Show simple item record

Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου : μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εταιρειών ΑΒ Βασιλόπουλος και LIDL Hellas

dc.contributor.advisorΧατζηδήμα, Σταματίνα
dc.contributor.authorΦούφας, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned2017-06-23T06:21:05Z
dc.date.available2017-06-23T06:21:05Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9694
dc.description.abstractΗ Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ορίζεται ως «ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διατήρηση των στρατηγικών διαχείρισης των ατόμων έτσι ώστε να μπορούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των επιχειρήσεων» . Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων αφορά στο πώς μια επιχείρηση διαχειρίζεται τους ανθρώπους της, προκειμένου εκείνη να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους. Οι λειτουργικοί στόχοι της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι απαραίτητο να συνάδουν με τους εταιρικούς στόχους. Μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελεσματικά, προκειμένου να οδηγηθεί στην επιτυχία και να πετύχει τους στόχους του. Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων κυρίως εστιάζει στις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα συστήματα διαχείρισης των ατόμων. Τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις αναλαμβάνουν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, μερικές από τις οποίες είναι η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, η επιλογή του, η εκπαίδευση και η ανάπτυξή του και η αξιολόγησή του. Επίσης, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ασχολείται και με τις εργασιακές σχέσεις, προωθώντας ταυτόχρονα και τις οργανωσιακές αλλαγές, ασκώντας μια σαφώς ισχυρή επιρροή στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία του οργανισμού. Οι περιοχές που καλύπτει η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων είναι ο σχεδιασμός και η ανάλυση των θέσεων εργασίας, ο σχεδιασμός του Ανθρώπινου Δυναμικού, η προσέλκυση και η επιλογή, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη και η διαχείριση της αποδοτικότητας. Η αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική και απαραίτητη στις μέρες μας. Οι περισσότερες σύγχρονες επιχειρήσεις, πλέον, δεν ασχολούνται μόνο με την παραγωγή αγαθών, αλλά και με την παροχή υπηρεσιών. Είναι εμφανές λοιπόν, πως οι άνθρωποι τους αποτελούν τον πιο κρίσιμο παράγοντα ποιότητας και εξυπηρέτησης των καταναλωτών σε κάθε είδους επιχείρηση. Επίσης, το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, πλέον, απαιτεί από μια επιχείρηση να είναι αποτελεσματική και παραγωγική. Αυτό είναι βέβαια δύσκολο να επιτευχθεί, εκτός και αν το ανθρώπινο δυναμικό έχει την κατάλληλη υποκίνηση, τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες και είναι σωστά οργανωμένο. Στη μελέτη που ακολουθεί, θα ασχοληθούμε με τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στο κλάδο του Λιανικού Εμπορίου και συγκεκριμένα με τις επιχειρήσεις «ΑΒ Βασιλόπουλος» και «LIDL Hellas ΑΕ», εφόσον αυτού του είδους οι επιχειρήσεις εστιάζουν στη σμίκρυνση του κύκλου εργασιών των εργαζομένων και στη διατήρηση του ταλέντου και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους.el
dc.format.extent99el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΟ ρόλος της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου : μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ των εταιρειών ΑΒ Βασιλόπουλος και LIDL Hellasel
dc.title.alternativeThe role of human resource management in the retail sector : a comparative study between AB Basilopoulos and LIDL Hellasel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENHuman Resource Management is defined as "The design, implementation and maintenance of strategies to manage people for optimum business performance". In other words, Human Resource Management deals with the way people are managed in a business in order to meet the strategic goals. The functional goals set by the Human Resource Management Department should necessarily be consistent with the goals of the company. Organizations need to manage their human resources effectively in order to be successful and achieve their goals. Human Resource is initially focusing on policies, strategies and on managerial systems. Human Resource departments and units in any organization usually undertake many different activities, including employee recruitment, employee induction, training and development and performance appraisal. Human Resource also deals with industrial relations and promotes the organizational changes, giving a strong effect on culture and organization’s philosophy. Human Resource Management covers areas such as job design and analysis, workforce planning, selection and recruitment, training and development and performance management. Effective human resource management becomes more and more important in recent times. Most organizations nowadays do not only deal with the production of goods, but they also provide services. Obviously, people are the critical resource in the quality and customer service level of any kind of company. Also, the high level of competition requires that businesses are both efficient and productive. That could be difficult unless the workforce is well motivated, has the right skills and is effectively organized. In our study we will consider Human Resource Management in the Retail Sector, by considering two companies, “AB Basilopoulos” and “LIDL Hellas SA”, since both companies focus on lowering employee turnover and retaining the talent and knowledge held by their workforce.el
dc.contributor.masterΟικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγικήel
dc.subject.keywordΔιοίκηση ανθρωπίνων πόρωνel
dc.subject.keywordΠροσέλκυση εργαζομένωνel
dc.subject.keywordΕπιλογή προσωπικούel
dc.subject.keywordΑξιολόγηση προσωπικούel
dc.subject.keywordΚουλτούραel
dc.subject.keywordΕκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικούel
dc.subject.keywordHuman resource managementel
dc.subject.keywordEmployee recruitmentel
dc.subject.keywordEmployee inductionel
dc.subject.keywordTrainingel
dc.subject.keywordPerformance appraisalel
dc.subject.keywordJob analysisel
dc.subject.keywordCultureel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»