Now showing items 22-26 of 26

  • Στρατηγικές ασφάλισης χαρτοφυλακίων 

   Μαρίνη, Αγγελική Α. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-07)
   Η διαχείριση επενδυτικού κινδύνου είναι ένα πολύ βασικό και σημαντικό θέμα στη χρηματοοικονομική τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σημασία άλλωστε της διαχείρισης των επενδυτικών κινδύνων ή των κινδύνων της ...
  • Στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, αντιστάθμιση και παράγωγα, μελέτη εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών 

   Τουλίτσης, Κωνσταντίνος Ε. (2014-09-17)
   Οι αντικειμενικοί σκοποί στην παρούσα διπλωματική μελέτη αφορούν την έρευνα σχετικά με τη χρήση των παραγώγων στην αντιστάθμιση του επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου. Εξετάζονται οι στρατηγικές χρηματοοικονομικής ...
  • Τεχνικές προσομοίωσης στην χρηματοοικονομική διοικητική κινδύνου 

   Μαρκοπούλου, Μαρία - Άννα Γ. (2015-05-25)
   Η διοικητική κινδύνων είναι ένα σημαντικό επιστημονικό αντικείμενο με εφαρμογές σε πολλούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση. Στην παρούσα διπλωματική γίνεται αναφορά σε μια από τις βασικότερες ...
  • Το θεμελιώδες θεώρημα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων 

   Γάκας, Γεώργιος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)
   Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετάται τo Θεμελιώδες Θεώρημα Απο- τίμησης Περιουσιακών Στοιχείων που αποτελεί τη βάση της σύγχρονης τιμολό- γησης χρεογράφων και παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Το πρώτο Θεμελιώδες ...
  • Χρηματοοικονομικά και εμπορευματικά παράγωγα 

   Ράπτη, Αικατερίνη Σ. (2008-06-17)
   Οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτελούν το κλειδί της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μιας και μέσω αυτών διακινούνται και διοχετεύονται στους τελικούς χρήστες τα πλεονάζοντα κεφάλαια της οικονομίας. Στο σύγχρονο ...

   Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
   Contact Us
   Send Feedback
   Created by ELiDOC
   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»