCP) 

   Δεμελής, Αντώνιος; Demelis, Antonios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-06)
   Σε αυτή τη διατριβή θα παρουσιαστεί αρχικά η έννοια και οι μηχανισμοί της Κεντρικής Εκκαθάρισης των συναλλαγών, καθώς και πως οι Κεντρικοί Αντισυμβαλλόμενοι (CCPs) τους εφαρμόζουν στα μέλη τους. Θα παρουσιάσουμε ποια ακριβώς ...
  • Corporate governance and climate change risks. A game-theoretic approach 

   Σαμπατάκης, Χαράλαμπος; Sampatakis, Charalampos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-02)
   Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια απειλή για την ανθρωπότητα και είναι απαραίτητο να παρθούν μέτρα με άμεσο σκοπό την μείωση των συνεπειών αυτού του φαινομένου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η ανθρωπότητα πρόκειται να ...
  • Determinants of gambling activity 

   Χειλαδάκη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-03)
  • Essays in auction theory with applications in corporate finance 

   Zarpala, Lamprini; Ζαρπαλά, Λαμπρινή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09-22)
  • Strategic market games : do market institutions matter for efficiency? 

   Λόκας, Δημήτριος (2012-05-23)
   Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε συγκεκριμένη βιβλιογραφία, η οποία αφορά σε μοντέλα και στρατηγικά παίγνια για διαφορετικούς τύπους οικονομιών, και πώς αυτά επιδρούν στις διαφορετικές ισορροπίες προσφοράς και ζήτησης. Πιο ...
  • Αμοιβές διαχείρισης και απόδοσης στα hedge funds 

   Ανδρουτσοπούλου, Μαρία - Στυλιανή Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)
   Η βιομηχανία των hedge funds έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια το ...
  • Αναξιόπιστη επικοινωνία στο πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων 

   Δέδες, Ελευθέριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06-18)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μη αξιόπιστη επικοινωνία σε ένα παίγνιο στο οποίο οι παίχτες καλούνται να λάβουν μη έχοντας πλήρη γνώση σχετικά με τις σχετικές απολαβές του κάθε παίχτη ώστε να χαράξουν τη στρατηγική ...
  • Δείκτες μέτρησης κινδύνου 

   Παπακώστα, Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05-28)
   Στην παρούσα εργασία δίνουμε τους αξιωματικούς ορισμούς για τους δείκτες μέτρησης κινδύνου των Arrow-Pratt, Aumann-Serrano, Foster-Hart και M.Li. Οι δείκτες αποστροφής κινδύνου των Arrow και Pratt έχουν κυριαρχήσει στην ...
  • Διανεμητική δικαιοσύνη και φορολογία 

   Καραμάνου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)
   Στην παρούσα εργασία σκοπός αποτελεί η εισαγωγή και η εμβάθυνση στις έννοιες της διανεμητικής δικαιοσύνης και γενικότερα σε της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος. Στην παρούσα εργασία η δικαιοσύνη δεν μας αφορά από ...
  • Δυνητικά παίγνια 

   Ανδρεόλα, Νικολέττα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε μια κατηγορία παιγνίων που ονομάζονται Δυνητικά Παίγνια. Θα αναφερθεί εν συντομία η Θεωρία των Παιγνίων, το ολιγοπώλιο Cournot ,πως βρίσκουμε την ισορροπία κατά Nash και βασιζόμενοι ...
  • Ευσταθή οικονομικά δίκτυα. Μία στρατηγική θεώρηση 

   Χρήστου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Τα κύρια θέματα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία είναι τα παίγνια με βάση την ύπαρξη ή μη συνεργασίας μεταξύ των παικτών καθώς και η δημιουργία δικτύων. Στα παίγνια στα οποία δεν υπάρχει πλήρης συνεργασία ...
  • Η δανειακή δυνατότητα μιας επιχείρησης.Cross-pledging και redeployability 

   Κουτσούμπας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια προσπάθεια να αναφερθούν και να αξιολογηθούν οι τρόποι με τους οποίους μια εταιρεία μπορεί να εξασφαλίσει δανειοδότηση για την επίτευξη έργων επενδυτικού χαρακτήρα. Στόχος της ...
  • Η θεωρία της μικροχρηματοδότησης 

   Νικολακόπουλος, Ανάργυρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11-01)
   Στη παρούσα εργασία προσπαθούμε να μελετήσουμε το φαινόμενο της Μικροχρηματοδότησης. Στα πρώτα κεφάλαια βλέπουμε πως ξεκίνησε αυτή η θεωρία με ποιους όρους και πως μεταδόθηκε. Στη συνέχεια βλέπουμε διάφορα παραδείγματα ...
  • Η ιδιοκτησιακά δικαιώματα η θεωρία της επιχείρησης 

   Τσαντίλα, Σωτηρία (2012-06-25)
   Η παρούσα μελέτη εστιάζει στις οικονομικές παραμέτρους που αφορούν στη φύση της επιχείρησης και στη λειτουργία της στο σύγχρονο περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψιν τις θεωρίες του Coase (1960). Προσεγγίζει τη θεωρία της επιχείρησης ...
  • Η κεφαλαιακή δομή των τραπεζών: μία θεωρητική προσέγγιση 

   Tσουμάνης, Φώτιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01)
   Η παρούσα διατριβή αναφέρεται σε ένα επίκαιρο ζήτημα, αυτό της κεφαλαιακής δομής των τραπεζών. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση και καλύπτονται διάφορα βασικά ζητήματα, όπως οι λόγοι ύπαρξης των χρηματοπιστωτικών ...
  • Η μη αξιόπιστη επικοινωνία στην Θεωρία παιγνίων 

   Βουτσά, Άρτεμις (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την ανάλυση της θεωρίας παιγνίων υπό το πρίσμα της μη αξιόπιστης επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών και αναλύει τις στρατηγικές που αυτοί ακολουθούν ώστε να μπορέσουν ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»