Show simple item record

Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους και οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)

dc.contributor.advisorΜπρισίμης, Σοφοκλής
dc.contributor.authorΣιγάλα, Στυλιανή
dc.date.accessioned2017-09-05T09:02:20Z
dc.date.available2017-09-05T09:02:20Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9902
dc.description.abstractΗ Ευρωπαϊκή κρίση χρέους ανέδειξε τα δημοσιονομικά ελλείμματα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και τη μειωμένη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η κρίση πυροδοτήθηκε από την αγορά των ενυπόθηκων δανείων στις Η.Π.Α. και άμεσα μεταδόθηκε στις Ευρωπαϊκές οικονομίες εκτινάσσοντας τα spreads των ομολόγων. Η αύξηση των ομολογιακών spreads οδήγησε σε αύξηση των τιμών των συμβάσεων ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS) και για πρώτη φορά η πιθανότητα αθέτησης πληρωμών από πλευράς κυβερνήσεων εμφανίζεται ως μη αμελητέα. Η αγορά των CDS τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, λόγω της αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος και της ανάγκης των επενδυτών να μειώσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο αθέτησης. Αρκετές μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με σκοπό τον προσδιορισμό παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των CDS, εστιάζοντας κυρίως σε μικροοικονομικά και χρηματοοικονομικά μεγέθη. Στην παρούσα εργασία επιδιώκεται ο προσδιορισμός των μακροοικονομικών μεγεθών που επηρεάζουν την πορεία των τιμών των CDS. Αρχικά, εξετάζεται η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς και η πορεία της κρίσης χρέους των ευρωπαϊκών χωρών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς των ομολόγων και των CDS. Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των τιμών μεταξύ ομολόγων και CDS, η οποία και παρατίθεται στη συνέχεια. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα μοντέλα τιμολόγησης των παραγώγων, αποτελούν το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης. Τέλος, μέσω της χρήσης του μοντέλου πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με δεδομένα panel, για ένα δείγμα 10 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την περίοδο 2008-2015, προσδιορίζονται ορισμένα μακροοικονομικά μεγέθη, τα οποία επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την πορεία των τιμών των CDS.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΗ ευρωπαϊκή κρίση χρέους και οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης (CDS)el
dc.title.alternativeEuropean debt crisis and credit default swaps (CDS)el
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENThe European debt crisis has brought to surface the fiscal deficits of many European countries, as well as these countries’ difficulty in meeting their loan obligations. The whole crisis was initiated by the mortgage market in the USA and it was immediately spread all over Europe by raising the bond spreads. This increase in bond spreads had as a result the increased CDS spreads, showing that for the first time the likelihood of default from a government was non negligible. The CDS market has shown a fast development mainly due to financial instability and the need to reduce the risk of default. There has been a number of studies that use mainly microeconomic and financial variables, which influence on CDS spreads. This work has a different perspective and looks at macroeconomic factors that have a bearing on CDS spreads. As a start, we examine the financial crisis of 2008, as well as the gradual development of the debt crisis in Europe. Further, we discuss the functioning of the bond and CDS markets and the correlation between bond and CDS spreads. The forth chapter discusses the specific factors that may affect CDS spreads and also the CDS pricing models. Finally, using a sample of 10 European countries for the period 2008- 2015 and the multiple regression model with panel data, we report the estimation results on the factors affecting significantly the CDS spreads.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΚρίση χρέουςel
dc.subject.keywordΟμόλογαel
dc.subject.keywordΣυμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησηςel
dc.subject.keywordΔεδομένα πάνελel
dc.subject.keywordDebt crisisel
dc.subject.keywordBondsel
dc.subject.keywordCredit default swapsel
dc.subject.keywordSpreadsel
dc.subject.keywordPanel datael


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»