Now showing items 45-64 of 68

  • Εφαρμογή χρηματοοικονομικής τεχνολογίας - FinTech για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

   Φουντούκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-01)
   Οι διάφοροι ορισμοί του Χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, αν θεωρηθούν σφαιρικά, συμπυκνώνονται όλοι μαζί στην έννοια της δυνατότητας ενός ατόμου να χρησιμοποιεί γνώσεις και δεξιότητες για ...
  • Η επίδραση της τεχνολογίας στη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων 

   Δημουλάκης, Ανδρέας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Καθημερινά χρησιμοποιούμε χιλιάδες προϊόντα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πολλά από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων (π.χ. καύσιμα, απορρυπαντικά, αποσμητικά, αλκοολούχα ποτά κ.λπ.). Η μεταφορά ...
  • Η κυβερνοασφάλεια στους τομείς της κλιματικής κρίσης 

   Ιακωβάκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το κύριο αίτιο της κλιματικής κρίσης. Ορισμένα αέρια, με κυριότερα το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα, τα φθοριούχα αέρια και το οξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα της Γης μιμούνται την ...
  • Η οικονομία του ηλεκτρονικού νομίσματος 

   Μπρούμας, Θεόδωρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-01-24)
   Τα κρυπτονομίσματα είναι ένα κρυπτογραφημένο δίκτυο peer-to-peer για τη διευκόλυνση της ψηφιακής ανταλλαγής.Είναι μια τεχνολογία που αναπτύχθηκε πριν από οκτώ χρόνια. Ενώ τα κρυπτονομίσματα δεν ...
  • Η οικονομική ανάλυση του Blockchain 

   Ανδρονής, Σόλων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-03-31)
   Η τεχνολογία του Blockchain χαρακτηρίζεται από την αποκεντροποιημένη μορφή συναίνεσης μεταξύ αντισυμβαλλόμενων ατόμων, με χαμηλές σε κόστος πραγματοποίησης και ελέγχου συναλλαγές αντίθετο με τα παραδοσιακά κεντροποιημένα ...
  • Η προοπτική του blockchain στην ενεργειακή βιομηχανία 

   Μεγαπάνος, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Το σημερινό ενεργειακό σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά με βάση την κεντρική παραγωγή ενέργειας και έναν παθητικό καταναλωτή, του οποίου τα συμφέροντα πρέπει να αντιπροσωπεύονται από τους προμηθευτές ενέργειας και τους διαχειριστές ...
  • Η τεχνολογία blockchain και η εφαρμογή της στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Σπανάκης, Τιμόθεος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η παγκοσμιοποίηση έχει αλλάξει σημαντικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσονται, οι οικονομίες, οι κοινωνίες, οι τεχνολογίες και οι πολιτικές. Μοχλός κίνησης των οικονομιών είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ...
  • Η τεχνολογία blockchain και η εφαρμογή της στην εφοδιαστική αλυσίδα 

   Ιωάννου, Αυγουστίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03-02)
   Ο γρήγορος ρυθμός με τον οποίο μπήκε στην ζωή του ανθρώπου η τεχνολογία και την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται, έφερε μία επανάσταση με τον τρόπο αντίληψης του κόσμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό για την καθημερινότητα ...
  • Η τεχνολογία του blockchain και η επίδραση της στο διεθνές νομισματικό σύστημα 

   Χατζιάρας, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-07-21)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την τεχνολογία του blockchain και το πως αυτή επιδρά στον διεθνές νομισματικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται η πορεία εξέλιξης του διεθνούς νομισματικού συστήματος και η ...
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη βελτίωση της διαδικασίας διεξαγωγής ερευνών με χρήση τεχνολογιών blockchain 

   Αλεξανδρίδης, Αλέξανδρος - Ραφαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
   Τα ψηφιακά νομίσματα και η τεχνολογία του Blockchain έχουν εισέλθει για τα καλά στην ζωή μας. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλές διαδικασίες που πραγματοποιούμε στην καθημερινότητάς μας να μπορούν να προσομοιώνονται πάνω σε ...
  • Ιατρική τεχνολογία στην εποχή του COVID-19 

   Μακρής, Ευθύμιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η ψηφιακή υγεία καλύπτει την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), την κινητή υγεία (mHealth) και τους αναδυόμενους τομείς. Παρόλο που η ψηφιακή υγεία προέρχεται από την ηλεκτρονική υγεία, υπερβαίνει κατά πολύ την ηλεκτρονική ...
  • Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και δημιουργία ψηφιακού νομίσματος 

   Κυρίτσης, Βάιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Ο κλάδος της έρευνας ανέκαθεν, αποτελούσε μία πτυχή της κοινωνίας άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο και βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική φύση του, ...
  • Κρυπτονομίσματα από την πλευρά του επενδυτή 

   Ράπτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Τα ψηφιακά νομίσματα από την γέννηση τους έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από πλήθος οικονομικών παραγόντων, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων, θεσμικούς επενδυτές καθώς δεν διέπονται από ένα ...
  • Κρυπτονομίσματα και χρηματοπιστωτικός κίνδυνος 

   Κλιμένκο, Ανατόλι (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης των κρυπτονομισμάτων και της επιρροής που αυτά έχουν στην σημερινή οικονομία. Προκειμένου όμως να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τις πτυχές που αφορούν το τεχνικό κομμάτι ...
  • Κρυπτονομίσματα, αποκέντρωση και χρήση της Blockchain τεχνολογίας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 

   Μπρατσιάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
   Η θεωρία των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων (π.χ. Bitcoin και Altcoins) έχει αποκτήσει γρήγορα αναγνώριση. Ενώ η τεχνολογία του Bitcoin έχει μελετηθεί εκτενώς, πιστεύουμε ότι η έννοια του blockchain παρέχει μια νέα προοπτική ...
  • Κυβερνοέγκλημα και τεχνητή νοημοσύνη 

   Βεντούρα, Λήδα - Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Μέσα σε μια εποχή, όπου οι νέες τεχνολογίες όχι απλώς κατέχουν κυρίαρχο ρόλο αλλά και πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά μας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει έναν πολύ κομβικό και σημαντικό ρόλο. Συναντάται σε όλες τις ...
  • Οι κίνδυνοι του Bitcoin 

   Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Τα κρυπτονομίσματα όπως φαίνεται από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, όπως επίσης και από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο διαδίκτυο κείμενα σχετικά με αυτά έχουν αρχίσει να απασχολούν ένα σημαντικό κομμάτι ...
  • Στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών στον τομέα της υγείας 

   Ντεμερούκα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών η οποία παρακινεί τις επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τον έντονο και αιματοβαμμένο ανταγωνισμό των κόκκινων ωκεανών και να δημιουργήσουν νέο χώρο ...
  • Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στη στεριά και στα πλοία της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας 

   Μπατζόλης, Νικόλαος; Τσαρούχη, Αιμιλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Χωρίς αμφιβολία η βιομηχανία της ναυτιλίας συνιστά μία από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες σε εγχώριο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ...
  • Ταξινόμηση διευθύνσεων Bitcoin χρησιμοποιώντας μη εποπτευόμενη μηχανική εκμάθηση 

   Σταματίου, Άγγελος; Stamatiou, Angelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό κρυπτονόμισμα, που παρουσιάστηκε το 2008 από τον Satoshi Nakamoto, παρέχοντας ψευδοανωνυμία στης χρήστες του. Εφόσον τα δεδομένα του Bitcoin Blockchain είναι διαθέσιμα δημοσίως, οι συναλλαγές ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»