Show simple item record

Ιστοσελίδα διαχείρισης προγράμματος επιτήρησης εξεταστικής

dc.contributor.advisorΑλέπης, Ευθύμιος
dc.contributor.authorΓαλάνης, Χρήστος
dc.date.accessioned2017-02-06T11:12:12Z
dc.date.available2017-02-06T11:12:12Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9404
dc.description.abstractΗ Εφαρμογή η οποία πραγματοποιήθηκε χρειάστηκε αρκετό χρόνο και κόπο μιας και το εγχείρημα της σχεδίασης και της εφαρμογής αρκετές φορές επανασχεδιάστηκε και ξαναδημιουργήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει και να ικανοποιήσει τους αντικειμενικούς της σκοπούς και στόχους. Αρχικά έπρεπε να επιλεχθεί η κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού (script) η οποία θα μας έδινε τις περισσότερες δυνατότητες, καταλήξαμε λοιπόν στην χρησιμοποίηση της πασίγνωστης PHP που τις περισσότερες πλέον φορές συναντάμε στα περισσότερα sites. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η ίδια η PHP είναι συνδεδεμένη με την MySQL ως σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην χρησιμοποιούσαμε και τις γνωστές μας HTML και CSS για την μορφοποίηση των σελίδων. Επιπλέον χρησιμοποιήσαμε την Javascript και το Bootstrapt. H δημιουργία της εφαρμογής έγινε με βάση την εφαρμογή του studentweb του τμήματος πληροφορικής του πανεπιστημίου και όλες οι λειτουργίες βασίζονται περίπου με γνώμονα αυτήν την εφαρμογή σε καμία περίπτωση δεν φτάνει στο εύρος αυτής αλλά προσεγγίζει σε κάποιον βαθμό. Οι Λειτουργίες της είναι συγκεκριμένες και απλές χωρίς να απαιτούν συγκεκριμένη εξοικείωση με αντίστοιχες εφαρμογές. Ο εκάστοτε χρήστης κάνει εγγραφή και μετά είναι σε θέση βάσει του προγράμματος εξεταστικής που έχει δημιουργηθεί από τον διαχειριστή να επιλέξει το Μάθημα στο οποίο επιθυμεί ο ίδιος να πάρει μέρος και την αίθουσα. Το μεγαλύτερο μερίδιο διαχείρισης βρίσκεται στον admin (administrator) ο οποίος είναι αυτός που φροντίζει για την διαμόρφωση του προγράμματος εξεταστικής ώστε να κατευθύνει τον χρήστη στην σωστή επιλογή μαθημάτων και αιθουσών. Οι δυνατότητες επιλογής είναι δύο επιτηρητές ανά αίθουσα και κάθε μάθημα καταλαμβάνει έως τρείς αίθουσες ή περισσότερες αν θέλει ο διαχειριστής. Είναι αυτονόητο ότι ο διαχειριστής έχει τον πλήρη έλεγχο της επεξεργασίας και διαγραφής μαθημάτων, επιβλεπόντων και αιθουσών. Στην συνέχεια ο κάθε χρήστης- επιβλέποντας αφού κάνει εγγραφή επιλέγει όπως είπαμε και παραπάνω το μάθημα και την αίθουσα.el
dc.format.extent84el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΙστοσελίδα διαχείρισης προγράμματος επιτήρησης εξεταστικήςel
dc.title.alternativeWebsite administrating schedual supervising examinationsel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Πληροφορικήςel
dc.description.abstractENThe application which was produced required time and effort as the plan had to be redesigned and redeveloped several times to meet its goals and objectives. First of all the correct script had to be identified that would offer us the greatest potential and we decided on the widely known PHP which is commonly used by the majority of sites. It goes without saying that PHP is linked to Mysql as a system for handling relational database management. In addition, we made use of the wellknown HTML and CSS for the formation of the pages and we used Javascript and Bootstrapt. The creation of the application was based on the studentweb application of the computer studies department of the university and all operations are roughly based on the rules of this application. Although, it does not offer the same range as the original application, it comes close. The application is simple and specific and does not require the user to be familiar with other similar applications. The user registers and then, based on the examination schedule that has been created, he is in a position to choose the examination that he wishes to sit and the room. The largest part of the management process is in the admin (administrator) who is responsible for producing the examination schedule in order to guide the student to choose the correct subject and room. The choices are two supervisors per room and each exam takes place in up to three rooms or more if the operator requires. Obviously, the manager has full control of the exams which are added and deleted and the supervision and the rooms. As a result, each user is supervised because he has registered and chooses the subject and room.el
dc.contributor.masterΠληροφορικήel
dc.subject.keywordΙστοσελίδες (Web sites)el
dc.subject.keywordHTML (Document markup language)el
dc.subject.keywordΕκπαιδευτική τεχνολογίαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»