Now showing items 21-40 of 53

  • The application of MLC & STCW at the crew department of a shipping company 

   Βλάχου, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Το πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας αναλύει τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τη θέσπιση των διεθνών συμβάσεων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής στη θάλασσα (SOLAS) και τη ρύπανση της θάλασσας από τα πλοία MARPOL ...
  • The EU-Ukraine-Russia crisis triangle : evidence of local and global consequences for international trade 

   Τσέτσελη, Κυριαζέτα - Μαρία; Tsetseli, Kyriazeta - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Μετά τη Ρωσία, η Ουκρανία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Ιστορικά, η Ουκρανία ήταν ένα σημαντικό μέρος των εδαφών που κατοικούσαν οι Ρώσοι (πρόγονοι του σύγχρονου Ρώσοι), μέχρι την εισβολή της Μογγολικής ...
  • The geopolitical effects on the shipping market - The case of Ukraine 

   Oikonomou, Stella - Mavreta; Οικονόμου, Στέλλα - Μαυρέτα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-09)
   Κύριος στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις γεωπολιτικές επιπτώσεις στη Ναυτιλιακή Αγορά και η σε βάθος εξέταση της περίπτωσης της Ρωσικής Εισβολής στην Ουκρανία. Η διατριβή ...
  • The impact of Covid-19 in the dry bulk industry 

   Spanakou, Maria - Stavroula; Σπανάκου, Μαρία - Σταυρούλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), ο οποίος αναγνωρίζεται ευρέως ως μια εξαιρετικά σημαντική τροποποίηση των κανονισμών για τα καύσιμα, είχε σημαντικό αντίκτυπο στη ναυτιλιακή βιομηχανία και την παγκόσμια οικονομία, ...
  • The importance and evolution of the purchasing department in shipping companies 

   Grillias, George G.; Γρίλλιας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Ο σκοπός της παρακάτω διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τη σημαντικότητα αλλά και την εξέλιξη του αγοραστικού τμήματος των ναυτιλιακών επιχειρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Ομολογουμένως δεν υφίσταται ακριβής ...
  • The role of the DPA and the procedures of the internal audit 

   Τσουκανάς, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Στην διπλωματική αυτή εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά κάποια περιστατικά που συνέβησαν και οδήγησαν στην δημιουργία – εμπλουτισμό για τους κώδικες ISM καιISPS. Σχετικά με τους κώδικες γίνεται παρουσίαση για τους σκοπούς, ...
  • War conflicts and how they affect the freight markets 

   Γεωργίου, Κωνσταντίνα; Georgiou, Konstantina (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-05)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης Διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει το εύρος επιρροής ενός πολέμου στη ναυτιλιακή ναυλαγορά. Η ναυτιλία λειτουργεί βάσει του μηχανισμού ζήτησης και προσφοράς αλλά αποτελεί και έναν κλάδο ο ...
  • Ανάλυση στρατηγικής ναυλώσεων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών 

   Παπαζήτης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η στρατηγική ανάλυση ναυλώσεων εισηγμένων Ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην dry bulk ναυτιλία. Προσπαθώντας να κατανοήσουμε την σημασία που έχει η στρατηγική ναυλώσεων ...
  • Ανάλυση της χρονικής εισόδου των ναυτιλιακών εταιρειών στις χρηματαγορές 

   Τσαλαβρά, Ευτυχία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-08)
   Η ανάλυση της χρονικής εισόδου μιας ναυτιλιακής εταιρείας στις χρηματαγορές, αποτελεί μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία, η εξέλιξη της οποίας προσδιορίζεται από πολλούς παράγοντες. Σ’ ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον ...
  • Αρχές λειτουργίας δίχρονων μηχανών εσωτερικής καύσης 

   Ζαγοραίου, Νικολίνα - Πηγή (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-06)
   Οι μηχανές εσωτερικής καύσης (κοινώς ΜΕΚ) χρησιμοποιούνται ευρύτατα εδώ και πάνω από έναν αιώνα, σε πολλά μέσα μεταφοράς και εγκαταστάσεις μικρής, μεγαλύτερης ή πολύ μεγάλης ισχύος. Φυσικά στην τελευταία κατηγορία εντάσσονται ...
  • Βόρειο Θαλάσσιο Πέρασμα: πόσο θα χρησιμοποιηθεί; 

   Δρακωνάκη, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από μια συνεχόμενη ροή πληροφοριών και ανακαλύψεων στον τομέα της Ναυτιλίας. Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου καταβάλουν προσπάθειες ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ...
  • Διεθνής αγορά ναυτιλιακών καυσίμων – Ιστορικό, σημερινή κατάσταση, ανταγωνιστικότητα και ιδιαιτερότητες ανά τοπική αγορά 

   Διαμάντης, Λεωνίδας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και η ανάλυση των υπαρχόντων και μελλοντικών λύσεων όσον αφορά στα εναλλακτικά καύσιμα και τις τεχνολογίες και πρακτικές μείωσης των ρύπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη ...
  • Εκτίμηση της κατανάλωσης και του κόστους καυσίμων πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, ανά τύπο και μέγεθος πλοίου 

   Καρακατσούλη, Αφροδίτη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την οικονομετρική εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και το κόστος της, για συγκεκριμένους τύπους πλοίων της ποντοπόρου ναυτιλίας, με τη χρήση πραγματικών ...
  • Εποχικότητα των ναύλων στη χύδην ναυτιλία 

   Καραχάλιου, Αναστασία; Karahaliou, Natasa (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
   Με τον όρο εποχικές διακυμάνσεις ή εποχικότητα εννοούμε τις διακυμάνσεις μιας οποιασδήποτε οικονομικής μεταβλητής που εμφανίζονται μέσα στο χρόνο και επαναλαμβάνονται με την ίδια μορφή κάθε χρόνο. Η ναυτιλιακή αγορά και ...
  • Η ανθεκτικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου από τη δεκαετία του '70 μέχρι σήμερα σε σχέση με αλλά έθνη που κατέχουν εμπορικούς στόλους 

   Κασωτάκης, Στυλιανός; Kasotakis, Stylianos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-01)
   Τί χρειάζεται για να διακριθεί ή και να πρωτεύσει κάποιος σε ένα συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας; Οι ‘εύκολες’ - και ίσως στερεοτυπικές - άμεσες απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι ότι τα ‘χρήματα πάνε στα χρήματα’ – ...
  • Η αύξηση της τιμής των ναύλων το 2021 και τα αποτελέσματα αυτής στη ναυτιλία 

   Μανίκας, Γεώργιος - Μιχαήλ (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των ναύλων υπό το πρίσμα της πανδημίας του COVID-19. Για τον σκοπό αυτό η εργασία περιλαμβάνει μια αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση που περιγράφει και ...
  • Η διοίκηση των σχέσεων που διέπουν τη διαδικασία της ναύλωσης, με στοιχεία από την ελληνική ποντοπόρο ναυτιλία 

   Μπαρούς, Βασιλική (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Η Διαχείριση των Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι η ισχυρότερη και η αποτελεσματικότερη προσέγγιση στη διατήρηση και τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες. Το CRM θεωρείται μια επιχειρηματική στρατηγική που έχει ως στόχο ...
  • Μέθοδοι χρηματοδότησης στην ναυτιλία 

   Κορναράκης, Γεώργιος - Άγγελος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019)
   Σκοπός της διπλωματικής εργασίας που ακολουθεί είναι η περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ναυτιλία για την χρηματοδότηση των πλοίων. Στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μια εισαγωγή σχετικά με τον κλάδο και τους τύπους ...
  • Ναυτιλιακό δάνειο υπό το πρίσμα του δανειοδότη: διαδικασίες και πρακτικές 

   Καϊνανά, Χριστίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η κατάδειξη των ενεργειών – διαδικασιών από τη μεριά του δανειοδότη (Τράπεζα) κατά τη χορήγηση ενός ναυτιλιακού δανείου. Η ναυτιλιακή χρηματοδότηση διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»