Show simple item record

Ενεργειακώς αποδοτικά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης

dc.contributor.advisorΡούσκας, Άγγελος
dc.contributor.authorΚαραχάλιος, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned2016-07-06T14:51:38Z
dc.date.available2016-07-06T14:51:38Z
dc.date.issued2013-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/8912
dc.description.abstractΣτόχος της διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τις καταναλώσεις των σταθμών βάσεως της κινητής τηλεφωνίας και να εξετάσει λύσεις ώστε να πραγματοποιηθεί μία περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε κάθε σταθμό βάσης. Από μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι η παγκόσμια κατανάλωση ενεργειακής ισχύος από τις ICT τεχνολογίες (Information and Communication Technologies) υπολογίζεται σε 600TWh και αντιστοιχεί στο 3% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Αν συνεχιστεί με τέτοιο ρυθμό η κατανάλωση ενέργειας για τις ICT υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 η κατανάλωση θα ξεπεράσει τις 1700 TWHh. Η τιμή αυτή θεωρείται από πολλούς ως μετριοπαθής και έχουν ξεκινήσει να καταβάλλονται προσπάθειες μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος. Μεγάλο μέρος των ICT τεχνολογιών θεωρούνται τα κυψελωτά δίκτυα. Στην χώρα μας μέχρι και πριν μία πενταετία υπήρχε ραγδαία αύξηση της επέκτασης των δικτύων των 3 κυριότερων τηλεπικοινωνιακών παρόχων κινητής τηλεφωνίας και είχε δοθεί εκεί το κύριο βάρος ώστε να καταστεί δυνατή η πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Πλέον οι πάροχοι αναζητούν μεθόδους και τεχνικές που θα τους επιτρέψουν να μειώσουν τις δαπάνες τους σε ενέργεια. Οι σταθμοί βάσης σύμφωνα με υπολογισμούς και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταναλώνουν το 50% της ενέργειας ολόκληρου του δικτύου των τηλεπικοινωνιών. Για αυτό τον λόγο η προσπάθεια μείωσης του έγινε σημαντικό θέμα έρευνας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις ασύρματες κινητές επικοινωνίες και μία αναφορά στις τεχνολογίες GSM και UMTS ώστε να δοθεί μία εικόνα ως προς τις ασύρματες επικοινωνίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία ανάλυση στις κατηγορίες των σταθμών βάσεων, περιγραφή του εξοπλισμού που διαθέτουν αλλά και του τρόπου λειτουργίας τους. Επίσης αναφέρονται τεχνικές τις οποίες έχουν υλοποιήσει οι πάροχοι ώστε να προκύψει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας έχει πραγματοποιηθεί μία σειρά από μετρήσεις οι οποίες έχουν διαρκέσει πέντε ημέρες με σκοπό την συσχέτιση της κατανάλωσης ισχύος και των φορτίων τηλεπικοινωνιακής κίνησης αλλά και γενικότερα την κατανάλωση ισχύος του σταθμού βάσης ανά πραγματικό χρόνο. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τα προηγούμενα κεφάλαια έχει υλοποιηθεί μια εφαρμογή που βασίζεται σε μία νέα ιδέα κατά την οποία οι σταθμοί βάσης ανάλογα με την τηλεπικοινωνιακή κίνηση την οποία δέχονται από τους χρήστες να ενεργοποιούνται ,διαφορετικά να παραμένουν απενεργοποιημένοι με στόχο την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.el
dc.format.extent127el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectΚινητά συστήματα επικοινωνίαςel
dc.subjectΚινητή τηλεφωνίαel
dc.subjectΑσύρματη επικοινωνία, Συστήματα τηςel
dc.subjectΤηλεπικοινωνίεςel
dc.titleΕνεργειακώς αποδοτικά δίκτυα ασύρματης πρόσβασηςel
dc.title.alternativeEnergy efficient wireless access networksel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτωνel
dc.description.abstractENThe aim of this thesis is to study the consumption of base stations of mobile telephony and to propose solutions for further reduction of power consumption at each base station.Studies that took place show that the global energy consumption power of ICT technologies (Information and Communication Technologies) is estimated about 600TWh about 3% of global energy consumption. If this continues at such a pace, the energy consumption for ICT is estimated that by 2030 consumption will surpass the 1700 TWHh. This value is considered by many to be modest and efforts and methods have started efforts to reduce the energy footprint. A great part of ICT is cellular networks. The telecommunications providers tried to get an enormous expansion of their networks in our country, in order to get a very large percentage of geographic coverage and to cover the needs of the users. Most providers are looking for methods and techniques that will enable them to reduce power consumption. Researches that took place is estimated that BTSs or Node Bs spend over than 50% of the total energy of whole telecom network.For this reason the effort to decrease the energy consumption has major importance. This thesis has four chapters. The first chapter is an introduction to wireless mobile communications and a report to technologies of GSM, GPRS and UMTS wireless communications. In the second chapter a survey is performed on the categories of base station and a description of their equipment and how they work.Also techniques in order to reduce base station’s enegy are futher mentioned. In chapter three we describe a series of measurements for a period of five days in order to have a correlation of erlangs and power consumption and generally the continuously power consumption of BTS during that period of time. In the last chapter from the data that we collected from all the other chapters we introduce an application based on a new idea in which base stations are active when there is a growth of telecommunication traffic otherwise they are disaybled. The aim is to achieve greater energy savings.el
dc.contributor.masterΨηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίεςel
dc.subject.keywordΚατανάλωση ενέργειαςel
dc.subject.keywordΑσύρματα δίκτυαel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»