Now showing items 1-20 of 53

  • Analysis of freight derivatives as tool for hedging risk in shipping sector 

   Πετρόπουλος, Ιωάννης; Petropoulos, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
   Τα παράγωγα εμφανίσθηκαν αρκετά πρόσφατα στην ναυτιλιακή αγορά, συνεπώς χρησιμοποιούνται από μικρό - ακόμη - μερίδιο των ναυτιλιακών εταιρειών ως μέσο αντιστάθμισης του κινδύνου που ενέχει η αγορά των ναύλων από την φύση ...
  • Can time charters fixtures be seen as a good predictor of the future freight rates 

   Στρεβλού, Ευαγγελία - Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017)
   Η πρόβλεψη των μελλοντικών ναύλων κρίνεται ύψιστης σημασίας στα πλαίσια της οικονομικής αστάθειας η οποία υφίσταται παγκοσμίως. Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η απάντηση του ερωτήματος αν οι ναύλοι ...
  • Charter parties : an outdated form of contract? 

   Αντωνιάδου, Νίκη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-11)
  • Chartering 

   Παλληκάρη, Ευαγγελία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-10)
   Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα εξετάσουμε την έννοια της ναύλωσης. Επίσης, θα συμπεριλάβουμε τα σημαντικότερα κομμάτια του κλάδου της Ναυλαγοράς, όπως για παράδειγμα τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, τα κύρια Κέντρα ...
  • Containerization: the new big era 

   Γρυπάρη, Ανδρομάχη; Grypari, Andromachi (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Η εργασία αφορά την εμπορευματοκιβωτιοποίηση, αναλύει την ιστορική εξέλιξή της από την αρχή της δημιουργία της, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε η ιδέα του κοντέινερ ως εφεύρεση, ακολουθεί τα σημαντικότερα ιστορικά ...
  • COVID-19 and the crisis management of dry bulk shipping companies 

   Χάρη - Πρίφτη, Έλενα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Η παρούσα διατριβή μου επικεντρώνεται στις τάσεις της αγοράς ξηρού χύδην από τις αρχές του 2020 και απεικονίζει τον αντίκτυπο του COVID-19 στο πλήρωμα, τις λειτουργίες, τις ρήτρες ασφάλισης και τη ναύλωση εταιρειών ...
  • Economic effect in shipping companies due to decarbonization 

   Stamou, Marina; Στάμου, Μαρίνα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-10)
   Τα τελευταία χρονιά πολλοί οργανισμοί έχουν ευαισθητοποιηθεί και έχουν τονίσει την ανάγκη που υπάρχει για προστασία του περιβάλλοντος. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), ως παγκόσμιος ρυθμιστή της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ...
  • Forward freight agreements & market transparency in the capesize sector 

   Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος; Panagiotopoulos, George (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016)
  • H περίπτωση της Ουκρανίας : η παραγωγή σιταριού, ο πόλεμος με την Ρωσία και οι μελλοντικές προκλήσεις 

   Μπίφσα, Ευανθία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-03)
   Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού στον κόσμο, με σημαντικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο σιταριού. Αυτή η εργασία στοχεύει να παρέχει μια επισκόπηση του εμπορίου σιταριού από την Ουκρανία, ...
  • How Covid-19 affected container line shipping companies in Greece 

   'Αννινου, Ουρανία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-11)
   Πως επηρεάστηκε ο κλάδος της ναυτιλίας από τον COVID-19 & συγκεκριμένα στην Ελλάδα στην κατηγορία των ναυτιλιακών εταιρειών εμπορευματοκιβωτίων.
  • How IMO 2020 regulations will impact shipping companies 

   Tsiaka, Dimitra; Τσιάκα, Δήμητρα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   H ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει μια ακόμη πρόκληση από την αμετάκλητη ημερομηνία επιβολής του ΔΝΟ για το 2020 η οποία ρυθμίζει τον περιορισμό του θείου στα καύσιμα πλοίων και έχει οριστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020. ...
  • Implementation of a ship management company's quality control through KPIs 

   Bachti, Nikoleta - Aliki (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και οι ναυτιλιακές εταιρίες βασίζουν την επιβίωσή τους κατά κύριο λόγο στον ποιοτικό έλεγχο. Μέσω του ποιοτικού ελέγχου οι εταιρίες έχουν την ικανότητα να ελέγχουν, να αξιολογούν καθώς και να ...
  • Internal audit in shipping management companies 

   Καλαϊτζή, Άννα - Μαρία; Kalaitzi, Anna - Maria (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-09)
   Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία που βοηθά στην καλύτερη διαχείριση της εταιρείας. Όλες οι εταιρείες ακολουθούν αυτήν την διαδικασία ώστε να μπορούν να προστατεύουν την περιουσία τους και να γνωρίζουν ...
  • Laytime and demmurage calculation 

   Νικήτα, Πηνελόπη (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-12)
   Σκοπός: Η πανδημία προκάλεσε διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού και είχε ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις στη διακίνηση των αγαθών. Τα μέτρα καραντίνας, τα lockdown και οι περιορισμοί στη μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων ...
  • Modern maritime piracy and international law - developments, problems and prospects 

   Καμπόλης, Ιωάννης; Kampolis, Ioannis (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-10)
   Σε αυτή τη διατριβή θα ασχοληθώ με το ζήτημα της πειρατείας στη σύγχρονη εποχή ως ένα διεθνές έγκλημα που αντιμετωπίζεται από μια σειρά νομικών κανόνων του διεθνούς δικαίου καθώς και το δευτερεύον ζήτημα της αντιμετώπισης ...
  • Port management and operational features of Zea Marina and the Covid-19 impact on the global industry 

   Μεγαγιάννη, Γεωργία; Megagianni, Georgia (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-09)
   Όλες οι μαρίνες παγκοσμίως, και ιδιαίτερα οι ελληνικές λόγω των γεωγραφικών τους προδιαγραφών, γίνονται όλο και περισσότερο πόλος έλξης για διάφορους επενδυτές. Το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα είναι ότι παρέχουν άμεση ...
  • Risk management in the shipping industry 

   Γρηγορίου, Χαράλαμπος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει βασικές και ευρέως αποδεκτές μεθόδους αξιολόγησης κινδύνου. Χρησιμοποιώντας μελέτες από τους επαγγελματίες του κλάδου σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές πηγές, καθίσταται σαφές ...
  • Scrubbers in shipping 

   Tsaousis, Konstantinos; Τσαούσης, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-10-31)
  • STCW and safety records 

   Μπούνου, Σταυρούλα; Bounou, Stavroula (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-06)
  • Techno-economic and environmental analysis of the application of onshore power supply onboard a bulk carrier : a case-study approach 

   Dedes, Konstantinos; Δέδες, Κωνσταντίνος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»