Now showing items 2-21 of 22

  • Advanced cyber security solutions for critical infrastructure and applications : smart grid and cyber insurance 

   Farao, Aristeidis; Φαραώ, Αριστείδης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Η ταχεία ψηφιοποίηση των κρίσιμων υποδομών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των απειλών στον κυβερνοχώρο, έχει αυξήσει τη σημασία των ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας. Η παρούσα διατριβή διερευνά το πολύπλευρο ...
  • Cyber risk management for data-driven enterprises 

   Beka, Miranda Maria; Μπέκα, Μιράντα Μαρία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-09)
  • Cyberattack as a covered danger in marine insurance 

   Michalopoulos, Theofanis; Μιχαλόπουλος, Θεοφάνης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
  • Cybersecurity and energy : the case study of Stuxnet 

   Ζαμπατή, Μαρία; Zampati, Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-04)
  • Cybersecurity governance : deploying a national framework 

   Drivas, Georgios; Δρίβας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός, που έχει πλέον κάνει αισθητή την αναγκαιότητα εφαρμογής του στον τρόπο παροχής υπηρεσιών, απαιτεί την εγκαθίδρυση ενός κλίματος εμπιστοσύνης στον ψηφιακό κόσμο. Η πρόοδος του τομέα της ...
  • Cybersecurity in the energy sector: a holistic approach 

   Βασιλείου, Κωνσταντίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-11)
  • Development of educational material on cybersecurity, with emphasis on Operators of Essential Services as defined in the NIS Directive 2016/1148 (Greek Law 4577/2018) 

   Tsiliki, Pandora; Τσιλίκη, Πανδώρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-12)
   Στόχος της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), με έμφαση σε Φορείς Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών (Operators of Essential Services) της NIS ...
  • Evaluation of the security of embedded systems against fault injection attacks 

   Tziris - Georgopoulos, Nikolaos; Τζιρής - Γεωργόπουλος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Η αυξανόμενη χρήση ενσωματωμένων συστημάτων υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας υλικού, και συνεπώς της έρευνας στο αντικείμενο των επιθέσεων υλικού. Οι επιθέσεις εισαγωγής σφάλματος μέσω της διαταραχής της τάσης της ...
  • Hull Cyber Cover using the SECONDO Platform 

   Χουχουλής, Ιωάννης; Chouchoulis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-07-12)
   Στις μέρες μας, οι κίνδυνοι και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο γίνονται πολύ συνηθισμένα για κάθε είδους επιχείρηση που επενδύει και εκμεταλλεύεται τις τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, προκειμένου ...
  • Implementing AI-driven methodologies for cyberattack detection 

   Bountakas, Panagiotis; Μπουντάκας, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Η ευρεία επέκταση των ψηφιακών τεχνολογιών και των διαδικτυακών εφαρμογών έχει κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες ευκολότερες και πιο διασκεδαστικές. Ωστόσο, οδήγησε στη δημιουργία νέων κυβερνοεγκληματικών ενεργειών καθώς ...
  • Navigating the waters of maritime cybersecurity with BIMCO’s guidelines : identifying vulnerabilities and mitigating threats to IT and OT systems 

   Καλογεράς, Γεώργιος; Kalogeras, Georgios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εξετάζει τις ευπάθειες και τα σχετικά μέτρα προστασίας για τα συστήματα OT και IT σε πλοία που χρησιμοποιούνται στον τομέα της ναυτιλίας, ενσωματώνοντας κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες ...
  • Protect the ship 

   Πάλλας, Παρασκευάς; Pallas, Paraskevas (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05-01)
   Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ενδελεχής μελέτη των τελευταίων οδηγιών της BIMCO αναφορικά με την προστασία των πλοίων έναντι κυβερνοεπιθέσεων (The guidelines on cyber security onboard ships, v.4). ...
  • Simulation based learning in critical infrastructure security awareness: an empirical study 

   Κάτσικα, Ελισάβετ Μαρία; Katsika, Elisavet Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
  • Solving zero-sum strategic games for dynamic honeypot allocation over attack graphs 

   Koufos, Ioannis; Κουφός, Ιωάννης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-03-18)
   Αυτή η διατριβή διερευνά τη στρατηγική τοποθέτηση honeypots για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας μέσω του φακού της θεωρίας παιγνίων. Ξεκινώντας με μια εισαγωγή στο τι είναι τα honeypots, τη σημασία τους και τα διάφορα ...
  • Use and analysis of attack graphs for decision making in a cybersecurity defense plan 

   Καλδερεμίδης, Ιωάννης; Kalderemidis, Giannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-12-29)
   Τα σύγχρονα συστήματα πληροφοριών τείνουν να αντιμετωπίζουν απειλές που εξελίσσονται και γίνονται πιο περίπλοκες και εκλεπτυσμένες από ό, τι κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει γνωρίζοντας απλώς τις ευπάθειές τους. Οι γράφοι ...
  • Ανάπτυξη οντολογίας ασφάλειας για την ανάλυση και διαχείριση επικινδυνότητας ΙοΤ συσκευών και συστημάτων κρίσιμων υποδομών 

   Μπερζοβίτης, Αδαμάντιος - Μάριος; Berzovitis, Adamantios - Marios (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, επεκτείνουν διαρκώς τα πληροφοριακά τους συστήματα τόσο σε ψηφιακό όσο και σε φυσικό επίπεδο. Παρατηρούνται μάλιστα, αλλεπάλληλες προσθήκες σε εξοπλισμό, που εκτείνονται από ...
  • Ασφάλεια από τη σχεδίαση και εξ' ορισμού 

   Φράγκος, Κυριάκος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Οι περισσότεροι οργανισμοί υιοθετούν μια μεθοδολογία που ονομάζεται κύκλος ζωής ανάπτυξης συστημάτων (Systems Development Lifecycle SDLC) για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής. Η SDLC είναι μια διαδικασία ...
  • Η κυβερνοασφάλεια στους τομείς της κλιματικής κρίσης 

   Ιακωβάκης, Αλέξανδρος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023)
   Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το κύριο αίτιο της κλιματικής κρίσης. Ορισμένα αέρια, με κυριότερα το μεθάνιο, το διοξείδιο του άνθρακα, τα φθοριούχα αέρια και το οξείδιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα της Γης μιμούνται την ...
  • Κυβερνο-ασφάλεια ανθρώπινος παράγοντας ναυτιλία 

   Ψευτέλης, Αθανάσιος Δημήτριος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Η ναυτιλία αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της έχει αναδείξει νέες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και νέες απειλές. Η κυβερνο-ασφάλεια παρέχει ένα πλαίσιο προστασίας, μέσω του οποίου ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»