Show simple item record

Παιχνιδοποίηση στην ηλεκτρονική μάθηση : σχεδιασμός συστήματος παιχνιδοποίησης και εφαρμογή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle

dc.contributor.advisorΒούρος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΔημητριάδου, Σοφία
dc.date.accessioned2017-02-09T10:59:34Z
dc.date.available2017-02-09T10:59:34Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9419
dc.description.abstractΗ μεγάλη απήχηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αποτέλεσε την αφορμή να χρησιμοποιηθούν διάφορα στοιχεία τους και τεχνικές που αφορούν στο σχεδιασμό τους, σε διάφορους τομείς, με στόχο την ενίσχυση της αφοσίωσης και της δραστηριοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Η νέα αυτή τάση ονομάζεται παιχνιδοποίηση και έχει επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα σε πλαίσια όπως η προώθηση πωλήσεων, οι υπηρεσίες υγείας και τα ιστολογία. Οι μεγάλες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, όπου η ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, οδήγησαν στην εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επαφή των σύγχρονων μαθητών με on line εφαρμογές, έξυπνες συσκευές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχει ως αποτέλεσμα να αποκαλούνται «ψηφιακοί ιθαγενείς» και ταυτόχρονα καθιστά την ηλεκτρονική μάθηση ως ένα καινοτόμο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και αποτελεσματικό μοντέλο εκπαίδευσης. Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες ή αλλιώς τα συστήματα διαχείρισης μάθησης αποτελούν τη βασική τεχνολογική υποδομή (λογισμικού) για τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης. Το Moodle είναι μία πολύ διαδεδομένη ηλεκτρονική πλατφόρμα, κυρίως στην εκπαίδευση ενηλίκων, η οποία έχει μία πολύ ενεργή και δυναμική κοινότητα χρηστών, με τη βοήθεια των οποίων διαρκώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται. Οι δυνατότητες που προσφέρει την καθιστούν μία πολύ ελκυστική επιλογή για την υλοποίηση της πρακτικής της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση. Η εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση είναι μία πολλά υποσχόμενη αλλά και ταυτόχρονα νέα τάση και για αυτό το λόγο δημιουργείται η ανάγκη περισσότερης εμπειρικής έρευνας όσον αφορά στα αποτελέσματά της. Η στείρα απόδοση ανταμοιβών μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα και αυτό καθιστά αναγκαία την παιδαγωγική υποστήριξη της παιχνιδοποίησης. Η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού είναι μία θεωρία κινήτρων η οποία μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στη σωστή εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης. Η παρούσα εργασία ερευνά τα αποτελέσματα της παιχνιδοποίησης στην ενίσχυση των κινήτρων, σε μαθητές της τελευταίας τάξης (ΣΤ΄ τάξης) του δημοτικού σχολείου. Η εφαρμογή της αφορά στη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας και στηρίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, όπως αυτές αναλύονται στη Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού. Για την τεχνολογική υποστήριξη της παιχνιδοποίησης επιλέχτηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle. Η καταλληλότητα της παραμετροποίησης του Moodle για την υλοποίηση της παιχνιδοποίησης καθώς και για μαθητές μικρής ηλικίας (11-12 χρόνων) είναι δύο ακόμα ερωτήματα που εξετάζει η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη.el
dc.format.extent200el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΠαιχνιδοποίηση στην ηλεκτρονική μάθηση : σχεδιασμός συστήματος παιχνιδοποίησης και εφαρμογή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodleel
dc.title.alternativeGamification in e learning : designing and implementing a gamified system in the Moodle learning platformel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe great appeal of computer games has prompted the use of several of its elements and design techniques, in various fields, in order to strengthen the commitment and motivation of human resources. This new trend is called gamification and has produced very positive results in areas such as sales promotion, health services and histology. The major challenges in the field of education, where the strengthening of students' motivation is one of the most important issues, led to the implementation of gamification in the educational process. The modern students’ contact with online applications, smart devices and computer games has led to them being called "digital natives" and simultaneously makes e-learning an innovative, extremely interesting and effective model of education. Electronic platforms or else learning management systems are the basic technological infrastructure (software) for online and distance learning environments. Moodle is a very popular online platform, especially in adult education, which has a very active and dynamic community of users, with the help of which it is constantly being evolved and enriched. The tools it provides make it a very attractive option for the implementation of the gamification practice in education. The implementation of gamification in education is a promising but at the same time new trend and therefore the need is created for more empirical research on its effects. The fruitless offering of rewards can have negative results and this makes the pedagogical support of gamification a necessity. The theory of Self-Determination is a theory of motivation that can play a catalytic role in the proper application of gamification in education. This paper investigates the effects of gamification on motivation strengthening, on students in the last year (sixth grade) of primary school. Its implementation concerns the formative and final assessment of students in the English language course and is based on meeting the needs of pupils, as they are detailed in the Self-Determination Theory. For the technical support of gamification the Moodle platform was selected. The suitability of the parameterization of Moodle for the implementation of gamification and also its suitability for young students (11-12 years) are two more questions to consider in this particular research study.el
dc.contributor.masterΨηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίεςel
dc.subject.keywordΠαιχνιδοποίησηel
dc.subject.keywordΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.keywordΑγγλική γλώσσαel
dc.subject.keywordΔιαμορφωτική - τελική αξιολόγησηel
dc.subject.keywordΘεωρία του αυτοπροσδιορισμούel
dc.subject.keywordMoodleel
dc.subject.keywordGamificationel
dc.subject.keywordPrimary educationel
dc.subject.keywordEnglish languageel
dc.subject.keywordFormative - final assessmentel
dc.subject.keywordSelf-Determination Theoryel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»