Now showing items 54-67 of 67

  • Ιατρική τεχνολογία στην εποχή του COVID-19 

   Μακρής, Ευθύμιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Η ψηφιακή υγεία καλύπτει την ηλεκτρονική υγεία (eHealth), την κινητή υγεία (mHealth) και τους αναδυόμενους τομείς. Παρόλο που η ψηφιακή υγεία προέρχεται από την ηλεκτρονική υγεία, υπερβαίνει κατά πολύ την ηλεκτρονική ...
  • Καινοτόμα επιχειρηματικότητα και δημιουργία ψηφιακού νομίσματος 

   Κυρίτσης, Βάιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022)
   Ο κλάδος της έρευνας ανέκαθεν, αποτελούσε μία πτυχή της κοινωνίας άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο και βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με την ανθρωποκεντρική φύση του, ...
  • Κρυπτονομίσματα από την πλευρά του επενδυτή 

   Ράπτης, Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)
   Τα ψηφιακά νομίσματα από την γέννηση τους έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση από πλήθος οικονομικών παραγόντων, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, στελέχη τραπεζών και επιχειρήσεων, θεσμικούς επενδυτές καθώς δεν διέπονται από ένα ...
  • Κρυπτονομίσματα και χρηματοπιστωτικός κίνδυνος 

   Κλιμένκο, Ανατόλι (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)
   Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης των κρυπτονομισμάτων και της επιρροής που αυτά έχουν στην σημερινή οικονομία. Προκειμένου όμως να είμαστε σε θέση να αναλύσουμε τις πτυχές που αφορούν το τεχνικό κομμάτι ...
  • Κρυπτονομίσματα, αποκέντρωση και χρήση της Blockchain τεχνολογίας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον 

   Μπρατσιάκος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-12)
   Η θεωρία των αποκεντρωμένων κρυπτονομισμάτων (π.χ. Bitcoin και Altcoins) έχει αποκτήσει γρήγορα αναγνώριση. Ενώ η τεχνολογία του Bitcoin έχει μελετηθεί εκτενώς, πιστεύουμε ότι η έννοια του blockchain παρέχει μια νέα προοπτική ...
  • Κυβερνοέγκλημα και τεχνητή νοημοσύνη 

   Βεντούρα, Λήδα - Εμμανουέλα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-05)
   Μέσα σε μια εποχή, όπου οι νέες τεχνολογίες όχι απλώς κατέχουν κυρίαρχο ρόλο αλλά και πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά μας, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει έναν πολύ κομβικό και σημαντικό ρόλο. Συναντάται σε όλες τις ...
  • Οι κίνδυνοι του Bitcoin 

   Παπαδόπουλος, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Τα κρυπτονομίσματα όπως φαίνεται από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, όπως επίσης και από τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στο διαδίκτυο κείμενα σχετικά με αυτά έχουν αρχίσει να απασχολούν ένα σημαντικό κομμάτι ...
  • Στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών στον τομέα της υγείας 

   Ντεμερούκα, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή μελετάται η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών η οποία παρακινεί τις επιχειρήσεις να ξεφύγουν από τον έντονο και αιματοβαμμένο ανταγωνισμό των κόκκινων ωκεανών και να δημιουργήσουν νέο χώρο ...
  • Τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στη στεριά και στα πλοία της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας 

   Μπατζόλης, Νικόλαος; Τσαρούχη, Αιμιλία (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-03)
   Χωρίς αμφιβολία η βιομηχανία της ναυτιλίας συνιστά μία από τους σημαντικότερους οικονομικούς παράγοντες σε εγχώριο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει φανεί ότι όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ...
  • Ταξινόμηση διευθύνσεων Bitcoin χρησιμοποιώντας μη εποπτευόμενη μηχανική εκμάθηση 

   Σταματίου, Άγγελος; Stamatiou, Angelos (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2021-07)
   Το Bitcoin είναι ένα ψηφιακό κρυπτονόμισμα, που παρουσιάστηκε το 2008 από τον Satoshi Nakamoto, παρέχοντας ψευδοανωνυμία στης χρήστες του. Εφόσον τα δεδομένα του Bitcoin Blockchain είναι διαθέσιμα δημοσίως, οι συναλλαγές ...
  • Το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τα Agrologistics (Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) και του blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγροτροφικού τομέα) 

   Πούλος, Σπυρίδων (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, μέσα από τη μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και μια εμπειρική προσέγγιση, να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρει η εφαρμογή του Διαδικτύου των Πραγμάτων στους ...
  • Το Μετασύμπαν ως εικονική μορφή των έξυπνων πόλεων 

   Λαμπροπούλου, Υπατία Άννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2023-06)
   Τα τελευταία χρόνια, εξαπλώνεται στους τεχνολογικούς κύκλους η ιδέα του μετασύμπαντος, ήτοι ενός εικονικού, τρισδιάστατου χώρου, εντός του οποίου οι χρήστες μπορούν επικοινωνούν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, έχοντας ...
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εφοδιαστική αλυσίδα με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

   Νένες, Νικόλαος - Παναγιώτης (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2024-02)
   Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει αναδειχθεί σε βασική έννοια στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές, φέρνοντας επανάσταση στις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο. Με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, οι οργανισμοί αξιοποιούν ...
  • Ψηφιοποίηση εγγράφων και διασφάλιση γνησιότητας με χρήση της τεχνολογίας blockchain 

   Δαβλιάνη, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2022-06)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής - Ανάπτυξη Λογισμικού και Τεχνητής Νοημοσύνης”, και έχει ως στόχο την υλοποίηση web εφαρμογής, ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»