Now showing items 33-52 of 56

  • PHP object injection and JAVA deserialization vulnerabilities in web applications 

   Λαβδάνης, Γιώργος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-06-11)
   Στην παρούσα εργασία γίνεται έρευνα σχετικά με τις ευπάθειες αποσειριοποίησης και τις επιπτώσεις τους σε διαδικτυακές εφαρμογές. Αυτού του είδους οι ευπάθειες υπάρχουν σε εφαρμογές ανεξαρτήτου της γλώσσας προγραμματισμού ...
  • Process injection techniques and detection using the Volatility Framework 

   Μπαλαούρα, Σωτηρία; Balaoura, Sotiria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-11)
   Τα κακόβουλα λογισμικά συνήθως περιλαμβάνουν μηχανισμούς αποφυγής της ανίχνευσής τους. Η εισαγωγή (injection) σε διεργασία είναι μία τεχνική η οποία προκαλεί την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα μέσω της εισαγωγής του κώδικα σε ...
  • Real world malware analysis 

   Παπαδόπουλος, Πολυμένης - Φώτιος; Papadopoulos, Polymenis - Fotios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09-13)
   Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός ιομορφικού λογισμικού πραγματικών δεδομένων, υπό την όψη του ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι προκαθορισμένα, από την βασική ανάλυση του ...
  • Red Team manual 

   Κατσίκης, Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
  • Security evaluation of Android Keystore 

   Κασαγιάννης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-02)
   Η εν λόγω πτυχιακή εκπονήθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιοσδήποτε χρήστης με βασικές γνώσεις Ασφάλειας και Android OS, να μπορεί να κατανοήσει τα προβλήματα που προκύπτουν στην ασφάλεια ενός συγκεκριμένου κομματιού του εν ...
  • Security overview of Web Content Management Systems: a survey over the security measures used by the developers 

   Marampouti, Paschalia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-09)
  • Server side code JavaScript injection in modern Node.js applications 

   Παραρά, Μαρία; Parara, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
  • Threat Intelligence Platforms evaluation 

   Papaioannou, Filippos; Παπαϊωάννου, Φίλιππος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-02)
  • Use of entropy for malware identification 

   Ουρουμίδης, Αθανάσιος; Ouroumidis, Athanasios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-03)
   Με την εξέλιξη του ίντερνετ όλο και περισσότερες συσκευές είναι διασυνδεδεμένες με δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους. Παράλληλα όμως με το λογισμικό που δημιουργήθηκε για την επικοινωνία, δημιουργήθηκε και το κακόβουλο ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής κρυπτογραφημένων τηλεφωνικών κλήσεων μέσω δικτύων IP για το σύστημα Android 

   Καμπάνης, Αλέξανδρος - Ιάσονας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Ανάπτυξη εφαρμογής για κρυπτογραφημένες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω δικτύων IP για Android.
  • Ανάπτυξη κώδικα εκμετάλλευσης αδυναμίας στο Metasploit 

   Νικολάου, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται ανάλυση της αρχιτεκτονικής του Metasploit. Το Metasploit Framework αποτελεί στις μέρες μας το πιο σημαντικό εργαλείο για δοκιμές διείσδυσης. Είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού ...
  • Ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού σε εφαρμογές διαδικτύου με χρήση αλγορίθμου μηχανικής μάθησης 

   Τριανταφύλλου, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-04)
   Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να δώσει λύση σε μία από τις σημαντικότερες απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει ένας διαχειριστής ιστοτόπου, αυτό του εντοπισμού αγνώστου κακόβουλου λογισμικού, όταν αυτό προσβάλει τα ...
  • Εγκληματολογική εξέταση εφαρμογών Bitcoin σε σύστημα Android 

   Καραπέτσας, Σωτήριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)
   Με τις πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και την διαδεδομένη δημοτικότητα των κινητών τηλεφώνων (π.χ. συσκευών Android και iOS), οι ψηφιακές πληρωμές και τα κρυπτονομίσματα όπως το ...
  • Εκμετάλλευση της αδυναμίας Eternal Blue με τη χρήση της Python και αρχείων Resource 

   Πατραμάνης, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
   Ο στόχος αυτής της εργασίας καθώς και ο τρόπος επίτευξης του αφορά το exploit που έγινε γνωστό το έτος 2017, “Eternal Blue”. Σε συνδυασμό με την γλώσσα προγραμματισμού Python και τα Resource files που χρησιμοποιεί το ...
  • Επίθεση σε κυλιόμενους κωδικούς με τη χρήση SDR εργαλείων 

   Παρασχάκης, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Στην παρούσα εργασία περιγράφεται και αναλύεται ο τρόπος κατά τον οποίο μπορούμε να παραβιάσουμε την ασφάλεια ενός οχήματος, εκμεταλλευόμενοι την απουσία του αμοιβαίου ελέγχου αυθεντικοποίησης μεταξύ του κλειδιού και του ...
  • Εύρεση κωδικού WiFi με την συσκευή Router Invader 

   Ευαγγέλου, Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, στοχεύουμε στη σχεδίαση και κατασκευή του Router Invader, ενός εργαλείου ανίχνευσης, εντοπισμού, εμφάνισης και αποθήκευσης του ονόματος δικτύου και του συνθηματικού πρόσβασης ...
  • Εφαρμογή υποκλοπής κωδικού ασύρματου δικτύου από router, σχεδιασμένο για μικροϋπολογιστή τύπου Rpi Zero W 

   Γεωργίου, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-07-15)
   Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός μικροϋπολογιστή για να μπορέσουμε να πιστοποιηθούμε σε ένα δίκτυο υπολογιστών και να εκμεταλλευτούμε τυχόν αδυναμίες που θα συναντήσουμε. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ...
  • Εφαρμοσμένες επιθέσεις σε επίπεδο υλικού 

   Ψαρουδάκης, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
  • Προηγμένες τεχνικές αποφυγής των antivirus 

   Παληογιάννης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η τεχνική Return-Oriented Programming (ROP) θεωρείται ως μία πολυμορφική μέθοδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μία εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση των crypters και packers. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»