Show simple item record

Διαχείριση προμηθειών υγείας - μια εμπειρική ανάλυση

dc.contributor.advisorΡάικου, Μαρία
dc.contributor.authorΧωραφά, Σοφία Σ.
dc.date.accessioned2016-12-05T10:19:27Z
dc.date.available2016-12-05T10:19:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9251
dc.description.abstractΝοσοκομεία και άλλοι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν κλιμακούμενες πιέσεις για να παρέχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε έναν αυξανόμενο αριθμό ασθενών. Καλούνται να επιτύχουν το στόχο με μείωση των οικονομικών πόρων από τους πληρωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι μία παράφραση που βλέπουμε σε όλη την υγειονομική περίθαλψη, ιδίως μετά τη διέλευση της Πράξης Προστασίας των Ασθενών και Οικονομικά Προσιτής Φροντίδας (Patient Protection and Affordable Care Act - PPACA): Πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα; Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί (Group Purchasing Organizations - GPOs) είναι οντότητες που έχουν δημιουργηθεί για να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη ενός συνόλου επιχειρήσεων για την απόκτηση εκπτώσεων από προμηθευτές με βάση τη συλλογική αγοραστική δύναμη των μελών του κεντρικού προμηθευτικού οργανισμού (GPO). Πολλοί κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται από τα διοικητικά τέλη που καταβάλλονται από τους προμηθευτές που επιβλέπουν. Μερικοί κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί χρηματοδοτούνται από τα τέλη που καταβάλλονται από τα μέλη που προμηθεύονται υλικά μέσω αυτής. Άλλοι χρηματοδοτούνται από ένα συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων. Τα τέλη αυτά μπορούν να οριστούν ως ποσοστό των συνολικών αγορών ή να οριστεί ως ένα ετήσιο κατ’ 'αποκοπή ποσό. Ορισμένοι κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί θέτουν υποχρεωτικά επίπεδα συμμετοχής στα μέλη τους, ενώ άλλοι όχι. Τα μέλη συμμετέχουν με βάση τις ανάγκες των αγορών τους και το επίπεδο εμπιστοσύνης σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ανταγωνιστική τιμολόγηση μετά την διαπραγμάτευση με τους κεντρικούς προμηθευτικούς οργανισμούς. Οι κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες για την αγορά πρώτων υλών και υλικών και αποτελούν κοινή λύση στη βιομηχανία τροφίμων, στην υγειονομική περίθαλψη, στα ηλεκτρονικά, στις βιομηχανικές παραγωγές και τις γεωργικές βιομηχανίες. Τα τελευταία χρόνια, οι κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει να ριζώνουν στην κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι προμηθευτικοί οργανισμοί μεταξύ των μη κερδοσκοπικών είναι ακόμη σχετικά νέοι, αλλά γρήγορα γίνονται κοινή πρακτική ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στοχεύοντας στην εξεύρεση μεθόδων για τη μείωση των γενικών εξόδων. Στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι κεντρικοί προμηθευτικοί οργανισμοί έχουν συχνά προσπελαστεί από οργανισμούς γρήγορης περίθαλψης, αλλά η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κοινότητα κλινικών και τα Κέντρα Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμμετέχουν στις κεντρικές προμήθειες. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδειχθούν αποτελεσματικές τεχνικές στις νοσοκομειακές προμήθειες και διαχείριση υλικών μέσα από την κεντρική διαχείριση των προμηθειών. Η διαχείριση αυτή συντελεί στην μείωση του κόστους των αποθεμάτων που κρατούνται στις κεντρικές αποθήκες των κλινικών, στην μείωση του κόστους του υγειονομικού υλικού, στον αποτελεσματικό έλεγχο των απαιτήσεων της κλινικής. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων τεχνικών παρουσιάζεται μέσα από στοιχεία που συλλέχθηκαν από όμιλο ιδιωτικών κλινικών όπου χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης προμηθειών και υλικών. Το μηχανογραφικό σύστημα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Σκοπός είναι μέσα από ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα να διαχειρίζονται και να ελέγχονται αποτελεσματικά, όλες εκείνες οι διεργασίες που επηρεάζουν τη φροντίδα υγείας, από τη διάγνωση και την αποκατάσταση, ως και την φροντίδα μετά την εισαγωγή. Οι προσπάθειες σήμερα, για περιορισμό του ρυθμού αύξησης των δαπανών υγείας, επικεντρώνονται σε προσπάθειες ελέγχου και αύξησης της αποδοτικότητας αλλά και περιορισμού δαπανών των συστημάτων υγείας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το κόστος της νοσοκομειακής εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθώς τα νοσοκομειακά έξοδα αυξάνονται χρόνο με το χρόνο οι διοικήσεις τους είναι υποχρεωμένες να βρουν τρόπους ώστε αυτά να περιοριστούν. Ένα αποτελεσματικό μέσο, στην προσπάθειά τους, αποτελεί η αποδοτική κεντρική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω του ελέγχου των υλικών αλλά και των αναγκαίων πληροφοριών για αυτά. Όπως θα αποδειχθεί στην εργασία αυτή το όφελος που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της κεντρικής διαχείρισης των προμηθειών είναι αρκετά υψηλό.el
dc.format.extent167el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΔιαχείριση προμηθειών υγείας - μια εμπειρική ανάλυσηel
dc.title.alternativeProcurement management in health supplies - an empirical analysisel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENHospitals and other health care providers face escalating pressures to provide the best care to an increasing number of patients but to do so with declining financial resources from public and private sector payers. It’s a refrain we see across health care, particularly following the passage of the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA): How can we do more with less? In the United States, group purchasing organizations (GPOs) are entities that are created to leverage the purchasing power of a group of businesses to obtain discounts from vendors based on the collective buying power of the GPO members. Many GPOs are funded by administrative fees that are paid by the vendors that GPOs oversee. Some GPOs are funded by fees paid by the buying members. Some GPOs are funded by a combination of both of these methods. These fees can be set as a percentage of the purchase or set as an annual flat rate. Some GPOs set mandatory participation levels for their members, while others are completely voluntary. Members participate based on their purchasing needs and their level of confidence in what should be competitive pricing negotiated by their GPOs. Group purchasing is used in many industries to purchase raw materials and supplies, but it is common practice in the grocery industry, health care, electronics, industrial manufacturing and agricultural industries. In recent years, group purchasing has begun to take root in the nonprofit community. Group purchasing amongst nonprofits is still relatively new, but is quickly becoming common place as nonprofits aim to find ways to reduce overhead expenses. In the healthcare field, GPOs have most commonly been accessed by acute-care organizations, but non-profit Community Clinics and Health Centers throughout the U.S. have also been engaging in group purchasing. The purpose of this paper is to highlight effective techniques in hospital supplies and material management through centralization of procurement. The management helps to reduce the cost of inventories held in central warehouses of clinics, to reduce the cost of medical supplies as well as it helps in the effective control of the clinical requirements. The application of these techniques is presented through data collected by a group of private clinics which used computerized procurement management system. The computerized system is a part of a larger decision support system. The objective is through a unified information system to manage and effectively control, all those processes that affect health care, from diagnosis to rehabilitation, as well as the health care after admission to the clinic. The efforts, today, to restrict the growth of health expenditure, focus on the attempts of control and increase of efficiency, as well as on the limitation to the cost in health systems, among of which is included the cost of hospital supply chain. As costs of hospitals are increased year by year, their administrations are obliged to find methods to reduce them. An effective tool is an efficient central supply chain management through the control of materials and the necessary information about them as well. As it will be demonstrated in the thesis the benefit that can be achieved through the centralized management of supplies is quite high.el
dc.contributor.masterΟικονομικά και Διοίκηση της Υγείαςel
dc.subject.keywordΠρομήθειες -- Διοίκησηel
dc.subject.keywordΝοσοκομείαel
dc.subject.keywordΠληροφοριακά συστήματα υγείαςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»